Profil osobnosti

Foto: Rudolf Macudziński Zdroj: Archív

Rudolf Macudziński

29. 4. 1907 Opatia (HR) – 2. 2. 1986 Bratislava

vážna hudba
skladba, klavír
pedagóg – klavír

Bio

Bio

1919 – 1927
gymnázium a súčasne brnianske konzervatórium (kompozícia – Leoš Janáček, F. Neumann, klavír – V. Kurz)
1927 – 1929
Majstrovská škola pražského konzervatória (klavír – V. Kurz)
1930
príchod do Bratislavy
1930 – 1945
klavirista a hudobný referent v bratislavskom rozhlase
1945 – 1953
korepetítor opery SND
od 1953
pedagóg klavírnej hry na VŠMU (1957 docent, 1968 profesor)

"Macudziński vyšiel kompozične z novoromantizmu s akcentom na bohatú inštrumentálnu zvukovosť. Neskôr jeho hudba nadobudla priezračnejšie črty: prevládla v nej vitalita, citlivý výber harmonických prostriedkov a inšpirácia folklórnym prejavom. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch oživil hudobnú faktúru svojich diel svojráznymi konštruktívnymi prístupmi vrátane občasného využitia dodekafónie, no jeho prejav ostal i naďalej svieži, plný dramatizmu a zmyslu pre mieru evolučných väzieb.
Najväčšie a najvýznamnejšie svoje diela napísal Macudziński pre hudobno-dramatickú scénu – ide o tri jeho opery: Monte Christo (1947–49), Výstraha z El Amarny (1974–75) a Oľga Janina (1976–82). Jeho životným dielom je prvá z nich, Monte Christo. Libreto podľa rovnomenného románu A. Dumasa st. napísal Š. Hoza. Je relatívne stručné a dramaticky koncízne – svetoznáma literárna predloha je zhustená do štyroch dejstiev s prológom. Prvé dve dejstvá mali nemalé vnútorné napätie už v prvej redakcii, druhé dve ho získali početnými redukciami v roku 1966. Hudba má novoromantický charakter, je „okorenená“ niektorými veristickými znakmi (paralelné kvinty, inštrumentačné finesy), nepohŕda citátmi (napr. chorál Libera me, Domine), ako aj imitáciou piesní tých krajín, kde sa príslušný dej odohráva, resp. odkiaľ pochádzajú persony (bolero, tarantela, provensálsky tanec a grécko-orientálne spevy). Invencia a prekomponovanosť sú najpozoruhodnejšie v prológu a prvých dvoch dejstvách; potom prevládajú konvenčné, resp. eklektické postupy. Celok je dôsledne vybudovaný z množstva príznačných motívov, ktoré zaznievajú pri zjavovaní sa príslušných osôb, resp. zmienok o nich (kuriozitou je citát z druhej časti Koncertu pre husle a orchester F. Busoniho tam, kde hlavný hrdina opery Dantés vystupuje ako páter Busoni). Centrálne postavenie v opere majú dva motívy: hudobná charakteristika ostrova Monte Christo a symbol osudu E. Dantésa – sú obmenou spoločného jadra: dynamického oblúka s vrcholom na predposlednom tóne. V scéne búrky druhého dejstva je využitý rytmus Beethovenovho motívu osudu; táto scéna je spolu s veľkou valčíkovou plochou vo štvrtom dejstve inštrumentačným vrcholom opery. Scéna búrky je mimoriadne expresívna, valčík až rafinovane jemný, s vyhranenými koloristickými finesami. Vcelku je opera veľmi dobre – neraz až virtuózne – inštrumentovaná."

(VAJDA, Igor: Rudolf Macudziński. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 175.)

Diela

 • javiskové
 • Gödölvét, gödölvét op. 17

  melodráma
  1935 OBSADENIE: CB, pf
 • opera
 • Monte Christo

  1947–49 TEXT: Š. Hoza podľa A. Dumasa st.
 • Výstraha z El Amarny

  1974–75 TEXT: J. Schwarz podľa P. von Felinau
 • Oľga Janina

  1976–82 TEXT: autor podľa R. Franza
 • symfonický orchester
 • Pragavienna

  OBSADENIE: orch/2pf
 • komorný orchester
 • Dumka a tanec

  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr, archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Tri spevy

  1974 TEXT: P. Horov, F. Pergler, A. Plávka
  OBSADENIE: v, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Valse-Impromptu op. 15

