Časti diela:
Posledná večera
Rozoslanie učeníkov

X