Časti diela:
Kde si bol, šuhajko
Červenô jablčko
Kukulienka kuká
Kukaj mi, kukaj
Široký potok
Orie, Janík, orie
Horičky zelenie
A tam dolu na Dunajku
Keď som na Dunajku
Medzi dvoma hájmi
Myjava, Myjava
Rozmarín zelený

X