Profil osobnosti

Foto: Ján Móry Autor: Archív rodiny Móryovej

Ján Móry

10. 7. 1892 Banská Bystrica – 5. 5. 1978 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1900 – 1910
katolícke gymnázium v Banskej Bystrici
1912
Obchodná akadémia v Budapešti, obchodná prax v Hamburgu, Berlíne a v ďalších mestách Európy a v zámorí; súčasne hudobné štúdiá (klavír – prof. Scheinberger v Banskej Bystrici, hudobná teória a kompozícia – S. Dobó v Budapešti a H. Büchel v Berlíne)
1921
dedičstvo Nového Štrbského Plesa s hotelom vo Vysokých Tatrách (vyhľadávaný hoteliér)
1945
po zhabaní celého majetku pedagogické pôsobenie
1946 – 1960
riaditeľ Hudobnej školy v Spišskej Novej Vsi
od 1960
pobyt a tvorba v Bratislave

"Ako výrazne melodicky založeného skladateľa inšpirovali Móryho najmä lyrické básne. Vytvoril vyše 200 piesní na slová R. Wildeho, R. M. Rilkeho, R. Thákura, R. Dehmela, R. Reinera, Ľ. Válku, Ľ. Trégera, G. Kallivoda-Scholzovej, E. Bindera, F. Láma a ďalších autorov. Skomponoval 12 javiskových a 14 orchestrálnych diel, množstvo skladieb a piesní pre tanečný orchester, 10 cirkevných skladieb, zborové, komorné, prednesové a inštruktívne kompozície. Jeho diela sa uvádzali na popredných scénach v strednej Európe, orchestrálna a piesňová tvorba, skladby pre tanečný orchester a piesne z operiet sa uvádzali v rozhlasovom vysielaní v Košiciach, Bratislave, Brne, Prahe, Berlíne, Budapešti a v iných mestách, viaceré vyšli tlačou najmä v Kežmarku, Prahe, Berlíne, Budapešti. V Berlíne vyšli na gramoplatniach piesne z operety La Valliére v interpretácii významných tenoristov J. Schmidta a L. Graveaura. Slovenský hudobný fond v Bratislave dvakrát vydal cyklus skladieb Malý harmonikár. Napriek skladateľovmu príklonu k zábavnej a populárnej hudbe a inklinácii k obdobiu romantizmu a postromantizmu, v jeho tvorbe sú diela s nekonvenčnou melodikou charakterizovanou neobvyklými zvratmi, veľkými intervalovými skokmi a častou chromatizáciou, ktorá vypovedá o svojskom a osobitom, prevažne horizontálnom, kompozičnom myslení a štýle európskeho rozmeru."

(BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 195 – 196.)

Diela

 • javiskové
 • Die weiße Taube (Biela holubica)

  spevohra
  1925 TEXT: R. Wilde
 • Der Buckelpeter (Hrbatý Petríček)

  detská rozprávková hra so spevmi
  1927 TEXT: G. Kallivoda-Scholz
 • Wintermärchen (Zimná rozprávka)

  opereta
  1927 TEXT: A. W. Olbrich, K. Wonger
 • A sors kissaszony

  spevohra
  1928 TEXT: A. Kardos
 • Die holzgeschnitzte Madonna (Levočská Madona)

  opereta
  1935 TEXT: W. Neményi
 • Zlatovláska

  detská rozprávková opera
  1943 TEXT: O. Rosenauer, autor
 • opereta
 • Torrero

  1926 TEXT: Richard Wilde
 • La Vallière

  Spevohra v 4 obrazoch
  1933 TEXT: G. Bibo podľa D. Dunckerovej
 • Slečna vdova

  1935 TEXT: autor podľa H. Tschirmer, O. Nový
 • Pro tebe všecko

  opereta
  1939 TEXT: O. Nový
 • Nevesta z lepších kruhov (Moja dcéra sa má vydávať)

  opereta
  1939–1940
 • Námorný kadet

  1940 TEXT: Günther Bibo, podľa Friedricha Zella
 • orchester
 • Bratislava

  pochod
  OBSADENIE: fiati
 • symfonický orchester
 • Detské reje

  OBSADENIE: orch
 • Na uvítanie hlavy štátu

  OBSADENIE: orch
 • Operetné melódie – Potpourri (arr. Zdeněk Cón)

