O diele: Štyri črty pre sláčikové kvarteto (1969) boli mojou prvou skladbou po skončení VŠMU a prvou skladbou bez konzultácie s prof. Moyzesom, ktorý počas štúdia diskutoval o každej note a odobroval či odmietal moje nápady, usmerňoval a viedol moju prácu, čo mi aj vyhovovalo, no často som si pomyslel - prečo? Nakoniec ale výsledok bol dobrý, obdivoval som profesora, ktorý vedel predvídať, vedel dať skladbe stavbu, skrátka bola to pre mňa výborná škola. Štyri črty som napísal z podnetu mojich spolužiakov, sláčikárov, ktorí zakladali kvarteto. Ich mená si už nepamätám, no viem, že potrebovali krátke skladbičky na rôzne príležitosti ako vernisáže, kde by mohli zahrať niečo pekné, ale súčasne krátke. Tak som siahol po strohých, krátkych nápadoch, kontrastne striedajúce nálady - od tonality k atonalite, rytmicky od takmer stojaceho až po swingujúci rytmus, ktorý dosiaľ obľubujem.
(autor)

Časti diela:
Sostenuto
Vivo
Allegro
Andante

X