Časti diela:
A tam dolu na doline
Ej, keď som išol
Oj, Janíčko moj
Ore, ore šesť volov
A tam hore na tom vršku
Pred plotom, za plotom
Bola jedna orlička
Trebar som malička

X