  OBSADENIE: orch
 • Pochod 9. mája

  OBSADENIE: orch/pf
 • Slobodné Slovensko

  pochod
  OBSADENIE: orch
 • Tichou nocou

  OBSADENIE: orch
 • Valčík bez slov

  OBSADENIE: orch/pf
 • Znelka

  OBSADENIE: orch
 • Pod Kriváňom, op. 19

  Slovenská tanečná suita pre veľký orchester
  1924 VYDAVATEĽ: Ries & Edler
  OBSADENIE: orch
 • Arabischer Tanz

  1925 OBSADENIE: orch
 • Pod Tatrami

  symfonická báseň
  1926 OBSADENIE: orch
 • Im Schatten der Berge (V tieni hôr)

  suita
  1928 OBSADENIE: orch
 • Slowakische Hirtentänze (Slovenské pastierske tance), op. 18

  1928 OBSADENIE: orch
 • Kabylentänze (Kabylské tance), op. 22

  1932 OBSADENIE: orch
 • Karpathenmarsch (Karpatský pochod)

  1932 OBSADENIE: orch
 • In Spanien im schönen Spanien

  Paso doble zo spevohry "La Vallère"
  1933 OBSADENIE: orch
 • Spišské tance (Zipser Tänze)

  1933 OBSADENIE: orch
 • Obrazy zo Slovenska (Bilder aus der Slowakei)

  1940 OBSADENIE: orch
 • Pochod námorníkov

  z operety Námorný kadet
  1940 OBSADENIE: orch
 • Baletná hudba z opery Zlatovláska

  1943 OBSADENIE: orch
 • Posledná cesta hrdinova

  smútočný pochod
  1943 OBSADENIE: orch
 • Symfonické obrazy

  1950 OBSADENIE: orch
 • Zbojnícka rapsódia

  1951 OBSADENIE: orch
 • Sedliacka polka

  1968 OBSADENIE: orch/pf
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Dávno už vieš

  OBSADENIE: v, orch
 • Keď domov volá

  OBSADENIE: v, orch
 • Milá hodinka

  OBSADENIE: v, orch
 • Uspávanka, op. 11

  OBSADENIE: v, ens
 • Sei gegrüsst mein Lieb in der Ferne

  1933 OBSADENIE: v, orch
 • Jediný deň

  1935 OBSADENIE: v, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Zipser Lieder (Spišské piesne) – 2. zošit, op. 23

  1929 TEXT: G. Kallivoda-Scholz, E. Binder, F. Lám
  OBSADENIE: v, CMa, pf
 • sólový nástroj
 • Tango bez slov

  OBSADENIE: pf
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Klavírne skladby

  OBSADENIE: pf
 • Klavírne skladby

  OBSADENIE: pf
 • Klavírne skladby

  OBSADENIE: pf
 • Parafráza na slovenské piesne

  OBSADENIE: pf
 • Pochod víťaznej Červenej armády

  OBSADENIE: pf
 • Ranná nálada

  OBSADENIE: pf4m
 • Tango

  OBSADENIE: pf
 • Valse ensemble

  OBSADENIE: pf
 • Veselá polka

  OBSADENIE: pf
 • Magyar ábránd

  1904 OBSADENIE: pf
 • Melodie

  1904 OBSADENIE: pf
 • Serenata española (Španielska serenáda)

  1931 OBSADENIE: pf
 • organ
 • Svadba

  1935 OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Consolation

  OBSADENIE: fg, pf
 • Fox in F dur

  OBSADENIE: sx, pf
 • Horský potok

  OBSADENIE: vn, pf
 • Intermezzo

  OBSADENIE: ob, pf
 • Pieseň bez slov

  OBSADENIE: vn, pf
 • Poème

  OBSADENIE: vc, pf
 • Scherzino

  OBSADENIE: vn, pf
 • Song

  OBSADENIE: vn/ob, pf
 • Deux poèmes, op. 14

  pre husle a klavír
  1922 5'
  OBSADENIE: vn, pf
 • päť nástrojov
 • Radostný október

