Časti diela:
Písanka
Jún
Ako rastie strom
Ako šiel list do sveta

X