Hudba


Jubileá a výročia

Foto: Miki Skuta
60. jubileum
3. 1. 1960

Miki Skuta

Foto: Rajmund Kákoni
70. jubileum
12. 1. 1950

Rajmund Kákoni

Foto: Bystrík Režucha
85. výročie narodenia
14. 1. 1935 – 16. 8. 2012

Bystrík Režucha

Foto: Juraj Lehotský
80. výročie narodenia
18. 1. 1940 – 3. 12. 2017

Juraj Lehotský

Foto: Bohdan Warchal
90. výročie narodenia
27. 1. 1930 – 30. 12. 2000

Bohdan Warchal

Foto: Miloslav Kořínek
95. výročie narodenia
29. 1. 1925 – 8. 7. 1998

Miloslav Kořínek

Foto: Bohumil Urban
85. výročie narodenia
30. 1. 1935 – 7. 12. 2019

Bohumil Urban

Foto: Pavol Polák
95. výročie narodenia
14. 2. 1925 – 21. 5. 2019

Pavol Polák

Foto: Peter Pažický
50. jubileum
19. 2. 1970

Peter Pažický

Foto: Richard Rybarič
90. výročie narodenia
19. 2. 1930 – 30. 11. 1989

Richard Rybarič

Foto: Dušan Bill
75. jubileum
23. 2. 1945

Dušan Bill

Foto: Milan Telecký
90. výročie narodenia
27. 2. 1930 – 12. 10. 2011

Milan Telecký

Foto: Viliam Figuš-Bystrý
145. výročie narodenia
28. 2. 1875 – 11. 5. 1937

Viliam Figuš-Bystrý

Foto: Vladimír Šalaga
70. jubileum
1. 3. 1950

Vladimír Šalaga

Foto: Juraj Beneš
80. výročie narodenia
2. 3. 1940 – 11. 9. 2004

Juraj Beneš

Foto: Oliver Dohnányi
65. jubileum
2. 3. 1955

Oliver Dohnányi

Foto: Magdaléna Rovňáková
65. jubileum
5. 3. 1955

Magdaléna Rovňáková

Foto: Jozef Laborecký
100. jubileum
7. 3. 1920

Jozef Laborecký

Foto: Zita Strnadová-Paráková
105. výročie narodenia
12. 3. 1915 – 2. 2. 1988

Zita Strnadová-Paráková

Foto: Aleš Solárik
50. jubileum
14. 3. 1970

Aleš Solárik

Foto: Igor Vajda
85. výročie narodenia
16. 3. 1935 – 12. 12. 2001

Igor Vajda


Výročia úmrtia

Foto: Tadeáš Salva
25. výročie úmrtia
22. 10. 1937 – 3. 1. 1995

Tadeáš Salva

Foto: Štefan Klimo
20. výročie úmrtia
1. 11. 1919 – 5. 1. 2000

Štefan Klimo

Foto: Juraj Tandler
0. výročie úmrtia
10. 6. 1934 – 11. 1. 2020

Juraj Tandler

Foto: Štefan Németh-Šamorínsky
45. výročie úmrtia
29. 9. 1896 – 31. 1. 1975

Štefan Németh-Šamorínsky

Foto: Ivan Parík
15. výročie úmrtia
17. 8. 1936 – 2. 3. 2005

Ivan Parík

Foto: Pavel Polanský
10. výročie úmrtia
14. 6. 1925 – 17. 3. 2010

Pavel Polanský