  OBSADENIE: 3vn, cb, ac
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Benedictus est tu

  OBSADENIE: v, org
 • Salve Regina

  OBSADENIE: v, pf/org; CM
 • Spišská omša

  OBSADENIE: vv, org, 2vn, vl, vc
 • Missa solemnis Spišská Novo-Vesiensis (Spišská omša)

  ad 4 voces cum organo et quartetto
  1945 OBSADENIE: vv, 2vn, vl, vc, org
 • Ave Maria

  1946 OBSADENIE: v, org
 • Ave verum

  1946 OBSADENIE: v, pf (v, CM, org)
 • Laudate Dominum

  1946 OBSADENIE: v/CM, org
 • O, Maria, virgo pia

  1946 OBSADENIE: v, pf; CM, org; CM
 • Regina coeli

  1946 OBSADENIE: v, pf; CM, org
 • Salve mundi Domina

  1946 OBSADENIE: v/CM, pf; 2vn, vl, vc
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Albumblatt (Lístok do pamätníka)

  OBSADENIE: v, pf
 • Am Jang-tse-Kiang

  OBSADENIE: v, pf
 • Básnik, povedz

  OBSADENIE: v, pf
 • Bol som človekom (Ember voltam)

  OBSADENIE: v, pf
 • Bölcső dal (Snívaj, tíško snívaj)

  OBSADENIE: v, pf
 • Červenú šatku na hrdle mám

  TEXT: Ľ. Tréger
  OBSADENIE: v, pf (CB/CF)
 • Ďalekým svetom

  OBSADENIE: v, pf
 • Der feste Eisenmann

  OBSADENIE: v, pf
 • Der Frühling

  TEXT: R. Reiners
  OBSADENIE: v, pf
 • Die kleine

  OBSADENIE: v, pf
 • Dort bei der Furt (Tam pri brode)

  OBSADENIE: v, pf
 • Drei Lieder, op. 16

  OBSADENIE: v, pf
 • Du bist glücklich

  OBSADENIE: v, pf
 • Fahr mit mir ins Land

  OBSADENIE: v, pf
 • Hej, Orava, Orava

  OBSADENIE: v, pf
 • Hej, tá paša zelená

  TEXT: autor
  OBSADENIE: v, pf (CMa)
 • Hozzád jönnek az emberek

  OBSADENIE: v, pf
 • Ich bin allein

  OBSADENIE: v, pf
 • Ich kenne deine Stimme von lange her

  OBSADENIE: v, pf
 • Kehrst du mir noch einmal wieder

  OBSADENIE: v, pf
 • Kinder, Kinder, wer wird sich sorgen

  OBSADENIE: v, pf
 • Kol Oravskej priehrady

  OBSADENIE: v, pf
 • Lied des deutsches Flieger

  OBSADENIE: v, pf
 • Mestá mladých

  TEXT: O. Kaušitz
  OBSADENIE: v, pf (CM; v/V, pf; CB/CF, pf; CB/CF; s, a, br)
 • Modlitba – Ima

  OBSADENIE: v, pf
 • Motívy zo Slovenského raja

  TEXT: Ľ. Tréger
  OBSADENIE: v, pf
 • Môj prvý valčík

  OBSADENIE: v, pf
 • Orientálne piesne

  TEXT: G. Bibo
  OBSADENIE: v, pf
 • Pieseň a valse lento

  OBSADENIE: v, pf
 • Povedala, že ma nechce

  OBSADENIE: v, pf/ac
 • Pozdrav jari

  TEXT: Ľ. Tréger
  OBSADENIE: v, pf
 • Pri Skalici

  OBSADENIE: v, pf
 • Rodný kraj milený

  OBSADENIE: v, pf
 • Rückblick (Pohľad späť)

