O diele:

Môj dlhoročný priateľ Peter Drlička inicioval všetky moje diela pre klarinet, či už diela sólové, so sprievodom klavíra alebo klarinetové kvarteto. Vďaka Petrovi som mal už viackrát šťastie počuť svoje skladby nielen na premiére, ale i na mnohých reprízach. Sonáta pre klarinet mala napríklad v jeho podaní až 25 repríz. Klarinet ako nástroj dôverne poznám už z mojich predošlých prác, preto som uvítal možnosť môcť sa zaoberať zvukom klarinetového kvarteta. Drličkov komorný súbor – Bratislavské klarinetové kvarteto má vynikajúci nástrojový zvuk, ktorý si už teraz dovoľujem hodnotiť ako európsky. Tento fakt je pre mňa mimoriadne inšpiratívny a teším sa na ďalšiu spoluprácu.


(autor, in: bulletin Melos-Étos 1997, s. 49.)

X