Hudba


Jubileá a výročia

Foto: Július Klein
65. jubileum
4. 1. 1954

Július Klein

Foto: Ján Albrecht
100. výročie narodenia
7. 1. 1919 – 20. 11. 1996

Ján Albrecht

Foto: Jana Bartová
55. jubileum
7. 1. 1964

Jana Bartová

Foto: Elena Händler
70. jubileum
13. 1. 1949

Elena Händler

Foto: Dana Šašinová
55. jubileum
19. 1. 1964

Dana Šašinová

Foto: Alena Čermáková
55. jubileum
20. 1. 1964

Alena Čermáková

Foto: Peter Mikuláš
65. jubileum
23. 1. 1954

Peter Mikuláš

Foto: Yvetta Kajanová
55. jubileum
26. 1. 1964

Yvetta Kajanová

Foto: Igor Čelko
75. jubileum
5. 2. 1944

Igor Čelko

Foto: Ján Figura
65. jubileum
7. 2. 1954

Ján Figura

Foto: Katarína Turnerová
50. jubileum
17. 2. 1969

Katarína Turnerová

Foto: Gustáv Beláček
50. jubileum
28. 2. 1969

Gustáv Beláček

Foto: Hanuš Domanský
75. jubileum
1. 3. 1944

Hanuš Domanský

Foto: Juraj Ďuriš
65. jubileum
1. 3. 1954

Juraj Ďuriš

Foto: Ivan Ožvát
60. jubileum
2. 3. 1959

Ivan Ožvát

Foto: Karol Petróczi
75. jubileum
5. 3. 1944

Karol Petróczi

Foto: Ida Černecká
70. jubileum
7. 3. 1949

Ida Černecká

Foto: Ferdinand Klinda
90. jubileum
12. 3. 1929

Ferdinand Klinda


Výročia úmrtia

Foto: Honorát Cotteli
5. výročie úmrtia
4. 1. 1941 – 2. 2. 2014

Honorát Cotteli

Foto: Marián Jurík
20. výročie úmrtia
5. 4. 1933 – 10. 2. 1999

Marián Jurík

Foto: Alfréd Zemanovský
25. výročie úmrtia
2. 9. 1919 – 4. 3. 1994

Alfréd Zemanovský