Časti diela:
Pod mostom ďatelina
Či zhora, či zdola
Darmo mi, mamičko
Deže si bula
A v Rejdovej
Ej, dolina

X