Profil osobnosti

Foto: Pavel Bogacz

Pavel Bogacz

6. 3. 1957 Bohumín – 12. 9. 2012

vážna hudba
husle

Pôsobenie v: Bratislavské sláčikové trio

Bio

Bio

1972 – 1978
Konzervatórium v Ostrave (husle – Josef Sochor)
1978 – 1982
Akadémia múzických umení v Prahe (husle – Jiří Tomášek, Josef Vlach)
1980
majstrovský kurz Zürich (Nathan Milstein)
1981 – 1990
a od 2001 koncertný majster Slovenskej filharmónie
1990 – 1999
koncertný majster Orchestra Ensemble Kanazawa, Japonsko
od 1995
lektor majstrovských kurzov na Tokyo College of Music
1986 – 1990
a od 2001 pedagóg VŠMU

Umelecky spolupracoval s dirigentmi: Aldo Ceccato, János Furst, Hiroyuki Iwaki, Herbert von Karajan, Kenichiro Kobayashi, Zdeněk Košler, Seiji Ozawa, Jean-Francois Paillard, Libor Pešek, Ľudovít Rajter, Bystrík Režucha, Ladislav Slovák. Pôsobil v orchestroch: Slovenský komorný orchester, Capella Istropolitana, Pražskí komorní sólisti, Symfonický orchester Groningen (Holandsko), Century Orchestra Osaka, Japan Virtuozo Orchestra (Japonsko).

Spolupráca s interpretmi: Norbert Heller (pf), Tomáš Nemec (pf), Dana Šašinová (pf), Eisuke Tsuchida (pf), Daniela Varínska (pf), Sachio Yonekawa (pf), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Luptáčik (cl), Robert Schubert (cl), Toshiyuki Uzuka (vn), Jean-Pierre Wallez (vn) a i.

Bol členom Bratislavského sláčikového tria (Mikuláš Blaas – vl, Peter Baran – vc), príležitostné účinkoval v klavírnom triu a sláčikovom kvartete. Pravidelne spolupracoval so Slovenskou televíziou, koncertne hral i na violu.

„Pre umelecký profil Pavla Bogacza je typická viacpólovosť hudobných aktivít. Umožňuje mu to vynikajúca nástrojová príprava. Len tak si mohol popri aktívnej orchestrálnej hre udržať vysokú úroveň sólistických ambícií, ktoré realizuje v komornej hre. Keďže ťažisko jeho umeleckej činnosti spočíva na účinkovaní v mnohých orchestrálnych telesách, je prirodzené, že prikladá veľký význam účinkovaniu v Japonsku, kde získal neoceniteľné ansámblové skúsenosti ako koncertný majster aj sólista. Sólistická koncertná aktivita Pavla Bogacza je viazaná na štýlovo pestrý repertoár s výrazným podielom skladieb romantikov a slovenskej tvorby. Kritika oceňuje v jeho hre kvalitnú prípravu, zrelý výrazový prejav, zmysel pre dramatickú výstavbu diel a zreteľnú artikuláciu.“

(Slovník slovenského koncertného umenia II., 2004, s. 46-48.)

Bibliografia

 • Berger, Roman: Requiem? Za husľovým virtuózom Pavlom Bogaczom
  2012 Pravda 29.9. roč. 22, 2012, č. 225, s. 36 – 37
 • Puškášová, Melánia: Roman Berger — Exodus, Adagio I, Adagio II. recenzia CD.
  2005 Hudobný život 2005, č. 3, s. 42
 • Berger, Igor: Koncerty
  2003 Hudobný život 2003, č. 5, s. 24
 • Smetanová, Oľga: Varšavská jeseň.
  2003 Hudobný život 2003, č. 11, s. 39
 • red: Piano Benefit.
  2003 The Natchitoches Times 26. 4. 2003
 • Miller, Robin: Renowned violinist to draw bow at Music Gala Internationale.
  2003 Town Talk 24. 4. 2003, s. 3
 • Jedrasik, Arkadiusz: Exodus Romana Bergera.
  2003 Nasz Dziennik 4. 11. 2003
 • Dohnalová, Lýdia: Trio - okteto
  2002 Hudobný život 2002, č. 11, s. 20
 • Gabryš, Ryszard: Muzyka nowa w Katowicach.
  2001 ODRA 19.1. 2001
 • Wozna, Malgorzata: VII. Dni Muzyki Kompozytórow krakowskijch.
  1995 Ruch muzyczny 16. 11. 1995

