Hudba


Jubileá a výročia

Foto: Gustáv Beláček
50. jubileum
28. 2. 1969

Gustáv Beláček

Foto: Hanuš Domanský
75. jubileum
1. 3. 1944

Hanuš Domanský

Foto: Juraj Ďuriš
65. jubileum
1. 3. 1954

Juraj Ďuriš

Foto: Ivan Ožvát
60. jubileum
2. 3. 1959

Ivan Ožvát

Foto: Karol Petróczi
75. jubileum
5. 3. 1944

Karol Petróczi

Foto: Ida Černecká
70. jubileum
7. 3. 1949

Ida Černecká

Foto: Ferdinand Klinda
90. jubileum
12. 3. 1929

Ferdinand Klinda

Foto: Laco Tropp
80. výročie narodenia
15. 3. 1939 – 18. 6. 2018

Laco Tropp

Foto: Bohumil Trnečka
95. výročie narodenia
21. 3. 1924 – 30. 4. 2009

Bohumil Trnečka

Foto: Pavol Bodnár
60. jubileum
24. 3. 1959

Pavol Bodnár

Foto: Peter „Kroko“ Vasiľ
65. jubileum
26. 3. 1954

Peter „Kroko“ Vasiľ

Foto: Cyril Dianovský
65. jubileum
5. 4. 1954

Cyril Dianovský

Foto: Ondrej Malachovský
90. výročie narodenia
5. 4. 1929 – 3. 4. 2011

Ondrej Malachovský

Foto: Kamil Roško
80. jubileum
15. 4. 1939

Kamil Roško

Foto: František Ďuriač
60. jubileum
21. 4. 1959

František Ďuriač

Foto: Ľudovít Ludha
55. jubileum
24. 4. 1964

Ľudovít Ludha

Foto: Jozef Gahér
85. výročie narodenia
28. 4. 1934 – 12. 3. 2013

Jozef Gahér

Foto: Ivan Konečný
80. výročie narodenia
9. 5. 1939 – 5. 10. 2009

Ivan Konečný

Foto: Pavol Krška
70. jubileum
11. 5. 1949

Pavol Krška


Výročia úmrtia

Foto: Alfréd Zemanovský
25. výročie úmrtia
2. 9. 1919 – 4. 3. 1994

Alfréd Zemanovský

Foto: Michal Vilec
40. výročie úmrtia
6. 8. 1902 – 19. 3. 1979

Michal Vilec

Foto: Mikuláš Moyzes
75. výročie úmrtia
6. 12. 1872 – 2. 4. 1944

Mikuláš Moyzes

Foto: Ladislav Stanček
40. výročie úmrtia
7. 2. 1898 – 15. 4. 1979

Ladislav Stanček

Foto: Bohumil Trnečka
10. výročie úmrtia
21. 3. 1924 – 30. 4. 2009

Bohumil Trnečka