Profil osobnosti

Foto: Peter Groll Zdroj: Archív

Peter Groll

1. 5. 1974 Bratislava

groll.eu.pn

scénická a filmová hudba, vážna hudba
skladba, elektronické nástroje

Bio

Bio

1988 – 1992
SOU elektrotechnické (výpočtová a riadiaca technika)
1992 – 1994
člen Muzikálového štúdia I. Šimega (spev, herectvo a tanec)
1994 – 1998
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Peter Martinček)
1998
VŠMU (kompozícia – Ivan Parík)
1999 – 2003
VŠMU (kompozícia – Vladimír Bokes)
2010 – 2014
VŠMU (doktorandské štúdium kompozície – Daniel Matej)

Diela

 • javiskové
 • O slnečnej bábike a dažďovom panáčikovi

  predstavenie študentov bábkarskej fakulty VŠMU
  1997 RÉŽIA: M. Mikle
 • Slúžky

  predstavenie VŠMU
  1997
 • In a Minor Key

  2001 RÉŽIA: choreografia P. Groll
 • La Fleur Vide

  Elektroakustická koláž k divadelno-cirkusovému projektu Neerpelt - Belgicko
  2005 RÉŽIA: E. Borel
 • Prorok Ilja

  Zbory, piesne a scénická hudba (Teatro Tatro)
  2005 RÉŽIA: O. Spišák
 • Hořké slzy Petry von Kantové

  (Národní divadlo Brno)
  2006 RÉŽIA: R. Ballek
 • Elegancia kvantového králika

  Tanečné predstavenie (združenie Neskorý zber, choreografia Anna Sedlačková, Daniel Raček)
  2015
 • Sólo pre 3 vysávače

  (hudba k tanečnému predstaveniu) choreografia Renata Ptačin - Divadlo TICHO a spol.
  2018 RÉŽIA: choreografia: Renata Ptačin
  OBSADENIE: C
 • balet
 • Ifigénia

  pre súbor moderného tanca Alfa
  1996 RÉŽIA: choreografia R.Trubačková, J. Hromada
 • Mýtus

  tanečná spoločnosť Artyci
  1996
 • That Night

  1996 RÉŽIA: choreografia M. Renzi
 • Pro File

  1997 RÉŽIA: choreografia P. Groll
 • Všetko je inak

  pre Ateliér pohybu Dvorana
  1999 RÉŽIA: choreografia M. Kozánek
 • Faust

  2000 RÉŽIA: D. Gombár, choreografia Š. Ondrišová
 • Mimikry

  tanečno - výpravné predstavenie, zvukový a hudobný design (Ateliér pohybu Dvorana)
  2000 RÉŽIA: A. Sedlačková
 • Silent Snow

  2008 RÉŽIA: choreografia Š. Ondrišová, B. Nahálka, J. Hromada
 • Quadrans

  2010 RÉŽIA: choreografia L. Vagnerová, P. Mašik, B. Nahálka, V. Benito Šoltýs
 • 4 Men

  2011 OBSADENIE: orch
 • BESS – Pocta Rudolfovi Labanovi

  2016 RÉŽIA: Šárka Ondrišová
 • iné javiskové
 • U.N.A.

  scénická live - electronic k experimentálnemu predstavenie KVS, Brusel
  2005 RÉŽIA: J. Fruček
 • symfonický orchester
 • Adagio per Orchestra

  1997 1997, rev. 2012
  OBSADENIE: orch
 • Coda archaica

  1998 OBSADENIE: orch
 • Chiméra

  Symfonické variácie
  2002 2002, rev. 2007
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Divertimento

  1998 OBSADENIE: archi
 • Zalan

  pre sláčikový orchester
  2002–2003 2002–2003, rev. 2004
  OBSADENIE: archi
 • Ešte jeden valčík

  2012 OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • …eleison…

  pre sláčikový orchester a soprán
  1997 1997, rev. 2002/2006/2013
  OBSADENIE: s, archi
 • Tri árie

  2002, rev. 2005 OBSADENIE: archi, s, cmb
 • inštrumentálne komorné diela
 • Fontana MIX

  pre ansámbel, elektroniku a fontánu
  2011 OBSADENIE: ens, C*
 • sólový nástroj
 • Solo Cello

