Profil osobnosti

Foto: Lucia Papanetzová Autor: Pavel Kastl

Lucia Papanetzová

1. 8. 1978 Lučenec

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1992 – 1997
Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici, odbor cirkevná hudba (organ – Ladislav Kiss, zborové dirigovanie – Pavol Tužinský)
1995 – 1997
prvý kontakt s kompozíciou v rámci štúdia cirkevnej hudby (Jevgenij Iršai)
1998 – 2003
VŠMU (kompozícia – Vladimír Bokes)
2003 – 2005
VŠMU, interné doktorandské štúdium kompozície (Vladimír Bokes)
od 2000
zakladateľka a organizátorka Študentského festivalu súčasnej hudby ORFEUS
2004
spoluzakladateľka združenia mladých skladateľov SOOZVUK

Lucia Papanetzová v súčasnosti pedagogicky pôsobí ako odborná asistentka na Katedre skladby a dirigovania na VŠMU, zároveň ako vedecko výskumný pracovník pre Centrum výskumu na HTF VŠMU a vo funkcii prodekana pre vedu a zahraničné styky.

Diela

 • javiskové
 • Malý princ

  Detská hudobná rozprávka na motívy A. Saint-Exupéryho
  2012 50'
  TEXT: M. Fridrich
 • komorný orchester
 • Meditácie vďaka Bachovi

  pre sláčikový orchester
  2000 9'
  OBSADENIE: archi
 • Canon

  pre sláčikový orchester
  2012 8'
  OBSADENIE: archi
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Moment music

  pre gitaru a sláčikový orchester
  2000 OBSADENIE: gui, archi
 • Passacaglia

  pre klavír a orchester
  2003 9'
  OBSADENIE: pf, orch
 • Teleportácia

  pre akordeón a orchester
  2004 9'
  OBSADENIE: ac, orch
 • inštrumentálne komorné diela
 • "L.Y."

  pre bar.saxofón, klavír a sláčikové kvarteto
  2018 OBSADENIE: sxbr, pf, 2vn, vl, vc
 • Post Scriptum

  2018 13´
  OBSADENIE: fl, cl, pf, vn,vl, vc,cb
 • sólový nástroj
 • Tri skice

  pre violončelo
  2004 12'
  OBSADENIE: vc
 • Imaginácia IV

  pre akordeón
  2007 6'
  OBSADENIE: ac
 • Imaginácia V

  In memoriam Pavol Fuček
  2007 8' 23''
  OBSADENIE: vn
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Imaginácie I., II., III.

  pre klavír
  2001 8'
  OBSADENIE: pf
 • Imaginácia VI (Variácia Es – B)

  pre klavír
  2007 3' 45''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Čajka

  pre flautu a klavír
  1998 OBSADENIE: fl, pf
 • Tri vyjadrenia

  pre husľové duo
  1999 OBSADENIE: 2vn
 • Tiene

  Sonáta pre husle (flautu) a klavír
  2005 2005, rev. 2014, 12'
  OBSADENIE: vn/fl, pf
 • Sonáta II

  pre husle (violu) a klavír
  2010 12'
  OBSADENIE: vn/vl, pf
 • tri nástroje
 • Sonet 2

  pre akordeón, flautu a klarinet
  2000 OBSADENIE: ac, fl, cl
 • Threesome

  pre gitaru, saxofón a tri bongá
  2004 4' 50''
  OBSADENIE: sxbr, gui, 3bon
 • klavírne trio
 • Klavírne trio

  pre klavír, husle a violončelo
  2003 12'
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • štyri nástroje
 • Suvenír

  pre štyri violončelá
  1998 OBSADENIE: 4vc
 • Sonet 1

  pre flautu a tri sláčikové nástroje
  2000 OBSADENIE: fl, vn, vl, vc
 • Apeiron

  pre saxofónové kvarteto
  2004 5'
  OBSADENIE: sxs, sxa, sxt, sxbr
 • päť nástrojov
 • Morská panna

