O diele:

Steinecker vo svojej tvorbe nadväzuje na syntetické východiská postavantgardnej hudobnej orientácie, pričom uprednostňuje komorný žáner. Jeho hudobné meditácie prinášajú najmä nový pohľad na dedičstvo povojnovej avantgardy a sú určené tak pre stabilné ako aj pre netradičné komorné zoskupenia. Prelúdium pre sólové violončelo (2001 – 2002) vo svojej melodike kombinuje atonálne i modálne postupy, dramatické kolízie v priebehu skladby posilňujú zmeny textúry a timbre. Autor venoval skladbu jej prvému interpretovi Jánovi Slávikovi.


(Vladimír Godár, in: booklet k CD "Slovak Cello Music", Diskant DK-0069-2131, s. 14.)

Prvé uvedenie na Slovensku

13. 10. 2002, Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
X