  OBSADENIE: v, pf
 • S piesňou a úsmevom

  OBSADENIE: v, pf
 • Szeretni kell

  OBSADENIE: v, pf
 • Šestnásť piesní pre stredný hlas a klavír

  TEXT: autor, R. Reiners, J. Eichendorff, A. Wildgans, R. M. Rilke, R. Dehmel, M. Paál, S. Kelembéri
  OBSADENIE: v, pf
 • Tichou nocou

  OBSADENIE: v, pf
 • Tudot-e hogy..., op. 7a

  OBSADENIE: v, pf
 • Ungar Mädel

  OBSADENIE: v, pf
 • Unter jenem lila blütentibweren Baum

  OBSADENIE: v, pf
 • Uspávanka

  (Môj synček zlatý v kolísočke leží bielej)
  OBSADENIE: v, pf
 • Uspávanka

  (Snívaj, snívaj, veď jagá sa hviezda)
  OBSADENIE: v, pf
 • Uspávanka

  (Spi, synček, spi)
  OBSADENIE: v, pf
 • Uspávanka (Wiegenlied)

  (Spinkaj, milá)
  OBSADENIE: v, pf
 • Vals – pieseň Götterstrahl der Liebe

  OBSADENIE: v, pf
 • Warum sind denn die Rosen so blass (Prečo sú ruže poblednuté)

  OBSADENIE: v, pf
 • Woher ich komm' (Zkiaď prichodím)

  OBSADENIE: v, pf
 • Móry J. Nótáskönyve (Spevník J. Móryho)

  1916 OBSADENIE: v, pf
 • Tagore Album, op. 12

  1922–1923 TEXT: R. Thákur
  OBSADENIE: v, pf
 • Ave Maria, op. 13

  1923 OBSADENIE: v, pf
 • Zwei Lieder, op. 20

  1924 TEXT: R. Wilde, O. Kernstock
  OBSADENIE: v, pf
 • Mailied (Májová pieseň), op. 17

  1925 OBSADENIE: v, pf
 • Zipser Balladen und Lieder

  1927 TEXT: R. Weisser, V. Mohr, G. Kallivoda-Scholz
  OBSADENIE: v, pf
 • Lieder für eine Singstimme mit Klavierbegleitung, op. 15

  1929 TEXT: W. Kositschek-Bromek, R. M. Rilke, E. Feigl, Ch. Rosetti, R. Dehmel
  OBSADENIE: v, pf
 • Zwei Lieder, op. 21

  1929 OBSADENIE: s, pf
 • Válasz egy megnemírt levélre

  1930 OBSADENIE: v, pf
 • Gaston Lied

  1933 OBSADENIE: v, pf
 • Ja du allein

  1933 OBSADENIE: v, pf/orch
 • Lujza, malá Lujza

  1933 OBSADENIE: v, pf
 • Kým Vesna bude vládu mať

  1935 OBSADENIE: v, pf
 • Chcel by som tú cestu znať

  1940 OBSADENIE: v, pf
 • Tú najkrajšiu pieseň

  1940 OBSADENIE: v, pf
 • Naše krásne Pohronie

  1951 2'
  TEXT: Ľ. Válka
  OBSADENIE: v, pf (CMa; s, CF; CM; ?,orch)
 • inštruktívne
 • 10 skladieb pre štyri ruky

  OBSADENIE: pf4m
 • 3 skladby pre štyri ruky

  OBSADENIE: pf4m
 • Capriccio

  OBSADENIE: vn, pf
 • Deti spievajú a hrajú

  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: pf
 • Fantázia na ruské melódie

