Prvé uvedenie na Slovensku

6. 10. 1989, Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
X