Profil osobnosti

Foto: Mario Košik

Mario Košik

1969 Piešťany

www.mariokosik.com

vážna hudba
dirigovanie

Bio

Bio

1983–1989
Konzervatórium v Bratislave (husle a dirigovanie)
1989–1994
VŠMU (dirigovanie - Bystrík Režucha, Ľudovít Rajter)
1998–2000
VŠMU, doktorandské štúdium dirigovania
2000
šéfdirigent Karlovarského symfonického orchestra 
2007 - 2018
šéfdirigent Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu

Už počas štúdií dirigoval orchester Capella Istropolitana a Symfonický orchester VŠMU v Bratislave. Spolupracoval s mnohými poprednými osobnosťami slovenského a svetového interpretačného umenia (Klaudia Dernerová, Peter Dvorský, Ján Babjak, Dalibor Jenis, Peter Oswald, Ulrike Anima Mathé, Jiří Bárta, Ivan Ženatý, Václav Hudeček, Eva Urbanová a i.). Počas svojej dirigentskej činnosti spolupracoval s orchestrami Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Capella Istropolitana, Musica aeterna, Slovenský filharmonický zbor, Bratislavský chlapčenský zbor, Mládežnícky zbor Echo, Komorní filharmonie České Budějovice, Karlovarský symfonický orchester, Jenaer Philharmonie, Státní filharmonie Brno, Moravská filharmonie Olomouc, Pražská komorní filharmonie. Každoročne hosťuje v Japonsku s Dvořákovým komorným orchestrom. V rokoch 2002 - 2006 naštudoval v SND štyri pôvodné baletné tituly. V roku 2003 viedol slovenské a české orchestre na zájazdoch v Nemecku, Japonsku a Taliansku.

V súčasnosti ako šéfdirigent Symfonického orchestra RTVS pravidelne uvádza premiéry skladieb domácich i zahraničných autorov (P. Zagar, J. Iršai, J. Podprocký, Ľ. Čekovská, C. Franck, C. Nielsen, A. Glazunov). V dramaturgii abonentných koncertov rozšíril programový záber o tituly skladateľov ako C. Franck, A. Roussel, A. Glazunov, C. Nielsen, Ph. Glass či A. Ginastera.

Mario Košik hosťuje v zahraničných symfonických telesách v Poľsku, Južnej Kórei i Španielsku. Spolupracoval aj s orchestrami Athens State Orchestra, Národnou filharmóniou v Sofii, Las Colinas Symphony v USA, Jerusalem Symphony v Izraeli, Orchestra Sinfonica di Roma v Taliansku, NHK Ensemble Tokio. V roku 2016 dirigoval Symfonický orchester Slovenského rozhlasu na zájazdoch v Nemecku a v Číne a hosťoval v Orchéstre de Monte Carlo, s ktorým vystúpil na koncertoch v Japonsku. V roku 2017 spolupracoval s poľským ansámblom Baltic Neopolis Orchestra a v novembri sa predstavil v Budapeštianskej filharmónii.

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • Chalupka, Ľubomír: BHS 2017
  Poslucháčske lahôdky z dielne SOSRu
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 13 – 14
 • Populhárová, Jana: Vietor do plachiet SOSRu
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 2
 • Chalupka, Ľubomír: Slovak Violin Concertos [recenzia CD]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 35
 • Dohnalová, Lýdia: Evgeny Irshai: In the Space of Love [recenzia CD]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 36
 • Hochel, Peter: Nová slovenská hudba 2012 : Orchestrálny koncert
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 23
 • Berger, Igor: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 3
 • Berger, Igor: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7-8, s. 5
 • Horkay, Tamás: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 12
 • Marton, Ivan: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7-8, s. 4
 • Bubnáš, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 6, s. 4
 • Alexander, Juraj: Spravodajstvo, koncerty
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 4
 • Berger, Igor: Spravodajstvo, koncerty : Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 1-2, s. 5
 • Bubnáš, Juraj: Spravodajstvo, koncerty. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 3, s. 6
 • Buffa, Ivan: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3-4, s. 8
 • Berger, Igor: Spravodajstvo, koncerty : Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 6, s. 8
 • Berger, Igor: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 5, s. 8
 • Planková, Eva: Hommage à Lucia Popp
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 5, s. 8
 • Dohnalová, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty : Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 3, s. 8 – 9
 • 6 otázok pre Maria Košika, dirigenta Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 1 – 2, s. 15
 • Personálna bibliografia
 • Anketa
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1-2, s. 27 – 28
 • AD: P. Feranec : Orchester potrebuje pozornosť a podporu, HŽ 1-2 2008
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3-4, s. 2

Diskografia

 • Foto: Slovak Concertos SLOVAK CONCERTOS
  2016 CD – Hudobný fond SF 00882131
  1. Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a
   Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 1
   Nora Skuta (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Dušan Štefánek (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Koncert pre klarinet a orchester
   Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Foto: Evgeny Irshai – In the Space of Love EVGENY IRSHAI – IN THE SPACE OF LOVE
  2013 CD – Hudobný fond SF 00722131
  1. Jevgenij Iršai: Uangamizi (Zmiznutie)
   Milan Paľa (vn), Jozef Lupták (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Jevgenij Iršai: Soundquake Zero
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  3. Jevgenij Iršai: Quotations
   Ladislav Fančovič (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  4. Jevgenij Iršai: In the Space of Love
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Foto: Slovak Violin Concertos SLOVAK VIOLIN CONCERTOS
  2013 CD – Hudobný fond SF 00732131
  1. Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Andrej Očenáš: Koncert pre husle a orchester op. 47
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  3. Dezider Kardoš: Koncert pre husle a orchester op. 51
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Foto: Miro Bázlik: Koncert pre klavír a orchester; Oratórium Dvanásť MIRO BÁZLIK: KONCERT PRE KLAVÍR A ORCHESTER; ORATÓRIUM DVANÁSŤ
  2011 CD – Hudobný fond SF 00692131
  1. Miro Bázlik: Koncert pre klavír a orchester
   Daniel Buranovský (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Miro Bázlik: Dvanásť
   František Husák (spk), Sergej Kopčák (b), Katarína Blahušiaková (s), Dagmar Pecková (a), Ľudovít Buchta (t), Marián Bulla (b), Slovenský filharmonický zbor, Peter Hradil (zbm.), Slovenská filharmónia, Gabriel Patócs (dir.)
 • Foto: Vianočné pastorále : Bratislavský chlapčenský zbor VIANOČNÉ PASTORÁLE : BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR
  2007 DVD – Diskant