  OBSADENIE: pf
 • Klavírne skladby pre stredný stupeň

  osem skladieb pre klavír
  OBSADENIE: pf
 • Ľahšie prednesové skladby pre harmoniku

  jedenásť skladieb pre 32 – 80-basovú harmoniku
  OBSADENIE: ac
 • Malý harmonikár

  OBSADENIE: ac
 • Nálady

  OBSADENIE: pf4m (2pf; orch)
 • Odzemok

  pre 32-basovú harmoniku
  OBSADENIE: ac
 • Odzemok si zatancujem

  OBSADENIE: ac; v, pf
 • Pestrá kytica

  OBSADENIE: vn
 • Prednesové skladby pre harmoniku

  šesť skladieb pre 80 – 120-basovú harmoniku
  OBSADENIE: ac
 • Svitanie

  OBSADENIE: ac
 • Šesť prednesových skladieb pre husle so sprievodom klavíra

  OBSADENIE: vn, pf
 • Štrnásť detských piesní pre najmladších speváčikov a klaviristov

  OBSADENIE: v, pf
 • Štrnásť prednesových skladieb pre 32-basovú harmoniku

  OBSADENIE: ac
 • Štyri klavírne skladby

  OBSADENIE: pf
 • Štyri slovenské tance pre dve harmoniky

  OBSADENIE: 2ac
 • Štyri tance

  OBSADENIE: ac
 • Zvedavý mesiačik

  OBSADENIE: v, pf
 • vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru
 • Piesne zvolenského kraja

  OBSADENIE: cl, CM, ac
 • úpravy folklóru pre zbor a cappella
 • Spišské ľudové piesne

  OBSADENIE: CM (CM/CF/CB, pf)
 • Zemplínske ľudové piesne

  OBSADENIE: CM (CM, pf/orch; s/t, pf)
 • zborové
 • Ej, poľana, poľana

  TEXT: autor
  OBSADENIE: CF/CB
 • Sem kamaráti!

  TEXT: T. Kalivodová
  OBSADENIE: CF (CB, pf)
 • Slobodná vlasť

  OBSADENIE: CM (CM, pf)
 • miešaný zbor
 • Už vyšlo slnko

  TEXT: P. Štefánik
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Povedala, že ma nechce

  OBSADENIE: CMa
 • detský zbor
 • Súťaž „Heslo 78“

  TEXT: autor?
  OBSADENIE: CB
 • zbor a klavír
 • Anyukának. Az anyák napjára

  TEXT: autor
  OBSADENIE: CM, pf
 • Kosil som pod horou

  TEXT: Ľ. Tréger
  OBSADENIE: CM, pf
 • Od Dunaja až ku Váhu

  TEXT: Ľ. Válek
  OBSADENIE: CM, pf
 • Od Dunaja až po Tatry

  OBSADENIE: CF/CB, pf
 • Plápolajú vatry

  TEXT: O. Rosenauer
  OBSADENIE: CF, pf
 • Wiegenlied aus Buckelpeter

  TEXT: G. Kallivoda-Scholtzová
  OBSADENIE: CM, pf
 • sóla, zbor a nástroje
 • Trojhlasné zbory

  TEXT: Ľ. Válek
  OBSADENIE: v, CF, CB, pf, ac
 • sóla, zbor a klavír
 • Zipser Lieder (Spišské piesne) – 1. zošit, op. 23

  1929 TEXT: G. Kallivoda-Scholz, E. Binder, F. Lám
  OBSADENIE: v, CMa, pf
 • populárna hudba – piesne
 • Dnes viem, že aj srdce mám

