Časti diela:
Príchod
Na rozhľadni
Dievča motýľ
Pomník padlých
Odpočinok
Lúčenie

X