O diele:

Imaginácie I, II, III (2001) predstavujú tri krátke klavírne skladby, kompozične vyrastajúce z radu utvoreného kryptogramom Arnolda Schönberga. Boli skomponované pre festival ORFEUS 2001, venovaný jeho tvorbe. Tvoria homogénny celok rozdelený na tri časti, presnejšie tri obrazy predstavujúce zrkadlenie tónov radu. Hudobný výraz je jednotiacim činiteľom, vyplýva z postupného zahusťovania materiálu, čím sa výsledným efektom stáva farebnosť a dojem splynutia hudobných fráz. Sú venované Magdaléne Bajuszovej.


(autorka, in: booklet k CD "SOOZVUK")

X