O diele:

Ako mladý koncertný organista som náruživo improvizoval. Jednu z tém, ktorú som po koncerte dostal som použil v tejto svojej koncertnej fantázii. Skladba si nerobí nároky na kompozičné novátorstvá, je romantická a mohla by mať rovnako titul Romantická fantázia. Registračná invencia je predpokladom k úspešnému vyzneniu celej skladby.


(autor, in: bulletin Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1979, s. 11 – 12.)

Prvé uvedenie na Slovensku

21. 2. 1979, Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
INTERPRETI: Anna Predmerská-Zúriková (org)
X