  Predohra pre 5 nástrojov
  2013 12' 30''
  OBSADENIE: ens
 • šesť nástrojov
 • Moment music

  pre gitaru a sláčikové kvinteto
  2000 OBSADENIE: gui, 2vn, 2vl, vc
 • deväť nástrojov
 • Zahir

  pre komorný ansámbel
  2005 14'
  OBSADENIE: fl, cl, sxbr, tp, pf, vn, vl, vc, cb
  Ikona audio
 • 10–15 nástrojov
 • Komorná symfónia

  2014 12'
  OBSADENIE: fl, cl, clb, tr, pf, tp, 2vn, 2vl, 2vc, cb
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Modlitba

  Pieseň pre mezzosoprán a klavír
  2000 TEXT: Daniel Pastirčák
  OBSADENIE: ms, pf
 • Perie

  pre barytón a klavír
  2000 TEXT: Daniel Pastirčák
  OBSADENIE: br, pf
 • miešaný zbor
 • Piesne diaľok

  pre alty a basy
  2004 8'
  TEXT: Daniel Pastirčák, poézia zo zbierky Tehilim
  OBSADENIE: CM
 • The Cure (Liek)

  pre miešaný komorný zbor
  2007 6'
  OBSADENIE: CM

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 1, s. 27–62
 • Umelecká kritika a publicistika
 • HALMO, Jana: Lucia Papanetzová, Ľuboš Bernáth : Žalmy [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 38
 • KOLÁŘ, Róbert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 8
 • BROZMANOVÁ, Oľga: Banskobystrické REFLEXIE
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 21
 • BUCHOVÁ HOLIČKOVÁ, Zuzana: Žalmy. Božské v ľudskom, ľudské v božskom
  2017 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 14, 2017, č. 3-4, s. 24-25
 • FELEDI, Tibor: Ars Nova 2014
  Quasars Ensemble a Musica Cassovia
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 22
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 7
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014
  2014 In: operaplus.cz/bratislava-nova-slovenska-hudba-2014/
  2014
 • KOLÁŘ, Robert: Soozvuk: 10 rokov po...
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 14–15
 • HORKAY, Tamás: BHS 2013
  Kontemplujúci pohľad Soozvuku
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 6
 • BERÁTS, Juraj: SOOZVUK 2012
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 3
 • PAPANETZOVÁ, Lucia: Inšpirácie z Dánska, rozhovor s Vladimírom Sirotom
  2013 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 10, 2013, č. 1-2, s. 2-9
 • KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 3, s. 35
 • KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 4, s. 418–420
 • (k): Melos-Étos má stále vyššiu návštevnosť
  2005 (21. 11.) SME 2005 (21. 11.), s. 3
 • ŠTEFKOVÁ, Markéta: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
  2005 Tempo 2005, č. 2, s. 30–32
 • KOPTÁKOVÁ, Stanislava – KOREŇOVÁ, Martina: Lucia Papanetzová – Miniprofil HŽ
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 7-8, s. 15
 • Personálna bibliografia
 • Hommage a Bach 2007 – Dialóg
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 9, s. 5
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Rozhovor s prof. Irinou Čiernikovou, ArtD. novou dekankou HTF VŠMU
  2016 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 12, 2016, č. 1-2, s. 2-4
 • Niekoľko myšlienok o výučbe skladby, rozhovor s Lukášom Borzíkom
  2015 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 12, 2015, č. 1-2, s. 30-31

