Prvé uvedenie na Slovensku

21. 3. 2002, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
INTERPRETI: Martin Mikuš (br), Ľudmila Andrejčáková (s), Zuzana Karamanová (ms), Barbora Benzírová (a), Martin Smolnický (br), Matúš Tomko (b), Martin Šafárik (b), Juraj Chlpík (t), Spevácky zbor Lúčnica, Csaba Rácz (vc), Daniel Šimonovič (org), Marián Vach (dir.)
Koncertné uvedenie opery.

Prvé uvedenie na Slovensku

5. 4. 2006, Štátna opera, Banská Bystrica, SK
INTERPRETI: Martin Popovič (br), Jitka Ťatliaková (s), Katarína Procházková (s), Marián Hadraba (br), Štefan Babjak (bas), Zbor Štátnej opery Banská Bystrica, Iveta Popovičová (zbm.), Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Marián Vach (dir.)
Scénické uvedenie opery.
X