O diele:

Každá z troch impresií vychádza z charakteristického hudobného materiálu. Príznačné pre ne je použitie napätia anticipujúcich chromatizujúcich intervalov, expresivita a gestá. Skomponoval som ich pre klarinetovú triedu Eduarda Brunnera. Venované Pavlovi Ihringovi.


(autor, in: bulletin k Matiné GMB)

Prvé uvedenie v zahraničí

12. 12. 2002, Saarbrücken, DE
INTERPRETI: Rebekka Kirchner (cl)
X