Časti diela:
Do dvorečka, do dvora (1955)
Pásel Janek (1955)
Kde si bola
Počúvaj, počúvaj (1955)
Vysoko mesiačik

X