Prvé uvedenie na Slovensku

20. 12. 1965, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, SK
X