  1934 OBSADENIE: pf, orch
 • Preludio solenne op. 16

  1937 OBSADENIE: org, orch
 • Variazioni olimpiche op. 38

  1953 OBSADENIE: pf, orch
 • dva sólové nástroje a orchester
 • Tri kusy op. 55

  1965 OBSADENIE: 2pf, archi; (org, pf, archi)
 • sólový nástroj
 • Ciaccona d mol op. 73

  1974 3'
  OBSADENIE: fl
 • Fuga a Perpetuo

  1975 OBSADENIE: cmb
 • klavír a klavír 4-ručne
 • 5 inspiration pour le piano

  OBSADENIE: pf
 • Surge – pro patria

  pre klavír
  OBSADENIE: pf
 • 5 Variations caractéristiques op. 2

  pre klavír
  1923 OBSADENIE: pf
 • Dve romance op. 6

  pre klavír
  1925 OBSADENIE: pf
 • Zo života pionierov op. 36

  pre klavír
  1952 OBSADENIE: pf
 • Sonatina monotematica op. 35

  pre klavír
  1955 OBSADENIE: pf
 • Klavírne medailóny osobností, ktoré obohatili slovenskú kultúru

  pre klavír
  1981 OBSADENIE: pf
 • organ
 • Preludio simmetastico

  pre organ
  OBSADENIE: org
 • Preludium a fuga c mol op. 5

  1954 OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Dve bagately op. 44

  pre dva klavíry
  OBSADENIE: 2pf
 • Mimoľotnosti

  6 skladieb pre trúbku a klavír
  OBSADENIE: tr, pf
 • Suita op. 43

  pre violončelo a klavír
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vc, pf
 • Un poco triste ed allegro

  pre husle a klavír
  OBSADENIE: vn, pf
 • Serenade op. 7

  pre husle a klavír
  1927 OBSADENIE: vn, pf
 • Divertimento op. 23a

  pre dva klavíry
  1949 OBSADENIE: 2pf
 • Fantázia op. 39

  pre husle/flautu a klavír
  1950 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn/fl, pf
 • Variácie a fúga na tému P. I. Čajkovského op. 30

  pre dva klavíry
  1950 OBSADENIE: 2pf
 • Slovenská sonáta op. 40

  pre husle a klavír
  1956 OBSADENIE: vn, pf
 • "Po stopách kpt. Nálepku", op. 47

  Obrazy z výstavy Jula Nemčíka pre violu a klavír
  1959 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vl, pf
 • Uspávanka a Scherzo op. 4

  pre husle a klavír
  1962 OBSADENIE: vn, pf
 • Elégia

  pre violu a klavír
  1974 OBSADENIE: vl, pf
 • Koncertné duo op. 42

  1977 OBSADENIE: cb, pf
 • Mutationes Istrianas op. 81

  1983 OBSADENIE: vn, cmb
 • Samé dvojky

  pre harfu a čembalo
  1984 OBSADENIE: ar, cmb
 • dva klavíry
 • Pragavienna

  verzia pre dva klavíry
  OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • Sonáta op. 66

  OBSADENIE: ar, cl, pf
 • Terzetto – Fugato op. 41

  1957 OBSADENIE: ob, cl, fg
 • klavírne trio
 • Balada s variáciami op. 50

  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Scherzo op. 10

  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • štyri nástroje
 • Zmes záhoráckych pesničiek

  OBSADENIE: 4vn
 • Hlboké zamyslenie dodekafonické op. 79

  1980 OBSADENIE: ci, clb, tu, cfg
 • sláčikové kvarteto
 • Omaggio a tre op. 80

  1983 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Allegro festivo op. 52

  pre sláčikové kvinteto
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc, cb
 • Melodramatischer Musikteil op. 3

  1923 OBSADENIE: pf, 2vn, vl, vc
 • Malá suita op. 11

  1933 OBSADENIE: 5fiati
 • Päť impresií zo Sovietskeho zväzu

  1977 OBSADENIE: 2vn, vl, vc, pf
 • Quintuor pour 5 flutes

  1977 OBSADENIE: 5fl
 • šesť nástrojov
 • Čiernomorské nálady op. 54

  OBSADENIE: 2fl, vc, fg, cmb, pf
 • Sextetto piccolo op. 78

  1982 OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr, pf
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Hrdinná smrť majora J. Jelínka op. 14

