Profil osobnosti

Foto: Miloš Jurkovič Autor: archív HC

Miloš Jurkovič

7. 7. 1937 Bratislava

vážna hudba
flauta
pedagóg – flauta

Bio

Bio

1956 – 1959
Konzervatórium v Bratislave (flauta – Vladislav Brunner st.)
1959 – 1963
VŠMU (Vladislav Brunner st.)
1998 - 2003
riaditeľ Úseku hudobnej a agentážnej činnosti telies Slovenského rozhlasu
2003
zástupca šéfredaktora Rádia Devín a Odbornej redakcie hudby Rádia Devín
2003 - 2008
predseda Festivalového výboru BHS
od 1965
pedagóg hry na flaute na VŠMU (1965 odborný asistent, 1977 docent, 1985 profesor), súčasne 1966 – 1977 tajomník, neskôr vedúci orchestrálnych nástrojov, 1977 – 1979 prodekan HTF, 1979 – 1981 dekan HTF, 1981 – 1985 prorektor VŠMU, 1985 – 1994 rektor VŠMU)

Počas štúdií sa začal angažovať v oblasti jazzu, čoskoro však rozvinul plodnú a úspešnú kariéru koncertného sólistu klasickej hudby.

Realizoval množstvo vystúpení s orchestrom, recitálov so sprievodom klávesových nástrojov, gitary, harfy i vo viacerých komorných zoskupeniach, predstavil sa na mnohých významných európskych pódiách. Počas svojej koncertnej aktivity spolupracoval vo flautovej triede na VŠMU i na koncertnom pódiu (plných 40 rokov) s klaviristkou Helenou Gáfforovou , ale i s ďalšími domácimi a zahraničnými interpretmi.

Ako sólista klasickej hudby hral s orchestrami či ansámblami: SF, Slovenské kvarteto, Moyzesovo kvarteto, SOSRo (predtým SOČR), SKO B. Warchala, ŠF Košice, Orchester Čs. rozhlasu Košice, Symfonický orchester mesta Žiliny, ŠKO Žilina, Bratislavskí komorní sólisti, Hudba dneška a v zahraničí: Karlovarský symfonický orchester, Gottwaldovská filharmónia, Komorný orchester Pro Musica Beograd, Filharmonia panstvowa im. J. Elsnera Opole, Poľsko, Redlands Symphony Orchestra (USA Kalifornia).

Značná časť jeho repertoáru je zachytená vo fonotéke bratislavského rozhlasu, ale aj v ďalších, i zahraničných, masmédiách (doteraz nahral 20 titulov LP a CD, medzi nimi sú kompletné nahrávky flautových sonát Wolfganga Amadea Mozarta, barokových majstrov Georga Friedricha Händla i Johanna Sebastiana Bacha); významnú súčasť tvoria opusy slovenských autorov s účasťou flauty, pričom viaceré z nich mu boli priamo dedikované (v premiére uviedol asi 20 slovenských flautových skladieb a mnohé z nich nahral), bol propagátorom celej flautovej literatúry z pera Ivana Paríka.

Je tiež lektor interpretačných kurzov na domácej pôde (v Piešťanoch) i v zahraničí, člen i predseda poroty viacerých medzinárodných interpretačných súťaží (Pražská jar, Markneukirchen, Budapešť a ďalšie) a viceprezident Dvořákovej spoločnosti pre českú a slovenskú hudbu v Londýne.

„Je reprezentatívnym zjavom slovenského a nielen interpretačného umenia. Už od vstupu do koncertnej praxe vyzdvihovali recenzenti v jeho hre spoľahlivú techniku, vysokú kultúru tvorenia tónu, rešpektovanie nuáns jednotlivých štýlov, pevné rytmické pulzovanie a najmä výrazný osobnostný vklad. Predstavuje kľúčovú osobnosť súčasného slovenského flautového umenia. Je rozvážnym organizátorom, zápalistým funkcionárom, ktorý vo viacerých oblastiach prispel k ich rozvoju a určoval ich vývojový trend. Disponuje širokým rozhľadom, skvelými organizačnými schopnosťami, prirodzenou, ničím nevynucovanou autoritou a zapálenosťou pre riešenie problematiky rozvoja slovenského hudobného života. Jurkovičov koncertný repertoár je veľmi široký a mnohostranne orientovaný. Zahŕňa všetky podstatné tituly svetovej flautovej literatúry, pričom dominantnú časť jeho repertoáru tvorí hudba baroka a 20. storočia. Tak ako na začiatku svojej kariéry, aj v seniorskom veku sa vo zvýšenej miere necháva inšpirovať možnosťami improvizácie a voľnosti jazzovej hudby, ktorú realizuje v syntéze s barokovou hudbou.“ (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s.99-106.)

