O diele:

Preludium e Quasi una passacaglia in memoriam Tadeáš Salva je orchestrálnou verziou Klavírneho tria z r. 1994. Odzrkadľuje počiatky môjho hudobného myslenia, z ktorých niektoré črty v ňom ostali kontinuitne dodnes, iné sa pretransformovali a vyvinuli do menej "konzervatívnej" hudobnej reči. Táto verzia skladby je venovaná pamiatke môjho priateľa a učiteľa, Tadeáša Salvu.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2002)

Prvé uvedenie na Slovensku

9. 11. 2002, Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
INTERPRETI: Komorní sólisti Bratislava, Anu Tali (dir.)
X