  1933 TEXT: F. Kryśtof
  OBSADENIE: spk, pf
 • Dolorosa op. 24

  1949 OBSADENIE: v, fl, org
 • A-T-A op. 77

  1981 OBSADENIE: v, cpl, fu, 2pf
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Do krajších dní op. 32

  TEXT: M. Pergler
  OBSADENIE: br, pf
 • Tri piesne z cyklu „V podvedomí“ op. 18

  1935 OBSADENIE: s, pf
 • "V nadveku" (In Zwischenland) op. 24

  1940 OBSADENIE: v, pf
 • Žitia loďka (Das Lebensschifflein) op. 25

  1945 OBSADENIE: v, pf
 • Dumky

  1951 TEXT: M. Lerbletierová
  OBSADENIE: v, pf
 • Malý partizán op. 37

  Melodráma pre recitátora a klavír
  1952 TEXT: K. Bendová
  OBSADENIE: spk, pf
 • Iskra op. 33 č. 1

  1969 TEXT: E. Rusko
  OBSADENIE: v, pf
 • Tri venovania op. 68

  1974 TEXT: J. Lenko, Marko
  OBSADENIE: v, pf
 • Štyri piesne o ženách

  1975 TEXT: J. Benko, J. Lenko, K. Bendová, J. Škamla
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: t, pf
 • Štyri piesne vďaky op. 52

  1983 TEXT: A. Plávka, P. Horov, J. Poničan, I. Krasko
  OBSADENIE: br, pf
 • Oslavná pieseň op. 32 a 52 č. 3

  1984 TEXT: J. Poničan
  OBSADENIE: br, pf
 • inštruktívne
 • 7 detských piesní

 • Tri klavírne náčrtky

  OBSADENIE: pf
 • vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru
 • Vojenské ľudové piesne zo Záhoria op. 24

 • iné úpravy
 • J. S. Bach: Tri invencie v kontrapunkte k dvojhlasným invenciám č. 13, 4 a 10

  OBSADENIE: 2pf
 • W. A. Mozart: Kadencia ku Klavírnemu koncertu d mol op. 9 č. 1

 • H. Marteau: Introduzione e fuga meditativa op. 23

  1926 OBSADENIE: pf
 • D. Lauko: Slovenská rapsódia

  1934 OBSADENIE: pf, orch
 • zbor a nástroje
 • Odveká pravda

  TEXT: F. Schiller
  OBSADENIE: CM, 4cr
 • zbor a klavír
 • Jubilejný pochod op. 13

  TEXT: V. Erben
  OBSADENIE: CM, pf

Bibliografia

 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 3, s. 6
 • Potúček, Juraj (zost.): Rudolf Macudzinski 1907 – 1986. Slovenský koncertný život a pianistika
  1987 Antológia príspevkov a literatúry, Bratislava 1987
 • (tvr): Za Rudolfom Macudzinskim
  1986 Práca . - Roč. 41, č. 32 (7. 2. 1986), s. 6 roč. XLI, 1986, č. 32, s. 6
 • Letňanová, Elena: Intenzívny dialóg
  1979 Hudobný život roč. XI., 1979, č. 15, s. 2
  ((recenzia na koncert pri príležitosti 50. výročia vzniku Klavírneho dua a absolutória Majstrovskej školy v Prahe))
 • (ea): Všestranný umelec: Zaslúžilý umelec R. Macudziński 70- ročný
  1977 Práca 29.4. 1977
 • Černák, Pavel: Hudbu dostal do kolísky
  1977 Smena 29.4. 1977
 • Čížik, Vladimír: Klavírne duo Macudzinski
  1974 Slovenskí koncertní umelci I, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1974, s. 105 – 106
 • Čížik, Vladimír: Rudolf Macudzinski
  1974 Slovenskí koncertní umelci I, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1974, s. 73 – 75
 • Kozák, Jan a kol.: Rudolf Macudzinski
  1964 Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, Státní hudební vydavatelství, Praha 1964, s. 54 – 55
 • Personálna bibliografia
 • Slovenská klavírna tvorba
  1967 Slovenská hudba roč. 11, 1967, č. 7, s. 315–317
 • Slovenská klavírna tvorba
  1967 Slovenská hudba roč. 11, 1967, č. 6, s. 263–267
 • Slovenská klavírna tvorba
  1967 Slovenská hudba roč. 11, 1967, č. 5, s. 214–216
 • Honegger má pravdu!
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 4, s. 170–171