  TEXT: Ľudovít Válka
 • Vám lásky sľub skladám

  TEXT: Ľudovít Válka
 • Warum, sag an warum

  TEXT: Günther Bibo
 • Das ist der Liebe schönster Abschiedsgruß

  1930 TEXT: Rudolf Berdach
 • Wer mit dir allein beim Wein

  1930
 • Ty jsi štěstí mé

  1935 TEXT: Oldřich Nový
 • Krásnej žene krásna ruža patrí

  1941 TEXT: Ľudovít Válka
 • Pritúľ sa, dievčatko

  1941 TEXT: Ľudovít Válka
 • hudba k filmu
 • Schicksal um Deutsch Litta

  1941

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry (1892 – 1978)
  Tatranský skladateľ a hotelier
  2013 Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2013
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MAŽÁRIOVÁ, T. (ed.): Ján Móry. Zborník referátov zo sympózia, ktoré sa uskutočnilo v rámci podujatí k 100. výročiu narodenia skladateľa v Banskej Bystrici v dňoch 21.–22. mája 1992
  1992 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1992
 • VAJDA, Igor: Slovenská opera
  1988 Opus, Bratislava 1988, s. 203–205, 207–208
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Cesty operety
  1982 Opus, Bratislava 1982, s. 60–65
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Marginálie k vývoju hudobno-zábavného divadla na Slovensku
  1980 Dejiny operety, Opus, Bratislava 1980, s. 504–506
 • Československý hudební slovník osob a institucí, sv. II
  1965 Státní hudební vydavatelství, Praha 1965, s. 117–118
 • Umelecká kritika a publicistika
 • LUKÁČOVÁ, Alžbeta: Štátna opera v Banskej Bystrici pripravuje sezónu 2019/2020 v znamení osláv
  2019 In: operaslovakia.sk/statna-opera-v-banskej-bystrici-pripravuje-sezonu-2019-2020-v-znameni-oslav/
  Operaslovakia 2019
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Albrechtina
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 5, s. 4
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Život, dielo, spomienky
  1972 Hudobný život, Obzor roč. 4, 1972, č. 17, s. 7

