Profil osobnosti

Foto: Tomáš Schnitzer

Tomáš Schnitzer

12. 4. 1963 Bratislava – 8. 7. 1984 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1978 – 1982
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Juraj Pospíšil, súkromne Ilja Zeljenka)
1982 – 1984
VŠMU (kompozícia – Vladimír Bokes)

"Schnitzerovo hudobné myslenie sa sústredilo na klasické kontrapunktické techniky, ktoré dokázal využiť tak, že v jeho najzrelších dielach (Hudba; Malé klavírne trio; Fanfárový chorál) nenájdeme akademickú upätosť ani kompozično-technické excesy, ktoré by sa azda dali predpokladať vzhľadom na jeho skúsenosť. Klavírna skladba Hudba nesie znaky webernovsky vybrúseného a úsporného kompozičného jazyka. Schnitzer mal prirodzený vzťah k folklóru a v úpravách vidno jeho prenikavú schopnosť postihnúť základné črty folklórneho idiómu."

(ZAGAR, Peter: Tomáš Schnitzer. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 254.)

Diela

 • klavír a klavír 4-ručne
 • Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

  1982 OBSADENIE: pf
 • Hudba

  1983 OBSADENIE: pf
 • Ja mám kone, len sa leje

  1983 OBSADENIE: pf6m
 • dva nástroje
 • Sonáta

  1982 OBSADENIE: cl, pf
 • tri nástroje
 • Znelka C dur

  OBSADENIE: fld, cb, pf/cmb
 • Malé klavírne trio

  1983 OBSADENIE: vn, vc, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Passacaglia

  1982 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • deväť nástrojov
 • Fanfárový chorál

  1983 OBSADENIE: 4cr, 3tr, tn, tu
 • úpravy folklóru
 • Brezová kuorka, brezová

  OBSADENIE: fl, cl, zmb, 2vn, vl, vc (fl, cl, zmb, archi)
 • Hlboký jarček

  1980 OBSADENIE: CM
 • Dve trentínske ľudové piesne

  1982 OBSADENIE: CM
 • Ja mám kone

  1983 OBSADENIE: 2vb (CB)
 • Na tom našom dvore

  1983 OBSADENIE: CM
 • Pásol Janko dva voli

  1983 OBSADENIE: 2vn, vl, vc (CM)
 • Skala, skala

  1983 OBSADENIE: CM
 • Prší, prší, len sa leje

  1983, rev. 1984 OBSADENIE: 2vn, vl, vc (CF; vl, vc, pf)


« späť na zoznam Aktualizované: 10. 11. 2014