Diskografia

 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Chamber Compositions JOHANN NEPOMUK HUMMEL: CHAMBER COMPOSITIONS
  1998 CD – Opus 91 2634-2
  1. Rudolf Macudziński (pf), Juraj Alexander (vc), Viktor Šimčisko (vn), Vladislav Brunner (fl), Ľudovít Marcinger (pf), Vlastimil Horák (dir.)
 • Foto: A. Corelli: La Folia, G. Tartini: Sonata in G minor, F. Schubert: Duo Sonata in A major, op. 162 A. CORELLI: LA FOLIA, G. TARTINI: SONATA IN G MINOR, F. SCHUBERT: DUO SONATA IN A MAJOR, OP. 162
  1979 LP – Opus 9111 0629
  1. Corelli Arcangelo:
   Andrea Šestáková (vn), Rudolf Macudziński (pf)
 • Foto: Bratislava – mesto hudby BRATISLAVA – MESTO HUDBY
  1977 LP – Opus 9110 0560
  1. Daniel Georg Speer: Sonáta č. 26 pre dychové nástroje a basso continuo
   František Kurzweil (dir.), Bratislavská dychová harmónia
  2. Anton Zimmermann: Tance pre dvoje huslí a sláčikový orchester
   Vojtech Gabriel (vn), Viliam Farkaš (vn), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Rondo con grazia (3. časť z Grand sonáty As dur op. 92)
   Silvia Macudzińska (pf4m), Rudolf Macudziński (pf4m)
  4. Alexander Albrecht: Quintetto frammento
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg), Pavol Kováč (pf)
  5. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  6. Miloslav Kořínek: Sonatína – Boj o Bratislavu
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  7. Miloslav Kořínek: Sonatína – Vďaka sovietskej armáde za oslobodenie
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  8. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  9. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto – Con moto
   Vojtech Samec (fl), Tedlovo kvarteto
 • Foto: Dezider Kardoš DEZIDER KARDOŠ
  1973 LP – Opus 9110 0200
  1. Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 1 op. 40
   Rudolf Macudziński (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Dezider Kardoš: Piesne o láske op. 2
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Portrét Jána Cikkera PORTRÉT JÁNA CIKKERA
  1966 LP – Supraphon DV 6208
  1. Ján Cikker: Symfonietta op. 16 č. 1 – Allegro fresco
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Ján Cikker: Slovenská suita op. 22 – Na zelenej lúčke
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ján Cikker: Spomienky op. 25 – Adagio. Molto vivo. Allegro moderato
   Česká filharmonie, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20
   Rudolf Macudziński (pf), Orchester Opery SND, Ján Cikker (dir.)
  5. Ján Cikker: Ráno op. 24
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Ján Cikker: Juro Jánošík
   Gustáv Papp (t), Václav Nouzovský (b), Mária Kišonová-Hubová (s), Ferdinand Krčmář (b), Ivan Finko (v), Zbor Opery SND, Jozef Petr (zbm.), Orchester Opery SND, Tibor Frešo (dir.)
  7. Ján Cikker: Vzkriesenie
   Alena Míková (s), Milan Karpíšek (t), Helena Tattermuschová (s), Jiří Joran (v), Jaroslava Procházková (v), Soňa Rudišová (v), Zbor Národného divadla, Milan Malý (zbm.), Orchester Národného divadla, Jaroslav Krombholc (dir.)
 • Foto: New Slovak Compositions NEW SLOVAK COMPOSITIONS
  1965 LP – Supraphon SUA 18655
  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu
   Ľuba Baricová (a), Miro Bázlik (pf), František Tannenberger (vc), Miroslav Král (fl)
  3. Jozef Malovec: Dve časti
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Partecipazioni per 12 strumenti
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 2
   Jaroslav Chovanec (vc), Milan Kostohryz (cl), Antonín Novák (vn), Josef Podjukl (vl), Rudolf Macudziński (pf)
  6. Pavol Šimai: Hovorí matka
   Viera Strnisková (spk), Vladislav Brunner (fl), Rudolf Červenka (cl), Vieroslav Matušík (fg), Ján Mocák (gui), Vladimír Bittner (bat), Stanislav Chuchmal (bat), Pavol Šimai (dir.)
 • Foto: Josef Suk, Ján Cikker JOSEF SUK, JÁN CIKKER
  1953 LP – Supraphon LPV 232
  1. Josef Suk: Fantázia g mol pre husle a orchester op. 24
   Alexander Plocek (vn), Česká filharmonie, Karel Ančerl (dir.)
  2. Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20
   Rudolf Macudziński (pf), Orchester Opery SND, Ján Cikker (dir.)

Ocenenia

 • Cena Jána Cikkera
  2011

Audio

 • Zeljenka, Ilja: Klavírne kvinteto č. 1 (ukážka)

  1972

  Bratislavské kvarteto, Rudolf Macudziński (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Klavírne kvinteto č. 2 (1. časť – Allegro moderato)

  1968

  Aladár Móži (vn), Jaroslav Jakoubek (cl) Milan Telecký (vl) Jozef Sikora (vc), Rudolf Macudziński (pf)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 04. 2017