 • 1993 The Record Geijutsu 1993
 • Jirásková, Jiřina: Romantické houslové miniatury.
  1991 Gramorevue 6. 11. 1991
 • Buttiker, Herbert: Tschechische Woche: Das Bratislavaer Streichtrio.
  1989 Land 14.3. 1989
  (Švajčiarsko)
 • Ondrejičková, Ivica: Trio je keď...
  1988 Život 11.2. roč. 38, 1988, s. 50
 • Ursínyová, Terézia: Záujem o komornú hudbu.
  1988 Ľud 4. 8. 1988, s. 5
 • Personálna bibliografia
 • Nové prvky husľovej techniky
  2009 Tempo 2009, č. 1, s. 20 – 23

Diskografia

 • Foto: Memento : Roman Berger MEMENTO : ROMAN BERGER
  2010 CD – Hudobný fond SF 00612131
  1. Roman Berger: Memento po smrti Miroslava Filipa
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Roman Berger: Adagio pre Jana Branného
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  3. Roman Berger: Wiegenlied
   Denisa Šlepkovská (a), Daniel Buranovský (pf)
  4. Roman Berger: Korczak in memoriam
   Ewald Danel (vn), Vladimír Bereník (vn), Peter Zwiebel (vl), Eva Čermanová (vc)
 • Foto: Skona Grona Dagar - Musik fran Barocken [Beautiful Green Days - Baroque Music] SKONA GRONA DAGAR - MUSIK FRAN BAROCKEN [BEAUTIFUL GREEN DAYS - BAROQUE MUSIC]
  2006 CD – Naxos 8.570393
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Cappella Istropolitana, Pavel Bogacz (vn), Josef Čejka (ob), Alexander Jablokov (vn)
 • Foto: Roman Berger: Exodus, Adagio I, Adagio II ROMAN BERGER: EXODUS, ADAGIO I, ADAGIO II
  2003 CD – Acte Préalable AP0091-92
  1. Roman Berger: Exodus
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Roman Berger: Adagio pre Jana Branného
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  3. Roman Berger: Adagio č. 2 „Pokánie“
   Pavel Bogacz (vn), Dana Šašinová (pf)
 • Foto: A la découverte du classique A LA DÉCOUVERTE DU CLASSIQUE
  2001 CD – Naxos 8.550037-38
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor, Pavel Bogacz (vn)
 • Foto: Baroque Favourites BAROQUE FAVOURITES
  1999 CD – Amadis 7173
  1. Antonio Vivaldi:
   Róbert Stankovský (dir.), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, Pavel Bogacz (vn), Josef Čejka (ob), Jindřich Pazdera (vn)
 • Foto: Karl Stamitz: Concerto for Violin and Orchestra, Sinfonia Concertante, Concerto for Cello and Orchestra KARL STAMITZ: CONCERTO FOR VIOLIN AND ORCHESTRA, SINFONIA CONCERTANTE, CONCERTO FOR CELLO AND ORCHESTRA
  1999 CD – Slovart Records SR 0037
  1. Karl Stamitz:
   Pavel Bogacz (vn), Peter Baran (vc), Filharmonickí sólisti Bratislava
 • Foto: sköna gröna dagar (Beautiful Green Days) SKÖNA GRÖNA DAGAR (BEAUTIFUL GREEN DAYS)
  1999 CD – Naxos 8.503068
  1. Georg Friedrich Händel:
   Peter Breiner (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Pavel Bogacz (vn), Josef Čejka (ob), Alexander Jablokov (vn), Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: From the Homeland FROM THE HOMELAND
  1998 CD – Slovart Records SR 0024
  1. Bedřich Smetana:
   Dana Šašinová (pf), Pavel Bogacz (vn)
  2. Antonín Dvořák:
   Dana Šašinová (pf), Pavel Bogacz (vn)
  3. Josef Suk:
   Dana Šašinová (pf), Pavel Bogacz (vn)
  4. Leoš Janáček:
   Dana Šašinová (pf), Pavel Bogacz (vn)
 • Foto: Pavane PAVANE
  1998 CD – Naxos 8.556603
  1. Alessandro Marcello:
   Peter Breiner (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Pavel Bogacz (vn), Josef Čejka (vl), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Romantic violin miniatures ROMANTIC VIOLIN MINIATURES
  1996 CD – Opus 91 2506-2
  1. :
  2. Pablo de Sarasate:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  3. Nicolò Paganini:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  4. Franz Schubert:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  5. Jean Sibelius:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  6. Henryk Wieniawski:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  7. Josef Suk:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  8. Antonín Dvořák:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  9. Béla Bartók:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  10. Gaetano Pugnani:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Baroque Masterpieces BAROQUE MASTERPIECES
  1995 CD – Naxos 8.553221
  1. Remo Giazotto:
   Jozef Kopelman (dir.), Cappella Istropolitana, Pavel Bogacz (vn), Josef Čejka (ob), Anna Hölblingová (vn)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: String trio, Clarinet Quartet JOHANN NEPOMUK HUMMEL: STRING TRIO, CLARINET QUARTET
  1995 CD – Slovart Records SR 0011

