Profil osobnosti

Foto: Michal Vilec Zdroj: Zbierkový fond SNM-Hudobné múzeum Bratislava, signatúra MUS CXXX 162

Michal Vilec

6. 8. 1902 Bardejovská Nová Ves – 19. 3. 1979 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1921
maturita na Gymnáziu v Prešove
1921 – 1924
Akadémia Ferenca Liszta v Budapešti (klavír – István Thomán, dirigovanie – Emil Ábrányi, kompozícia – Leó Weiner, Zoltán Kodály)
1925 – 1933
dirigentská činnosť na niekoľkých pôsobiskách v ČSR a v zahraničí
1933 – 1945
pedagóg, neskôr riaditeľ Hudobnej školy v Prešove
1945 – 1955
referent, neskôr šéf hudobného odboru a napokon dirigent v košickom rozhlase
1955 – 1962
riaditeľ Konzervatória v Bratislave
1962 – 1967
predseda výboru Slovenského hudobného fondu

"Vilecove skladby sa vyznačujú vyváženosťou formovej výstavby celku, úmernosťou, dômyselnou tektonikou, ako aj prehľadnosťou i štýlovou jednotnosťou harmonického prejavu, pregnantnosťou hudobných myšlienok. Harmonická stránka má impresionistický charakter a ich melodika pripomína novoromantické postupy."

(LABORECKÝ, Jozef: Michal Vilec. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 284.)

Diela

 • symfonický orchester
 • Biele chryzantémy op. 13

  1948 OBSADENIE: orch
 • Preludio eroico op. 26

  1962 OBSADENIE: orch
 • Tri ľudové tance op. 33

  1964 OBSADENIE: orch
 • Koncertantná suita

  1967 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Štyri skladby

  pre sláčikový orchester
  1964 10'
  OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Babie leto op. 37

  Symfonická báseň pre vyšší hlas a orchester
  1965 9'
  TEXT: Pavol Horov
  OBSADENIE: s, orch
 • zbor a orchester
 • Pochod rudnianskych baníkov op. 11

  1950 OBSADENIE: CMa, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Schubertiádia op. 15

  1951 OBSADENIE: pf, orch
 • Concertino pre trúbku a dvojitý sláčikový orchester, op. 41

  1967 OBSADENIE: tr, archi
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Bagately op. 1

  1923, rev. 1938 OBSADENIE: pf
 • Klavírne skladby op. 3

  1936 OBSADENIE: pf
 • Prelúdiá op.16

  1952 OBSADENIE: pf
 • Na koni

  1958 OBSADENIE: pf
 • Pastorale

  1958 OBSADENIE: pf
 • Rondo op. 23

  1962 OBSADENIE: pf
 • Sonáta op. 32

  1962 OBSADENIE: pf
 • Štyri prelúdiá op. 27

  1962 OBSADENIE: pf
 • Rozhovory pri klavíri op. 35

  1964 OBSADENIE: pf4m
 • Sonatina in A

  1964 OBSADENIE: pf
 • Sonatina in F

  1964 OBSADENIE: pf
 • Sonatina in G

  1964 OBSADENIE: pf
 • Z brehov Dunaja op. 32

  1964 OBSADENIE: pf4m
 • Dvojhlasné invencie op. 39

  1966 OBSADENIE: pf
 • Osem štúdií op. 40

  1966 OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Polka-serenáda

  OBSADENIE: vc, pf
 • Fantázia op. 3

  1936 OBSADENIE: vn, pf
 • Sonáta I. op. 1

  1936 OBSADENIE: vc, pf
 • Romanca op. 9

  1947 VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: vn, pf
 • Malá serenáda

  1948 OBSADENIE: vn, pf
 • Sonatina op. 10

  1949 OBSADENIE: ob, pf
 • Letné zápisky op. 19

  Cyklus skladieb pre dychové nástroje a klavír
  1958 29'
  OBSADENIE: tn (fl, ob, fg, cl, tr), pf
 • Balada op. 31

  1962 OBSADENIE: 2pf
 • Dve skladby op. 21

  1962 OBSADENIE: vc, pf
 • Fantázia op. 35

  1962 OBSADENIE: tn, pf
 • Malá predohra

  1964 OBSADENIE: 2vn
 • Sonáta II. op. 34

  1964 OBSADENIE: vc, pf
 • Štyri skladby op. 42

  1967 OBSADENIE: ob, pf
 • Sonatina op. 43

  1969 OBSADENIE: vn, pf
 • tri nástroje
 • Klavírne trio op. 29

  1962 14' 40''
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Zahrajme si

  1962 OBSADENIE: 2vn, pf
 • štyri nástroje
 • Kvarteto op. 34

  1962 OBSADENIE: 2tr, 2tn
 • Divertimento op. 44

  1969 OBSADENIE: 4fl
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto op. 33

  1962 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Dychové kvinteto op. 31

