Časti diela:
Pioniersky sľub
Na májovom sprievode
Pretek o PPOV
Pioniersky dom

X