Časti diela:
Hore Hronom
Keď som išol
Od Tajova
Hore Hron, dolu Hron

X