O diele:

Dedikácia Petrovi Drličkovi.Prvé uvedenie na Slovensku

SK
INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
X