  1999 OBSADENIE: vc
 • Sólo pre husle

  1999 OBSADENIE: vn
 • Tri sóla pre gitaru

  1999 OBSADENIE: gui
 • Play viola

  dodekafonická štúdia
  2000 OBSADENIE: vl
 • Play Violin

  2001 2001, rev. 2009, 7' 41''
  OBSADENIE: vn, C*
 • Second Touch

  pre violončelo a DSP
  2014 OBSADENIE: vc, C*
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Esdemóna

  Sonáta pre klavír sólo
  1999 1999, rev. 2009, 9'
  OBSADENIE: pf
 • Preludy

  1999 OBSADENIE: pf
 • Detská skladba

  pre klavír
  2007 2' 14''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • V kvapke nekonečna

  pre klavír a DSP (digitálne spracovanie zvuku v reálnom čase)
  2014 OBSADENIE: pf, C*
 • dva nástroje
 • Sonáta o túžbe, chcení a milosti

  pre husle a violu
  1997 OBSADENIE: vn, vl
 • Suita v starom slohu

  1997 OBSADENIE: 2vn
 • Klarune

  Variácie pre klarinet a klavír
  2000 OBSADENIE: cl, pf
 • Duo

  Dodekafonické variácie pre klarinet a fagot
  2001 OBSADENIE: cl, fg
 • Romanca

  pre violončelo a klavír
  2009 12'
  OBSADENIE: vc, pf
 • Leaves

  pre klavír, violončelo a DSP
  2014 OBSADENIE: pf, vc, C*
 • tri nástroje
 • Zaváraniny

  suita pre dychové trio
  1995 OBSADENIE: ob, cl, fg
 • klavírne trio
 • Trio

  1998 1998, rev. 1999, 10'
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • päť nástrojov
 • Klavírne kvinteto

  1997 OBSADENIE: 2vn, vl, vc, pf
 • dychové kvinteto
 • Dve karikatúry

  Dychové kvinteto v dvoch častiach
  1996 OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • šesť nástrojov
 • Variácie na vlastnú tému

  1996 OBSADENIE: fl, cl, vn, vc, fg, vbf
 • 10–15 nástrojov
 • Megane

  2007 OBSADENIE: fl, cl, ob, fg, cr, tr, tn, tp, bat, pf, vn, vn, vl, vc, cb
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Tri piesne na básne K. Gibrana

  2003 OBSADENIE: br, 2vn, 2vl, vc (2vn, vl, 2vc), pf
 • Ave Maria

  pre soprán a organ
  2013 OBSADENIE: s, org
 • Žalm 6

  pre basbarytón a gitaru
  2013 TEXT: Biblia
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: bbr, gui
 • Verše

  piesne na verše Vojtecha Mihálika zo zbierky Appassionata
  2018 OBSADENIE: s, cl, pf
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Tri zbojnícke piesne

  1995 1995, rev. 2009
  OBSADENIE: br, pf
 • hudba pre divadlo
 • O desiatich černoškoch

  (Bábkové divadlo Žililna)
  1998 RÉŽIA: M. Mikle
 • Palele a Domino

  (divadlo Bibiana)
  1998 RÉŽIA: I. Martinka
 • Tiso

  Zbory a scénická hudba (Divadlo Aréna)
  2005 RÉŽIA: R. Ballek
 • Návšteva

  (hudba k divadelnej hre Friedricha Dürrenmatta)
  2017 TEXT: Friedrich Dürrenmatt
  RÉŽIA: Karol Rédli
  OBSADENIE: C
 • zborové
 • Prosbopis

  pre miešaný zbor a rečníka
  2005 TEXT: text listu slovenských rabínov Dr. J. Tisovi
  OBSADENIE: CM, spk
 • miešaný zbor
 • Milenci

  1996 1996, rev. 2006
  TEXT: Valentín Beniak
  OBSADENIE: CM
 • zbor a nástroje
 • Cesta k Iljovi