  1964 OBSADENIE: fl, ob, cl, cr, fg
 • sedem nástrojov
 • Septeto op. 36

  pre flautu, klarinet, trúbku, husle, violu, violončelo a klavír
  1969 14'
  OBSADENIE: fl, cl, tr, vn, vl, vc, pf
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Päť piesní op. 4

  1937 TEXT: E. B. Lukáč
  OBSADENIE: v, pf
 • Vysoké letné nebe op. 28

  1962 TEXT: P. Horov
  OBSADENIE: v, pf
 • zborové
 • Tri zborové piesne k občianskym príležitostiam op. 24

  1962 TEXT: P. Horov, P. O. Hviezdoslav, anonymus
  OBSADENIE: CMa, CM, CF
 • miešaný zbor
 • Dve zemplínske uspávanky

  1962 OBSADENIE: CM
 • Tri nokturná op. 30

  1962 TEXT: M. Kasarda, C. Štítnický, P. Horov
  OBSADENIE: CM

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • CHALUPKA, Ľubomír: V tieni dirigenta, v tieni pedagóga – ku zabúdanej skladateľskej tvorbe Ľudovíta Rajtera a Michala Vileca
  2015 Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2015, s. 208–224
 • BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna
  1983 Obzor, Bratislava 1983, s. 161–162
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch
  1964 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1964, s. 393–395
 • Umelecká kritika a publicistika
 • TURÁK, František: Dva návraty na Epoché
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 6–7
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014
  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 6–8
 • MARTON, Ivan: Prierez históriou slovenskej violončelovej sonáty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7–8, s. 12
 • STRAUSZ, Mikuláš: Spomienky na zaslúžilého umelca Michala Vileca
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 13, s. 8
 • PODRACKÝ, Igor: Jubilanti
  1977 Hudobný život roč. 9, 1977, č. 17, s. 7
 • ŠIŠKOVÁ, Inge: Venované M. Vilecovi
  1972 Hudobný život roč. 4, 1972, č. 19, s. 4
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Jubileum Michala Vileca
  1972 Hudobný život roč. 4, 1972, č. 15, s. 7
 • KOVÁŘOVÁ, Anna: Na posiedke s Michalom Vilecom
  1971 Slovenská hudba roč. 15, 1971, č. 8, s. 319–321
 • Analýzy diel
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Divertimento Michala Vileca
  1957 Slovenská hudba roč. 1, 1957, č. 8-9, s. 259–263

Diskografia

 • Foto: Kafenda : Vilec : Godár KAFENDA : VILEC : GODÁR
  2013 CD – Vysoká škola múzických umení KG161300202
  1. Frico Kafenda: Sonáta
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Michal Vilec: Sonáta II. op. 34
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  3. Vladimír Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Týden nové tvorby čs. skladatelú 1967 TÝDEN NOVÉ TVORBY ČS. SKLADATELÚ 1967
  1967 EP – Panton 041 9999
  1. Michal Vilec: Babie leto op. 37
   Gustáv Papp (vm)
  2. Ivan Hrušovský: Passacaglia na klasickú tému
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Čakanie
   Gustáv Valach (spk), Hudba dneška
  4. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Ladislav Šoka (fl), M. Ježo (ob), E. Bombara (cl)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1968 za dielo Concertino pre trúbku a dvojitý sláčikový orchester, op. 41
 • titul zaslúžilý umelec
  1968
 • Cena Matice slovenskej
  1937 za dielo Päť piesní op. 4
  pre spev a klavír na básne E. B. Lukáča

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Michal Vilec: Divertimento op. 44
  3. 12.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň, Trnava, SK
  INTERPRETI: Flautové kvarteto Brunnerovcov
 • Michal Vilec: Concertino pre trúbku a dvojitý sláčikový orchester, op. 41
  1967 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
 • Michal Vilec: Sonáta op. 32
  26. 11.
  1965
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Zita Strnadová-Paráková (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Michal Vilec: Balada op. 31
  1969 Prvé uvedenie v zahraničí
  Skopje, MK
  INTERPRETI: Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný


« späť na zoznam Aktualizované: 18. 09. 2019