Bibliografia

 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 4
 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina vstupuje do jubilejnej 40. sezóny
  2013 Hudobný život 2013, č. 10, s. 11
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život 2012, č. 12, s. 3
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2010 Hudobný život 2010, č. 3, s. 7.
 • Wasserberger, Igor; Jurkovič, Miloš: Polstoročná reminiscencia : Rozhovor s Milošom Jurkovičom
  2009 Hudobný život 2009, č. 11-12, s. 46 – 49
 • Ursínyová, Terézia: Zostarol? Dozrel...
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 10, s. 8
 • Čížik, Vladimír: Matiné v Mirbachu
  2004 Hudobný život 2004, č. 7-8, s. 21
  ((6. 6. ako komorný hráč v Beethovenovej Serenáde op. 24 a v Mozartovom Kvartete KV 285))
 • Ursínyová, Terézia: Rozhlasové stretnutia s MJ
  2003 Hudobný život 2003, č. 12, s. 10 – 11
  ((zástupcom šéfredaktora Rádia Devín a novovymenovaným šéfom odbornej redakcie hudby Rádia Devín))
 • Čížik, Vladimír: Z mirbachovských matiné
  2003 Hudobný život 2003, č. 1, s. 22
  ((15. 12. 2002 vystúpil v Mirbachu s Maricou Dobiášovou))
 • Rebro, Augustín: Jazz na BHS
  2002 Hudobný život 2002, č. 11, s. 23
  ((v úprave Matúša Jakabčica stvárnil Allegro z Brandenburského koncertu č. 3 G dur))
 • LA: Miesto pre prof. Miloša Jurkoviča (s predsedom FV BHS)
  2001 Hudobný život 2001, č. 6, s. 10 – 11
 • Polák, Pavol: Bach na Hrade
  2001 2001, č. 4, s. 21, 22
  ((recenzia uvedenia Bachových sonát s čembalistkou Maricou Dobiášovou))
 • Felix, Belo: Znovuzrodenie orchestra
  2000 Hudobný život 2000, č. 12, s. 5
  ((o oživení Orchestra hudobnej mládeže zásluhou M. Jurkoviča a Pavla Tužinského, prvé vystúpenie 14. 10. 2000 v Banskej Bystrici))
 • Puškášová, Melánia: BHS. – MTMI
  1999 Hudobný život 1999, č. 11, s. 22
  ((M. Jurkovič ako predseda medzinárodnej komisie MTMI vyhlásil laureátov – o. i. harfistu Ladislava Pappa zo Slovenska))
 • Skřepek, Roman: ŠF Košice
  1998 Hudobný život 1998, č. 10, s. 9
  ((16. 4. 1998 s kanadským dirigentom Charlesom Olivieri-Munroa uviedol Mozartov Koncert C dur KV 299))
 • Dohnalová, Lýdia: Stretnutie sviatočné
  1997 Hudobný život 1997, č. 23–24, s. 10
  ((23. 11. 1997 v Mirbachu o. i. premiéra Kupkovičovej Sonáty G dur s Helenou Gáfforovou))
 • oznam
  1997 Hudobný život 1997, č. 19, s. 10
  (v dôsledku reorganizácie firmy BONTON, majoritného vlastníka firmy OPUS, M. Jurkovič ako generálny riaditeľ dohodou rozviazal svoj pracovný pomer s firmou OPUS)
 • Javorský, Igor: Otvorený list profesorovi Jurkovičovi
  1997 Hudobný život 1997, č. 13-14, s. 7
 • Javorský, Igor: BHS ’96
  1996 Hudobný život 1996, č. 20, s. 5
  ((s Milanom Teleckým, ŠF Košice a poľským dir. Jerzy Swobodom uviedli Paríkovu Hudbu pre fl, vl, orch, 9. 10. 1996))
 • Bachleda, Stanislav: Hovoríme s generálnym riaditeľom vydavateľstva OPUS a. s. prof. Milošom Jurkovičom. Chceme prinášať na trh zaujímavé veci..
  1996 Hudobný život 1996, č. 18, s. 7
 • Ducárová, Katarína: Firma by mala vstať z popola (s riaditeľom hud. vydavateľstva OPUS)
  1995 Slovenská republika II 1995, č. 64, s. 5
  ((17. 3.))
 • Hanzelová, Martina: Vrátiť OPUS-u jeho pôvodné poslanie (rozhovor s novým generálnym riaditeľom)
  1995 Hudobný život 1995, č. 4, s. 2
 • Ursínyová, Terézia: Kultúrne leto. Pondelky v Klariskách
  1994 Hudobný život 1994, č. 16, s. 4
  ((polrecitál s Helenou Gáfforovou 18. 7. 1994))
 • Jurík, Marián: Slovenská súčasná tvorba na CD
  1993 Hudobný život 1993, č. 4, s. 10
  ((recenzia))
 • Berger, Igor: Slovenskí autori komorne
  1993 Hudobný život 1993, č. 4, s. 6
