O diele:

Skladba vznikla na podnet violončelistky Lujzy Ďurišovej. Vďaka spolupráci na realizácii tejto kompozície som mal možnosť dôkladne sa oboznámiť s jej rodiacou sa virtuozitou a súčasne i s majstrovským a láskavým prístupom jej pedagóga prof. Juraja Fazekaša. Dovolím si citovať jeho slová: "Skladateľ dielo vytvorí, ale interpret ho donosí". Predkladáme teda toto naše dieťa dnes na posúdenie.X