Profil osobnosti

Foto: Tibor Rácz Autor: Pavel Kastl

Tibor Rácz

7. 4. 1953 Dunajská Streda

vážna hudba
akordeón
pedagóg – akordeón

Bio

Bio

1968 – 1974
Konzervatórium v Bratislave (akordeón – Marta Szőkeová)
1974 – 1978
VŠMU (akordeón – Marta Szőkeová)
1980 – 1982
Socialistická akadémia Bratislava (postgraduálne štúdium odboru Estetika a kultúrna politika)
1996 – 2004
Franz Schubert Konservatorium, Viedeň (akordeón, klavír, elementárna hudobná výchova, komorná hra)
1975 – 1978
dirigent miešaného zboru Maďarského súboru piesní a tancov Mladé srdcia
1976 – 1980
umelecký vedúci speváckej skupiny vysokoškolského súboru Ekonóm
1976 – 1982
tajomník Sekcie mladých koncertných umelcov Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov
1981 – 1983
umelecký vedúci a dirigent Ukrajinského speváckeho zboru pri Obvodnom kultúrnom a spoločenskom stredisku Bratislava I.
1985 – 1987
dramaturg Hlavnej redakcie hudobného vysielania STV v Bratislave
1985 – 1993
scenárista večerných a výchovných koncertov umeleckej agentúry Slovkoncert
od 1978
pedagóg hry na akordeóne, komornej hry, metodiky, didaktiky, estetiky, dejín a literatúry akordeónu na Konzervatóriu v Bratislave
1982 – 1985
a 1998 externý pedagóg na VŠMU
od 1990
Franz Schubert Musikschule Pitten (AT), pedagóg hry na akordeóne, hry na klavíri, komornej hry
od 1991
zakladateľ Metodického centra Marty Szőkeovej pre akordeón, člena Confédération Internationale des Accordéonistes  CIA (Medzinárodná konfederácia akordeonistov) pri IMC UNESCO (Medzinárodná hudobná rada UNESCO) a umelecký riaditeľ Medzinárodného akordeónového festivalu Bratislava – Dunajská Streda
od 1996
zakladateľ Medzinárodnej súťaže akordeonistov Coupe Jeunesse v Dunajskej Strede
od 1999
viceprezident Confédération Internationale des Accordéonistes – CIA pri IMC UNESCO
od 2002
člen predsedníctva Freundeskreis Internationale Akkordeonwettbewerbe FIA, Klingenthal (Nemecko)

Tibor Rácz je aktívny sólisticky, na svojom konte má bohatú koncertnú činnosť doma i v zahraničí (väčšina štátov Európy, Ázia, Stredná a Južná Amerika, Juhoafrická republika a Austrália). Na svojich cestách realizoval mnohé televízne a rozhlasové nahrávky. Ako sólista spolupracoval s mnohými domácimi (Slovenská filharmónia, Štátny komorný orchester Žilina a i.) a zahraničnými telesami (Štátna filharmónia Białystok , Filharmonia Sudecka Walbrzyg, Štátna filharmónia Czestochowa, Poľsko, Ternitzer Kammersolisten, Rakúsko, Budapeštiansky festivalový orchester ) pod taktovkou dirigentov: Gabriel Patócs, Ján Pragant, Ľudovít Rajter; Eduard Fischer, Tadeusz Chachaj, Jerzy Kosek, Ferdinand Langer, László Tihanyi, Jan Valta, Stanislav Welanyk. Je lektorom a docentom majstrovských kurzov vo Francúzsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Holandsku, Dánsku, Nemecku, Poľsku, Fínsku, Maďarsku, Českej republike, Rusku, Srbsku a vo Veľkej Británii.

„Ráczov umelecký prejav charakterizuje úsilie o intenzívny citový vklad, bezpodmienečne zosúladený s umeleckou rozvahou, ktorá vyúsťuje do úspešného štýlového zvládnutia. Dokáže hrať presvedčivo, eruptívne, dramaticky, no s kultivovaným dôrazom na drobnokresbu. Umožňuje mu to skvele vybudovaný arzenál všetkých druhov akordeónovej techniky.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 111)