  Cyklus duchovných piesní
  2005 TEXT: T. Slobodianek
  OBSADENIE: CM, org
 • Ave verum corpus

  pre miešaný zbor, violončelo, kontrabas a organ
  2013 OBSADENIE: CM, vc, cb, org
 • elektroakustické
 • Prasklina

  pre husle, klavír a mg pás
  2004 OBSADENIE: C + (vn, pf)
  Ikona audio
 • hudba pre rozhlas
 • PRO-SIM

  hudba k rozhlasovej hre
  1998 RÉŽIA: R. Hornák
 • hudba k filmu
 • Svatá story

  1995 RÉŽIA: M. Fornayová
  OBSADENIE: KF
 • V prvom kole

  bakalársky film VŠMU
  1996 RÉŽIA: Ľ. Slíž
 • Lietanie na konci leta

  absolventský film VŠMU
  1997 RÉŽIA: J. Bohuš
 • Slováci na cestách

  cyklus dokumentárnych filmov
  1998 RÉŽIA: E. Fornay
 • Malá nesdělení

  2002 RÉŽIA: M. Fornayová
 • The Show

  absolv. film Southern Illinois University Carbondale, USA
  2002 RÉŽIA: J. Bohuš
 • Mamut Kaput

  absolv. film VŠMU
  2003 RÉŽIA: P. Filo
 • krátkometrážny film
 • Smäd

  1997 RÉŽIA: M. Fornayová
 • Origami

  (FAMU, ČR)
  1998 RÉŽIA: M. Fornayová
 • Hrám ktoré sa hrávam

  (FAMU, ČR)
  1999 RÉŽIA: M. Fornayová
 • A Green Apple

  (USA)
  2000 RÉŽIA: J. Bohuš
 • Kristine

  2000 RÉŽIA: J. Bohuš
 • All Fall Dawn

  (USA)
  2004 RÉŽIA: R. Ormond
 • Noah

  2004 RÉŽIA: M. Petráňová, J. Fruček
 • Glass Turn Cloudy

  (USA)
  2006 RÉŽIA: J. Bohuš
 • dlhometrážny dokumentárny film
 • Antarktický príbeh

  1996 RÉŽIA: E. Fornay
  OBSADENIE: DD
 • dlhometrážny hraný film
 • Quartetto

  (SR/ČR)
  2001 RÉŽIA: L. Siváková

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 1, s. 27–62
 • Umelecká kritika a publicistika
 • FORDINÁLOVÁ, Ľubica: SLOVAK SOUNDS prezentuje HTF aj súčasnú slovenskú hudbu
  2018 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 15, 2018, č. 3-4, s. 24-25
 • MAŤO, Peter: Eurokontext.sk 2016
  Baletné konfrontácie
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 48
 • ŠIMONOVÁ, Kamila: Musica nova spiritualis [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 38–39
 • KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG
  DVA-JA 2
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 8
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 6
 • KOLÁŘ, Robert: Soozvuk: 10 rokov po...
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 14–15
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 8
 • HORKAY, Tamás: BHS 2013
  Kontemplujúci pohľad Soozvuku
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 6
 • BERÁTS, Juraj: SOOZVUK 2012
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 3
 • KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 3, s. 35
 • HORKAY, Tamás: Bratislavské hudobné slávnosti
  Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 12
 • KATINA, Peter: Hudba novej chuti
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 9
 • KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 4, s. 418–420
 • TÓTH, Miro: SHORT CIRCUIT: Zblízka. Výber slovenskej elektronickej a experimentálnej hudby 2011
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 45
 • KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2011. 07: VENI ACADEMY
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 15–16
 • SCHMIDTOVÁ, Alexandra: Peter Groll: Hudba k filmu Quartétto [rozhovor]
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 2, s. 7

