Časti diela:
V noci a tíško
Obnôcka
Prečo dnes v noci

X