Časti diela:
Spievala by som
Žatevná
Hej, haju, haju
Horehronské klebetnice

X