Diskografia

 • Foto: Slovenská pieseň : Danubius Octet Singers SLOVENSKÁ PIESEŇ : DANUBIUS OCTET SINGERS
  2017 CD – Harmonia Seraphica 2411-003-2
  1. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  2. Viliam Figuš-Bystrý: Mužské zbory op. 49 – Hoj, zem drahá
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  3. Viliam Figuš-Bystrý: Hojže, Bože…
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  4. Viliam Figuš-Bystrý: Mužské zbory op. 49 – Zmráka sa
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Hoj vlasť moja
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  6. Alexander Moyzes: Devín, milý Devín
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  7. Leoš Janáček: Na prievoze
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  8. Béla Bartók: Päť slovenských ľudových piesní pre mužský zbor
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  9. Ján Cikker: Tri mužské zbory – Povedzte mojej materi
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  10. Ján Móry: Naše krásne Pohronie
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  11. Ján Móry: Hej, tá paša zelená
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  12. Ján Móry: Povedala, že ma nechce
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  13. Ján Móry: Zipser Lieder (Spišské piesne) – 1. zošit, op. 23 – Meeraugen (Morské oká)
   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)
  14. Ján Móry: Zipser Lieder (Spišské piesne) – 1. zošit, op. 23 – Zipser Choral (Spišský chorál)
   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)
  15. Ladislav Kupkovič: Sedem starodávnych piesní rádu pijanského
   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)
  16. Mikuláš Schneider-Trnavský: Štefánik. Mali sme my sokola op. 51
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
 • Foto: AVE MARIA et alia opera musica sacra AVE MARIA ET ALIA OPERA MUSICA SACRA
  2013 CD – Music Forum 2306-001-2
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Diffusa est gratia
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Duchovné piesne z Cantus Catholici
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Modlitby a piesne op. 39 – Otče náš
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  5. Ján Levoslav Bella: Ad te Domine levavi
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  6. Ján Levoslav Bella: Saul und David op. 7
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  7. Ján Levoslav Bella: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  8. Alexander Albrecht: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  9. Viliam Figuš-Bystrý: 6 ofertórií op. 88 – Ad te levavi animam meam
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  10. Viliam Figuš-Bystrý: Dve Ave Maria op. 94 – Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)
  11. Ladislav Stanček: Starosloviensky Otčenáš, op. 26
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  12. Ladislav Stanček: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)
  13. Frico Kafenda: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  14. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 1 F dur
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  15. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 3 g mol, op. 22
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  16. Štefan Németh-Šamorínsky: Ave Maria č. 1
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  17. Ján Móry: Ave Maria, op. 13
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
 • Foto: Slovenský spevoherný svet SLOVENSKÝ SPEVOHERNÝ SVET
  2011 CD – Slovak Radio Records RB 0341-2631
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Bellarosa – Predohra
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  2. Karol Fischer: Lia a dvaja otcovia – Iba raz
   Pavol Remenár (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  3. Ján Móry: Slečna vdova – Kým vesna bude vládu mať
   Otokar Klein (t), Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  4. Gejza Dusík: Karneval na Rio Grande (Potulný spevák) – Zvony domova
   Tomáš Juhás (t), Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  5. Gejza Dusík: Modrá ruža – Spomínam
   Ľudovít Ludha (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  6. Karol Elbert: Do videnia, láska... – Tichý valčík
   Pavol Remenár (br), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  7. Karol Elbert: Z prístavu do prístavu – Ty nevieš, čo je pravá láska
   Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  8. Tibor Andrašovan: Pánska volenka (Štvorylka) – Pieseň o víne
   Tomáš Juhás (t), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  9. Tibor Andrašovan: Kráľ bláznov – Pieseň o Paríži
   Monika Fabianová (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  10. Teodor Šebo-Martinský: Ohnivák – Ako tulák
