Časti diela:
Jaj, Bože muj
Pošla mi frajirka
Zobudz, mily, zobudz
Oj, apočko, mamočko
Na stred Ameriky
Pujdu, mamko, pujdu
Kedz ja išol z Ameriky
Amerika vychvalena

X