Bibliografia

 • Čížik, Vladimír: Tibor Rácz
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 109 – 112
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Grigoncza, Panna: Rácz Tibor harmonikamüvész szólóestje a Nádor teremben
  2001 Népszava – Budapest 12. 11. 2001, s. 4
 • Mauder, Brigitte: Akkordeon klassisch? und wie!
  1994 Südkurier Stuttgart 30. 3. 1994, s. 19
 • Čížik, Vladimír: Úspech bratislavskej akordeónovej školy
  1992 Hudobný život 1992, č. 9, s. 7
 • OV: Nová slovenská hudba. Komorný koncert
  1989 Hudobný život 1989, č. 6, s. 5
 • Čížik, Vladimír: Kultúrne leto ’89. Letné komorné koncerty
  1989 Hudobný život 1989, č. 19, s. 3
 • Hanzelová, Martina: Koncerty MDKO v Bratislave
  1988 Hudobný život 1988, č. 1, s. 3
 • Cón, Peter: Akordeónový recitál
  1986 Smena 30. 8. 1986, s. 6
 • Podracký, Igor: Výrazná umelecká osobnosť. Na okraj akordeónového recitálu Tibora Rácza v Mirbachu
  1986 Večerník 20. 8. , Bratislava 1986, s. 5
 • Čížik, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia ’85 v Žiline
  1985 Hudobný život 1985, č. 8, s. 1
 • Fickerová, Viera: Akordeónový recitál Tibora Rácza. Komorné koncerty MDKO v Bratislave
  1982 Hudobný život 1982, č. 13, s. 7
 • Horváth, Katalin: Az akkordeon mestere
  1982 Új szó 27. 5. 1982, s. 6
 • Tibor Rácz
  1982 Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , Slovkoncert, Bratislava 1982, s. 81 – 83
 • –a–: Predstavujeme
  1982 Ľud 26.8. 1982
 • Čížik, Vladimír: Absolventský recitál
  1978 Hudobný život 1978, č. 18, s. 5
 • Kulijevičová, Marie: Perspektivy mladé hudebnosti
  1977 Gramorevue 1977, č. 9, s. 3
 • Čížik, Vladimír: Po Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach kriticky i pochvalne
  1977 Hudobný život 1977, č. 16, s. 1
 • Lacroix, Fernand: Les premiers concerts du 5 séminaire international d’accordéon ŕ Chatel
  1977 Le Dauphinne – Chatel 23. 8. 1977, s. 5
 • Čárska, Etela: Prienik do vedomia poslucháčov
  1977 Práca 11. 8. 1977, s. 3
 • -eč-: Rajmund Kákoni [recenzia diplomového recitálu]
  1975 Hudobný život 1975, č. 13, s. 2
 • Čížik, Vladimír: Tibor Rácz
  1974 Slovenskí koncertní umelci I, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1974, s. 143 – 144
 • Personálna bibliografia
 • Na pamiatku profesorky... (nekrológ k odchodu Marty Szőkeovej)
  2002 Hudobný život 2002, č. 10, s. 3
 • Sliacka, Daniela: Noví laureáti (na margo medzinárodnej akordeónovej súťaže v Kodani)
  1996 Hudobný život 1996, č. 13, s. 3
 • Suita č. 1, Suita č. 2, Suita č. 3, Toccata Cors (samostatné zošity, sériové číslo III. a IV.)
  1995 1995
  (Cors ABC BREITFUSS OBERALM (edícia) – Rakúsko)
 • Za Vierou Fickerovou (nekrológ)
  1994 Hudobný život 1994, č. 2, s. 2
 • Prof. Reidys, Georg: Noten für die Noten. Neue Partituren in der Kritik
  1992 Intermusik, Kamen – SRN 1. 12. 1992, s. 13
 • Baroque par excellence, Klassik par excellence I., II., Romantik par excellence I., II. (albumy transkripcií klasických diel pre akordeón)
  1992 1992
  (samostatná edícia ABC BREITFUSS A–5411 OBERALM – Rakúsko)
 • Vývoj akordeónovej interpretácie v zrkadle súťaží v Klingenthali v rokoch 1960–90
  1990 Schmülling INTERMUSIK, Kamen 1990
 • Metodická príručka: osnovy a literatúra pre akordeón
  1984 Osveta KOS, Bratislava 1984
 • A harmonika módszertana
  1977 Magyar Zeneművészek Szövetsége, Harmonika Tagozat, Budapest 1977

Ocenenia

 • Cena CIA (Medzinárodnej konfederácie akordeonistov) pri IMC UNESCO za zásluhy
  2006
 • Pamätná medaila Slovenskej republiky
  2006 za zásluhy o hudobnú kultúru

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Miloslav Kořínek: Metamorfózy zvuku a myšlienky
  Virtuózna skladba pre barytónový akordeón
  14. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tibor Rácz (ac)
 • Juraj Pospíšil: Akvarely, op. 46
  pre barytónový akordeón
  11. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tibor Rácz (ac)


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 04. 2017