Prvé uvedenie na Slovensku

25. 5. 1965, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, SK
X