O diele:

Už dávnejšie nás, mladých skladateľov, vyzvali, aby sme vytvorili diela, ktoré by reagovali na významné udalosti tohto storočia. Dlho som hľadal v sebe správny námet. Napokon som sa dostal v spomienkach k svojmu detstvu a k rozprávaniu mojich rodičov i starých rodičov o vojne i o Liborovi Pavlíčkovi – mojom strýkovi. Zomrel asi v tom veku, v ktorom som ja. Poznám ho len z fotografie a rozprávania, ale vekom, v ktorom zahynul, mi je istým spôsobom blízky, a tak sa možno viem vcítiť do jeho tragédie a do tragédie jeho vrstovníkov. Fantázia nemá byť smútočnou hudbou; je skôr akýmsi zamyslením sa a vyjadrením životnej sily mladého človeka.


(autor, in: bulletin Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1987, s. 25.)

X