Prvé uvedenie na Slovensku

21. 10. 2006, NEOSOLIUM - Medzinárodný jesenný festival umenia, Banská Bystrica, SK
INTERPRETI: Soozvuk, Zuzana Chlpíková (dir.)
X