Časti diela:
Duch Pánov je nado mnou
Hospodin je môj pastier
Hospodin môj je Pán

X