O diele: Ako už názov ukazuje, ide o skladbu ľahšieho charakteru. Jediný problém, ktorý som chcel riešiť, sú zvukové možnosti takéhoto flautového kvarteta. V prvej časti sa uplatňuje jemný pastorálny charakter flautového tónu v kantiléne; v druhej časti využívam rytmickú a artikulačnú precíznosť flautovej techniky; v tretej staviam do protikladu rytmicko-melodicky členenú tému s rovnomerne pohyblivým sprevádzajúcim ostinatom (vždy striedavo v dvoch nástrojoch). Fúga je akousi rekapituláciou všetkých týchto možností na základe fúgovej polyfónie.
(autor)

Časti diela:
Pastorale
Burlesca
Ostinato
Fuga


Prvé uvedenie na Slovensku

3. 12. 1970, Zrkadlová sieň, Trnava, SK
INTERPRETI: Flautové kvarteto Brunnerovcov
X