Časti diela:
Ja som malá panna
Glorija, buď sláva
Dobrý večer
Doňiesli sme vám noviny
Sem, sem, kresťania
Za kostolom lúčka
Narodil sa Kristus Pán

X