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  11. Teodor Šebo-Martinský: Revízor – Biele noci
   Filip Tůma (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  12. Milan Novák: Plná poľná lásky – Drahá ku mne sa túľ
   Otokar Klein (t), Eva Hornyáková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  13. Milan Novák: Nie je všedný deň – Pieseň o Bratislave
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  14. Milan Novák: Opera Mafiozo – Labutia pieseň
   Otokar Klein (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  15. Zdenko Mikula: Tatranské noci – Pieseň verklikára
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  16. Igor Bázlik: Husári – Keď v žilách vášeň kypí
   Tomáš Juhás (t), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  17. Igor Bázlik: Veselica – Pieseň cigánky
   Sisa Sklovská (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  18. Gejza Dusík: To by bola láska – Taký som prekvapený
   Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
 • Foto: Vám lásky sľub skladám – Liebesversprechen VÁM LÁSKY SĽUB SKLADÁM – LIEBESVERSPRECHEN
  2007 CD – Music Master MM 0095-2-531
  1. Ján Móry: Pritúľ sa, dievčatko
   Jan Susík (v), BB Band Dixieland & Jazz Band Banská Bystrica
  2. Ján Móry: Warum, sag an warum
   Jan Susík (v), BB Band Dixieland & Jazz Band Banská Bystrica
  3. Ján Móry: Dnes viem, že aj srdce mám
   Sylvia Kurpašová (s), BB Band Dixieland & Jazz Band Banská Bystrica
  4. Ján Móry: Krásnej žene krásna ruža patrí
   Jan Susík (v), BB Band Dixieland & Jazz Band Banská Bystrica
  5. Ján Móry: Ty jsi štěstí mé
   Jan Susík (v), BB Band Dixieland & Jazz Band Banská Bystrica
  6. Ján Móry: Wer mit dir allein beim Wein
   Sylvia Kurpašová (v), BB Band Dixieland & Jazz Band Banská Bystrica
  7. Ján Móry: Námorný kadet – Chcel by som tú cestu znať
   Jan Susík (v), BB Band Dixieland & Jazz Band Banská Bystrica
  8. Ján Móry: Das ist der Liebe schönster Abschiedsgruß
   Jan Susík (v), BB Band Dixieland & Jazz Band Banská Bystrica
  9. Ján Móry: Torrero – Dueto Consuela a Fernandy
   Jan Susík (v), Sylvia Kurpašová (v), BB Band Dixieland & Jazz Band Banská Bystrica
  10. Ján Móry: La Vallière – Ja, du allein (Ty, áno ty)
   Jan Susík (v), BB Band Dixieland & Jazz Band Banská Bystrica
  11. Ján Móry: Uspávanka, op. 11
   Sylvia Kurpašová (v), BB Band Dixieland & Jazz Band Banská Bystrica
  12. Ján Móry: Vám lásky sľub skladám
   Jan Susík (v), BB Band Dixieland & Jazz Band Banská Bystrica
  13. Ján Móry: La Vallière – Fialôčka tmavá
   Sylvia Kurpašová (v), BB Band Dixieland & Jazz Band Banská Bystrica
 • Foto: R. A. Dvorský – Rio Rita R. A. DVORSKÝ – RIO RITA
  2006 CD – František Rychtařík FR 01642-2
  1. Ján Móry: Slečna vdova
 • Foto: Len ty jediná LEN TY JEDINÁ
  1997 CD – Music Master MM 0008-2-031
  1. Ján Móry: Die weiße Taube (Biela holubica)
   Štátny komorný orchester Žilina, Jozef Kundlák (t), Pavol Tužinský (dir.), Tamara Brummerová (ms), Dagmar Podkamenská-Bezačinská (t), Margaréta Vajdová (s), Ľubomír Kizek (t)
  2. Ján Móry: Slečna vdova
   Štátny komorný orchester Žilina, Pavol Tužinský (dir.), Alžbeta Trgová (s)
  3. Ján Móry: Námorný kadet
   Štátny komorný orchester Žilina, Pavol Tužinský (dir.), Jozef Kundlák (t), Dagmar Podkamenská-Bezačinská (s), Ľubomír Kizek (t), Margaréta Vajdová (s)
  4. Ján Móry: A sors kissaszony
   Pavol Tužinský (dir.), Štátny komorný orchester Žilina, Margaréta Vajdová (s)
  5. Ján Móry: Torrero
   Jozef Kundlák (t), Pavol Tužinský (dir.), Štátny komorný orchester Žilina
  6. Ján Móry: Zlatovláska
   Pavol Tužinský (dir.), Štátny komorný orchester Žilina, Margaréta Vajdová (s)
  7. Ján Móry: La Vallière
   Jozef Kundlák (t), Štátny komorný orchester Žilina, Pavol Tužinský (dir.)
 • Foto: Im Schatten der Berge – Komponistenportrait von Johann Móry IM SCHATTEN DER BERGE – KOMPONISTENPORTRAIT VON JOHANN MÓRY
  CD –
  1. Ján Móry: Pod Kriváňom, op. 19
   Christian Schmitz (dir.), Aachener Studentenorchester, Collegium Musicum der RWTH Aachen
  2. Ján Móry: Symfonické obrazy
   Christian Schmitz (dir.), Aachener Studentenorchester, Collegium Musicum der RWTH Aachen
  3. Ján Móry: La Vallière
   Annick Séférian (s), Christian Schmitz (dir.), Aachener Studentenorchester, Collegium Musicum der RWTH Aachen
  4. Ján Móry: Im Schatten der Berge (V tieni hôr)
   Christian Schmitz (dir.), Aachener Studentenorchester, Collegium Musicum der RWTH Aachen
  5. Ján Móry: Operetné melódie – Potpourri (arr. Zdeněk Cón)
   Christian Schmitz (dir.), Aachener Studentenorchester, Collegium Musicum der RWTH Aachen
  6. Ján Móry: Zwei Lieder, op. 21
   Annick Séférian (s), Christian Schmitz (dir.), Aachener Studentenorchester, Collegium Musicum der RWTH Aachen


« späť na zoznam Aktualizované: 29. 05. 2017