  Hudobná réžia: Emil Nižňanský, Miroslav Krajčí Zvuková réžia: Hubert Geschwandtner, Václav Frkal Réžia: Milan Homolka
  1. Antonio Vivaldi: Gloria, RV 589 – Gloria in excelsis Deo
   Bratislavský chlapčenský zbor, Collegium Baroque, Branislav Kostka (dir.)
  2. Hymnus: Veni Creator Spiritus
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  3. César Franck: Panis angelicus
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Bratislavský štúdiový orchester, Mario Košik (dir.)
  4. Antonio Vivaldi: Gloria, RV 589 – Propter magnam
   Bratislavský chlapčenský zbor, Collegium Baroque, Branislav Kostka (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  6. Franz Schubert: Mille cherubini cin coro
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  7. John Francis Wade: Adeste fideles
   Bratislavský chlapčenský zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  8. Antonio Vivaldi: Gloria RV 589 – Domine Deus, Agnus Dei
   Bratislavský chlapčenský zbor, Collegium Baroque, Branislav Kostka (dir.)
  9. Franz Xaver Tost: Memento Domine
   Bratislavský chlapčenský zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  10. Vianočná koleda: Deck The Halls, Felix Mendelssohn-Bartholdy: Hark! The Herald Angels Sing:
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  11. Vianočná koleda: O Tannenbaum
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  12. James Pierpont: Jingle Bells
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  13. Paulín Bajan: Vianočné pastorále (výber)
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  14. Vianočné koledy: Do mesta Betléma, Pastieri, Búvaj dieťa krásne, Angelus pastoribus
   Bratislavský chlapčenský zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  15. Franz Xaver Gruber: Tichá noc, svätá noc
   Bratislavský chlapčenský zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Foto: Amaral Vieira: Te Deum in stilo Barocco, Missa Choralis AMARAL VIEIRA: TE DEUM IN STILO BAROCCO, MISSA CHORALIS
  1997 CD – Slovart Records SR-0025-2-131
  1. Amaral Vieira: Te Deum In Stilo Barocco, Op. 213
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.), Slovenská filharmónia, Mario Košik (dir.)
  2. Amaral Vieira: Missa Choralis, Op. 282
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.), Slovenská filharmónia, Mario Košik (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jevgenij Iršai: Tohu va bohu
  Koncert pre flautu, husle a symfonický orchester
  13. 2.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Simona Pingitzer (fl), Marián Svetlík (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Peter Dan Ferenčík: "Všetko...alebo..."
  Orchestrálna štúdia pre orchester
  13. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Jaroslav Konečný: Koncert pre klavír a orchester
  13. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Jozef Podprocký: Symfónia č. 4, op. 64
  pre symfonický orchester
  13. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Maariv (Modlitba)
  Monológ pre violončelo a sláčikový orchester
  30. 10.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Vladislav Šarišský: EFieL
  Koncert pre flautu a symfonický orchester
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (fl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Proglas
  Oratórium pre bas, soprán, miešaný zbor a orchester
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Gustáv Beláček (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Suita Dorian Gray
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Peter Groll: Adagio per Orchestra
  1. 10.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Peter Zagar: Nokturno
  23. 5.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mario Košik (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Jevgenij Iršai: In the Space of Love
  Koncert pre husle, klavír a orchester
  19. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Miro Bázlik: Koncert pre klavír a orchester
  13. 4.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Daniel Buranovský (pf), Mario Košik (dir.)
 • Ján Levoslav Bella: Ballade (aus den Lustigen Weibern)
  pre hlas a orchester
  7. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Alexander Albrecht: Ballade (Balada)
  7. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Ján Levoslav Bella: Mein Friedhof
  pre soprán a orchester
  7. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Uangamizi (Zmiznutie)
  Koncert pre husle, violončelo a orchester
  7. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Jozef Lupták (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Miroslav Kroupa: Koncert pre klavír a orchester č. 2
  18. 4.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Benefičný koncert pre nadáciu Výskum rakoviny, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nora Skuta (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Igor Dibák: Rapsódia, op. 69
  pre klarinet a orchester
  1. 9.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Bibiána Bieniková (cl), Štátny komorný orchester Žilina, Mario Košik (dir.)
 • Ľudovít Rajter: Impessioni rapsodiche
  per orchestra d'archi
  28. 2.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mladí bratislavskí sólisti, Mario Košik (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Jevgenij Iršai: Soundquake Zero
  pre symfonický orchester
  26. 11.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Seongnam Arts Center, Seongnam, KR
  INTERPRETI: Seongnam Philharmonic Orchestra, Mario Košik (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Ten minutes about Katyń
  pre sláčikový orchester
  27. 4.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncertná sieň Filharmónie Karola Szymanowského, Krakov, PL
  INTERPRETI: Krakovská filharmónia, Mario Košik (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 07. 2018