Diskografia

 • Foto: Zuzana Bandúrová ZUZANA BANDÚROVÁ
  2014 CD – Akademie múzických umění v Praze
  1. Marián Zavarský: Talking to the silver god
   Zuzana Bandúrová (fl)
  2. Vladimír Bokes: Capriccio pour flute et clavecin ou piano, op. 64
   Zuzana Bandúrová (fl), Olga Dlabačová (cmb)
  3. Lucia Papanetzová: Tiene
   Zuzana Bandúrová (fl), Eva Hutyrová (pf)
  4. Jaroslav Pelikán: Sonatina Brasileira pre flautu a klavír
   Zuzana Bandúrová (fl), Eva Hutyrová (pf)
  5. Ondřej Kukal: Koncert pre flautu a orchester "Flautianna" op. 23
   Zuzana Bandúrová (fl), Orchestr Berg, Peter Vrábel (dir.)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Violin Solo 2 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 2 – MILAN PAĽA
  2010 CD – Pavlík Records PA 0079-2/9
  1. Jevgenij Iršai: Omni tempore
   Milan Paľa (vn)
  2. Jevgenij Iršai: Odnikiaľ s láskou
   Milan Paľa (vn)
  3. Jevgenij Iršai: Lost Notes (Stratené noty) 1, 2, 3
   Milan Paľa (vn)
  4. Jevgenij Iršai: Pimpampunči
   Milan Paľa (vn)
  5. Jevgenij Iršai: Vodever
   Milan Paľa (vn)
  6. Jevgenij Iršai: Ex foedere
   Milan Paľa (vn)
  7. Matej Haász: Frammento di Epos
   Milan Paľa (vn)
  8. Adrián Demoč: Husle
   Milan Paľa (vn)
  9. Adrián Demoč: Katharsis
   Milan Paľa (vn)
  10. Adrián Demoč: Apogeum
   Milan Paľa (vn)
  11. Lucia Koňakovská: Na dne nezmyslov
   Milan Paľa (vn)
  12. Lucia Koňakovská: Schizofresky
   Milan Paľa (vn)
  13. Marián Lejava: Violino solo
   Milan Paľa (vn)
  14. Anton Steinecker: Prelúdium
   Milan Paľa (vn)
  15. Anton Steinecker: Invencia
   Milan Paľa (vn)
  16. Lucia Papanetzová: Imaginácia V
   Milan Paľa (vn)
  17. Peter Groll: Play Violin
   Milan Paľa (vn), Peter Groll (C*)
 • Foto: Slovaks for the Warsaw Autumn SLOVAKS FOR THE WARSAW AUTUMN
  2006 CD – Polish Music Information Centre polmic 018
  1. Jana Kmiťová: Rana
   Melos Ethos Ensemble, Monika Štreitová (fl), Róbert Krchniak (ob), Branislav Dugovič (cl), Ján Rigan (clb), Mikuláš Duranka (tr), Branislav Belorid, jr. (tn), Andrea Bálešová (pf), Peter Kosorín, jr. (bat), Lukáš Krejčí (bat), Martin Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Martin Gál (vc), Richard Gašpar (cb), Marián Lejava (dir.)
  2. Lucia Papanetzová: Zahir
   Melos Ethos Ensemble, Monika Štreitová (fl), Branislav Dugovič (cl), Erik Rothenstein (sxbr), Andrea Bálešová (pf), Peter Kosorín, jr. (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Richard Gašpar (cb), Marián Lejava (dir.)
  3. Ladislav Kupkovič: Skica
   Melos Ethos Ensemble, Róbert Krchniak (ci), Ján Rigan (clb), Viliam Vojčík (cr), Mikuláš Duranka (tr), Peter Kosorín, jr. (tp), Marián Lejava (dir.)
  4. Jerzy Kornowicz: Dawning Light IV "Melos Ehots"
   Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
  5. Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 3
   Veronika Lovranová (pf), Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Gabriel Chmura (dir.)
 • Foto: SOOZVUK SOOZVUK
  2006 CD – Hudobný fond SF 00432131
  1. Lucia Papanetzová: Imaginácie I., II., III.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Marián Lejava: Dickinson songs
   Silvia Lejava Adamíková (v), Andrea Bálešová (pf)
  3. Lucia Koňakovská: Sólo violončelo 2005
   Michal Sťahel (vc)
  4. Peter Groll: Prasklina
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)
  5. Karine Sarkisjan: Piesne pre bas a klavír
   Matúš Trávniček (b), Karine Sarkisian (pf)
  6. Boško Milaković: Losing My Religion
   Andrea Mosorjaková (fl), Jozef Eliáš (cl), Ana Krsmanović (ac), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Zuzana Chlpíková (dir.)
 • Foto: Melos Ethos Ensemble MELOS ETHOS ENSEMBLE
  2005 CD – Hudobné centrum HC 10005
  1. Jana Kmiťová: Rana
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Róbert Krchniak (ob), Branislav Dugovič (cl), Jozef Eliáš (clb), Rastislav Suchan (tr), Branislav Belorid, jr. (tn), Andrea Bálešová (pf), Jaroslav Gregorovič (bat), Štefan Bugala (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Marián Lejava (dir.)
  2. Lucia Papanetzová: Zahir
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Branislav Dugovič (cl), Erik Rothenstein (sxbr), Andrea Bálešová (pf), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Marián Lejava (dir.)
  3. Boško Milaković: Tetrapophonic
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Peter Kajan (fg), Karol Nitran (cr), Milan Osadský (ac), Andrea Bálešová (pf), Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Andrej Gál (vc), Marián Lejava (dir.)
  4. Ľubica Čekovská: Postlúdium
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Róbert Krchniak (ob), Branislav Dugovič (cl), Peter Kajan (fg), Karol Nitran (cr), Jaroslav Gregorovič (mb), Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Zsolt Nagy (dir.)
  5. Marián Lejava: Flat Lands and Plains
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Branislav Dugovič (cl), Milan Osadský (ac), Andrea Bálešová (pf), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Zsolt Nagy (dir.)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  2004 za dielo Passacaglia

