O diele:

K napísaniu tejto skladby má vyprovokoval obraz Renoira Dievčatko s knihou. Z obrazu s mladistvým dievčaťom žiaril presvietený, slnečný vzduch a maximálne čistá atmosféra, čo ma podnietilo zachytiť svoje dojmy a predstavy o láske pomocou tónov. A keďže hudobná skladba – nazdávam sa - má možnosť zachytiť aj vôňu okamihu, rozhodol som sa, že napíšem variácie na dievčenskosť.


(autor, in: bulletin Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1984, s. 53.)

X