O diele:

Venované 35. výročiu oslobodenia ČSSR.Časti diela:
Premena
Venované môjmu mestu

X