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Lucia Papanetzová: "L.Y."
  pre bar.saxofón, klavír a sláčikové kvarteto
  2. 12.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dolný Kubín, SK
 • Lucia Papanetzová: Post Scriptum
  21. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ansámbel Asynchrónie, Peter Javorka (dir.)
 • Lucia Papanetzová: Komorná symfónia
  3. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Lucia Papanetzová: Canon
  pre sláčikový orchester
  22. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislava contemporary players, Marián Lejava (dir.)
 • Lucia Papanetzová: Malý princ
  Detská hudobná rozprávka na motívy A. Saint-Exupéryho
  29. 4.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martin Gigac (dir.)
 • Lucia Papanetzová: Sonáta II
  pre husle (violu) a klavír
  11. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Lucia Papanetzová: Zahir
  pre komorný ansámbel
  15. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Lejava (dir.), Melos Ethos Ensemble
 • Lucia Papanetzová: Threesome
  pre gitaru, saxofón a tri bongá
  14. 12.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ateliér XXI, Koncertné štúdio č. 5, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Denisa Benčová (gui), Marián Lejava (bon)
 • Lucia Papanetzová: Apeiron
  pre saxofónové kvarteto
  27. 10.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Lejava (dir.)
 • Lucia Papanetzová: Piesne diaľok
  pre alty a basy
  23. 3.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: KZ SOOZVUK, Zuzana Žňavová (dir.)
 • Lucia Papanetzová: Passacaglia
  pre klavír a orchester
  15. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester VŠMU, Magdaléna Bajuszová (pf), Juraj Valčuha (dir.)
 • Lucia Papanetzová: Meditácie vďaka Bachovi
  pre sláčikový orchester
  1. 12.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)
 • Lucia Papanetzová: Sonet 1
  pre flautu a tri sláčikové nástroje
  12. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Monika Štreitová (fl)
 • Lucia Papanetzová: Modlitba
  Pieseň pre mezzosoprán a klavír
  2000 Prvé uvedenie na Slovensku
  Vysoká škola múzických umení, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Terézia Kružliaková (ms), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Lucia Papanetzová: Tiene
  Sonáta pre husle (flautu) a klavír
  13. 5.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Petrohradská hudobná jar, Dom kompozítorov, Petrohrad
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)

Audio

 • Papanetzová, Lucia: Zahir


« späť na zoznam Aktualizované: 15. 01. 2019