Diskografia

 • Foto: Musica nova spiritualis MUSICA NOVA SPIRITUALIS
  2014 CD – Katolícka univerzita v Ružomberku
  1. Rastislav Adamko: Proglas
   Schola cantorum PF KU v Ružomberku, Janka Bednáriková (dir.)
  2. Ľuboš Bernáth: O salutaris hostia
   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  3. Peter Groll: Ave Maria
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  4. Víťazoslav Kubička: Bože, príď mi na pomoc op. 256
   Miriam Žiarna (s), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  5. Milan Dubovský: Ave verum
   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)
  6. Peter Hochel: Ubi caritas
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  7. Róbert Dinuš: Lauda anima mea
   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)
  8. Róbert Dinuš: Bonum est confiteri
   Spevácky zbor Benedictus, Zuzana Zahradníková (dir.)
  9. Rastislav Adamko: Mystérium
   Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  10. Stanislav Hochel: Ave Maria
   Miriam Žiarna (s), Zuzana Zahradníková (org)
  11. Ľuboš Bernáth: Ecce Panis Angelorum
   Martina Procházková (s), Miriam Žiarna (s), Marta Mažariová (fl), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  12. Mirko Krajči: Psalmus 131
   Bratislava Vocal Consort, Rastislav Adamko (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  13. Rastislav Dubovský: Ave Maria
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  14. Peter Groll: Ave verum corpus
   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Rahlová (vc), Ján Linhart (cb), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  15. Juraj Tandler: Missa brevis – Kyrie
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
  16. Juraj Tandler: Missa brevis – Obetovanie (Ako laň túži po bystrinách)
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
  17. Juraj Tandler: Missa brevis – Agnus Dei
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: SHORT CIRCUIT: Zblízka. Výber slovenskej elektronickej a experimentálnej hudby 2011 SHORT CIRCUIT: ZBLÍZKA. VÝBER SLOVENSKEJ ELEKTRONICKEJ A EXPERIMENTÁLNEJ HUDBY 2011
  2011 CD – Hudobné centrum HC 10032-33
  1. Peter Groll: Silent Snow
  2. Peter Groll: Noah
  3. Peter Groll: Quadrans
 • Foto: Violin Solo 2 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 2 – MILAN PAĽA
  2010 CD – Pavlík Records PA 0079-2/9
  1. Jevgenij Iršai: Omni tempore
   Milan Paľa (vn)
  2. Jevgenij Iršai: Odnikiaľ s láskou
   Milan Paľa (vn)
  3. Jevgenij Iršai: Lost Notes (Stratené noty) 1, 2, 3
   Milan Paľa (vn)
  4. Jevgenij Iršai: Pimpampunči
   Milan Paľa (vn)
  5. Jevgenij Iršai: Vodever
   Milan Paľa (vn)
  6. Jevgenij Iršai: Ex foedere
   Milan Paľa (vn)
  7. Matej Haász: Frammento di Epos
   Milan Paľa (vn)
  8. Adrián Demoč: Husle
   Milan Paľa (vn)
  9. Adrián Demoč: Katharsis
   Milan Paľa (vn)
  10. Adrián Demoč: Apogeum
   Milan Paľa (vn)
  11. Lucia Koňakovská: Na dne nezmyslov
   Milan Paľa (vn)
  12. Lucia Koňakovská: Schizofresky
   Milan Paľa (vn)
  13. Marián Lejava: Violino solo
   Milan Paľa (vn)
  14. Anton Steinecker: Prelúdium
   Milan Paľa (vn)
  15. Anton Steinecker: Invencia
   Milan Paľa (vn)
  16. Lucia Papanetzová: Imaginácia V
   Milan Paľa (vn)
  17. Peter Groll: Play Violin
   Milan Paľa (vn), Peter Groll (C*)
 • Foto: SOOZVUK SOOZVUK
  2006 CD – Hudobný fond SF 00432131
  1. Lucia Papanetzová: Imaginácie I., II., III.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Marián Lejava: Dickinson songs
   Silvia Lejava Adamíková (v), Andrea Bálešová (pf)
  3. Lucia Koňakovská: Sólo violončelo 2005
   Michal Sťahel (vc)
  4. Peter Groll: Prasklina
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)
  5. Karine Sarkisjan: Piesne pre bas a klavír
   Matúš Trávniček (b), Karine Sarkisian (pf)
  6. Boško Milaković: Losing My Religion
   Andrea Mosorjaková (fl), Jozef Eliáš (cl), Ana Krsmanović (ac), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Zuzana Chlpíková (dir.)

