O diele:

Kvarteto pre flautu, violu, violončelo a klavír je jednočasťová skladba z roku 2003. Pôvodná verzia (bez violy) odznela na tohoročných Ostravských dňoch novej hudby. Skladbu som sa rozhodol preinštrumentovať pre obsadenie s violou z dôvodu problematickej realizácie niektorých úsekov v pôvodnej verzii. Táto nová verzia rovnako využíva preparovaný klavír v spodnom registri, hru na strunách klavíra, striedanie hry na flaute a pikole.


(autor, in: bulletin Melos-Étos 2003, s. 25.)

Prvé uvedenie na Slovensku

9. 11. 2003, Melos-Étos, Mirbachov palác, Bratislava, SK
INTERPRETI: Monika Štreitová (fl), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (pf)
X