  (+Bratislava String Trio, Jozef Luptáčik, cl)
  1. :
   Pavel Bogacz (vn), Jozef Luptáčik (cl)
  2. Johann Nepomuk Hummel: Clarinet Quartet
   Jozef Luptáčik (cl)
 • Foto: Classical Favourites 1 CLASSICAL FAVOURITES 1
  1994 CD – Naxos 8.550521
  1. Johann Sebastian Bach:
   Róbert Stankovský (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Camerata Cassoviae, Slovenský filharmonický zbor, Pavel Bogacz (vn), Josef Čejka (ob)
 • Foto: De profundis III DE PROFUNDIS III
  1994 CD – Hudobný fond SF 00172131
  1. Egon Krák: Pulcherrima ad honorem Sancti Augustini memoriae
   Moyzesovo kvarteto, Daniela Varínska (pf), Slovenské kvarteto
  2. Vladimír Godár: Sekvencia
   Juraj Čižmarovič (vn), Miki Skuta (pf)
  3. Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa
   Moyzesovo kvarteto
  4. Iris Szeghy: Hommage à Rodin
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  5. Peter Zagar: Stabat mater
 • Foto: Discover Classical Music DISCOVER CLASSICAL MUSIC
  1993 CD – Naxos 8.550008-09
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor, Pavel Bogacz (vn)
 • Foto: Discover the Classics, Vol. 1 DISCOVER THE CLASSICS, VOL. 1
  1993 CD – Naxos 8.550035-36
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor, Pavel Bogacz (vn)
 • Foto: Schnittke: Concerto grosso No. 1; Shchedrin: Carmen-Suite SCHNITTKE: CONCERTO GROSSO NO. 1; SHCHEDRIN: CARMEN-SUITE
  1992 CD – Deutsche Grammophon

  Conducted by Hiroyuki Iwaki Performed by Orchestra Ensemble Kanazawa with Michael Dauth, Pavel Bogacz
  1. :
   Pavel Bogacz (vn)
 • Foto: 101 Great Orchestral Classics, Vol. 5 101 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS, VOL. 5
  1991 CD – Naxos 8.551145
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Pavel Bogacz (vn)
 • Foto: Night music 3 NIGHT MUSIC 3
  1991 CD – Naxos 8.551123
  1. Alessandro Marcello:
   Peter Breiner (dir.), Josef Čejka (vl), Pavel Bogacz (vn), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: THE BEST OF BAROQUE MUSIC THE BEST OF BAROQUE MUSIC
  1988 CD – Naxos 8.550014
  1. Johann Sebastian Bach:
   Pavel Bogacz (vn), Milan Brunner (fl), Cappella Istropolitana, Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Alexander Jablokov (vn), Ľudovít Kanta (vc), Karol Lušpai (tr), Kamil Roško (tr), Josef Čejka (ob)
 • Foto: Great Orchestral Classics 5 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS 5
  CD – Naxos 8.570040
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Pavel Bogacz (vn)

Ocenenia

 • Interpretačná súťaž Československej socialistickej republiky, Liberec (CZ)
  1972 - 3. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Roman Berger: Adagio č. 2 „Pokánie“
  29. 9.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Dana Šašinová (pf)
 • Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'
  pre husle (klarinet), violončelo a klavír
  18. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Milan Novák: Variácie
  pre sláčikové trio
  1988 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn)
 • Roman Berger: Adagio pre Jana Branného
  6. 8.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  21. Prehliadka mladých koncertných umelcov, Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Martin Burlas: Hymnus pre zabudnutých
  14. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Ľudovít Kanta (vc), Norbert Heller (pf)
 • Roman Berger: Sonáta s motívom K. Szymanowského
  25. 6.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mozartova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Martin Burlas: Hudba k rozlúčke
  17. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Ľudovít Kanta (vc), František Machats (fg), Jozef Gurway (fl), Norbert Heller (pf)
 • Iris Szeghy: Hommage à Rodin
  Dotyky s tromi sochami majstra pre husle a klavír
  1983 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn)
 • Ivan Parík: Nocturno
  pre husle a klavír
  1979 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Roman Berger: Adagio pre Jana Branného
  24. 9.
  1988
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varšavská jeseň, Koncertná sieň Hudobnej akadémie F. Chopina, Varšava, PL
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Daniela Rusó (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Bratislavské sláčikové trio Bratislavské sláčikové trio

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Zuzana Mináčová


« späť na zoznam Aktualizované: 07. 08. 2017