Ocenenia

 • Cena DOSKY
  2011 za dielo 4 Men
 • Cena DOSKY
  2005 za dielo Tiso
 • Cena Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA)
  2004 za dielo Klavírne kvinteto
 • Igric
  2003 za dielo Quartetto

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Peter Groll: Verše
  piesne na verše Vojtecha Mihálika zo zbierky Appassionata
  13. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trio Sen Tegmento, Nao Higano (s), Martin Adámek (cl), Zuzana Biščáková (pf)
 • Peter Groll: Sólo pre 3 vysávače
  (hudba k tanečnému predstaveniu) choreografia Renata Ptačin - Divadlo TICHO a spol.
  21. 10.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bubla Company/Reserva: Sólo pre 3 vysávače, Divadlo TICHO a spol., Bratislava, SK
 • Peter Groll: Návšteva
  (hudba k divadelnej hre Friedricha Dürrenmatta)
  4. 12.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Friedrich Dürrenmatt: Návšteva, Divadlo LAB, Bratislava, SK
 • Peter Groll: BESS – Pocta Rudolfovi Labanovi
  27. 5.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Eurokontext, Historická budova Slovenského národného divadla, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Šárka Ondrišová (réžia)
 • Peter Groll: Elegancia kvantového králika
  Tanečné predstavenie (združenie Neskorý zber, choreografia Anna Sedlačková, Daniel Raček)
  13. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio 12, Bratislava, SK
 • Peter Groll: Ave Maria
  pre soprán a organ
  7. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Jezuitský kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
 • Peter Groll: Ave verum corpus
  pre miešaný zbor, violončelo, kontrabas a organ
  7. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Jezuitský kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislava Vocal Consort, Zuzana Rahlová (vc), Juraj Černý (cb), Iveta Weis Viskupová (dir.)
 • Peter Groll: V kvapke nekonečna
  pre klavír a DSP (digitálne spracovanie zvuku v reálnom čase)
  15. 10.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Zuzana Biščáková (pf)
 • Peter Groll: Žalm 6
  pre basbarytón a gitaru
  20. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žalmy slovenských skladateľov, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tomáš Šelc (bbr), Martin Krajčo (gui)
 • Peter Groll: Ešte jeden valčík
  22. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislava contemporary players, Marián Lejava (dir.)
 • Peter Groll: Adagio per Orchestra
  1. 10.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Peter Groll: Fontana MIX
  pre ansámbel, elektroniku a fontánu
  8. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba novej chuti, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: VENI ACADEMY, Kornél Fekete Kovács (dir.)
 • Peter Groll: Esdemóna
  Sonáta pre klavír sólo
  20. 5.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Chronicles, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dušan Šujan (pf)
 • Peter Groll: Romanca
  pre violončelo a klavír
  20. 5.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Chronicles, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Peter Profant (vc), Dušan Šujan (pf)
 • Peter Groll: Tri zbojnícke piesne
  20. 5.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Chronicles, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Havaj (br), Dušan Šujan (pf)
 • Peter Groll: Megane
  9. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Daniel Gazon (dir.)
 • Peter Groll: Detská skladba
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primacialneho palaca, Bratislava, SK
 • Peter Groll: Divertimento
  15. 12.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Ján Procházka (dir.)
 • Peter Groll: Tri árie
  27. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mozartov týždeň, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Lenka Máčiková (s)
 • Peter Groll: Prorok Ilja
  Zbory, piesne a scénická hudba (Teatro Tatro)
  25. 9.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nitra, SK
 • Peter Groll: Tiso
  Zbory a scénická hudba (Divadlo Aréna)
  14. 4.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Aréna, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Technik, Branislav Kostka (dir.)
 • Peter Groll: Zalan
  pre sláčikový orchester
  13. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorní sólisti Bratislava, Oskar Rózsa (dir.)
 • Peter Groll: Prasklina
  pre husle, klavír a mg pás
  14. 4.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)
 • Peter Groll: Milenci
  23. 3.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Žňavová (dir.), KZ SOOZVUK
 • Peter Groll: Klavírne kvinteto
  30. 10.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
 • Peter Groll: Solo Cello
  30. 10.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Peter Groll: La Fleur Vide
  Elektroakustická koláž k divadelno-cirkusovému projektu Neerpelt - Belgicko
  30. 10.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival Theater op de Markt, Neerpelt, BE
  INTERPRETI: Peter Groll (C)
 • Peter Groll: U.N.A.
  scénická live - electronic k experimentálnemu predstavenie KVS, Brusel
  13. 6.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Brusel, BE

Audio

 • Groll, Peter: Prasklina


« späť na zoznam Aktualizované: 18. 01. 2019