Prvé uvedenie na Slovensku

21. 12. 1963, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, SK
X