  ((v Mirbachovom paláci 13. 12. 1992 premiéroval Zeljenkovo Capriccio pre flautu a kontrabas s Radoslavom Šašinom))
 • Informácie: Miloš Jurkovič v Šoproni
  1993 Hudobný život 1993, č. 12, s. 7
  ((O účasti na stretnutí flautistov pripravenom Maďarskou flautovou spoločnosťou – prednášal o súčasnej slovenskej tvorbe pre flautu, viedol masterclass a účinkoval ako sólista so Šoproňským symfonickým orchestrom))
 • Hanzelová, Martina: Nové možnosti pre študentov VŠMU. Medzinárodná spolupráca umeleckých škôl (s rektorom VŠMU)
  1992 Hudobný život 1992, č. 8, s. 2
 • Javorský, Igor: SF vo februári
  1992 Hudobný život 1992, č. 7, s. 4
  ((6. a 7. 2. 1992 premiéroval so SKO Concerto rustico Pavla Šimaia))
 • R.: Prof. Miloš Jurkovič rektorom VŠMU
  1991 Hudobný život 1991, č. 2, s. 2
  ((oznam o zvolení))
 • Filippiová, Elena: Hudobné umenie luxusom. Na margo žilinského festivalu
  1991 Hudobný život 1991, č. 16, s. 7
  ((s Helenou Gáfforovou recitál 26. 5. 1991))
 • Hrčková, Naďa: Nová slovenská hudba. Symfonický koncert
  1989 Hudobný život 1989, č. 6, s. 5, 6
  ((so SF, dirigentom Bystríkom Režuchom a s Milanom Teleckým uviedli Paríkovu Hudbu pre violu, flautu a orchester))
 • Doša, Juraj: Nikto neprehral... Na margo piešťanského stretnutia
  1989 Hudobný život 1989, č. 18, s. 1
  ((ako lektor Medzinárodných interpretačných kurzov))
 • Čížik, Vladimír: Medzi školou a koncertnou praxou
  1989 Hudobný život 1989, č. 11, s. 1, 9
  ( (profil))
 • Javorský, Igor: Slovenká filharmónia
  1988 Hudobný život 1988, č. 26, s. 3
  ((17. a 18. 11. 1988 so SKO účinkoval pri predvedení 5. brandenburského koncertu J. S. Bacha))
 • (ps): Flétnista a rektor (k 50. narodeninám)
  1987 Rudé právo, Praha 1987, č. 7. 7.
  ((profil))
 • Ursínyová, Terézia: BHS ’87. Miloš Jurkovič a jeho hostia
  1987 Hudobný život 1987, č. 20, s. 5
  ((pri príležitosti 50. narodenín – Helena Gáfforová, Jozef Zsapka, SKO))
 • -orv-: Nedeľné dopoludnia v galérii
  1987 Hudobný život 1987, č. 17, s. 4
  ((28. 6. so Slovenským kvartetom uviedli Mozartovo kvarteto D dur))
 • Albrecht, Ján: K jubileu zaslúžilého umelca Miloša Jurkoviča
  1987 Hudobný život 1987, č. 14, s. 4
  (22. 7. (profil))
 • Čunderlíková, Eva: TNSHT. Komorné koncerty
  1985 Hudobný život 1985, č. 5, s. 4
  ((uvedenie dedikovanej sólovej Musicae rusticae Ivana Hrušovského))
 • Čížik, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia ‛85 v Žiline
  1985 Hudobný život 1985, č. 5, s. 1
  ((s organistom Ferdinandom Klindom a sopranistkou Elenou Holičkovou spoluúčinkoval na uvedení Bachových kantát BWV 210 a 211))
 • Pohronec, Juraj: Predstavujeme nových zaslúýilých umelcov
  1985 Ľud, Bratislava 1985, č. 29. 5.
  ((profil))
 • Čárska, Etela: BHS. Komorné koncerty
  1985 Hudobný život 1985, č. 21, s. 6, 8
  ((so Zuzanou Růžičkovou a s Jurajom Alexandrom uviedli Sonáty J. S. Bacha BWV 1030–35, 8. 10. 1985))
 • Čárska, Etela: Zasl. um. Miloš Jurkovič (profil k udeleniu titulu)
  1985 Hudobný život 1985, č. 10, s. 7
 • Čížik, Vladimír: Slovenské hudobné umenie v Prahe
  1984 Hudobný život 1984, č. 20, s. 4
  ((s čembalistkou Zuzanou Růžičkovou uviedli sonáty Johanna Sebastiana Bacha))
 • Szelepcsényi, Ján: Ofenzívne v teórii aj v praxi (s prorektorom VŠMU)
  1982 Hudobný život 1982, č. 17, s. 4
 • Miloš Jurkovič
  1982 Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , Slovkoncert, Bratislava 1982, s. 117 – 119
 • Brejka, Rudolf: VI. TNSHT. Komorné koncerty
  1981 Hudobný život 1981, č. 6, s. 2
  ((17. 2. 1981 s Helenou Gáfforovou premiérovali dedikované Concertino Dušana Martinčeka))
 • Čárska, Etela: BHS. Slovenský komorný orchester
  1981 Hudobný život 1981, č. 22, s. 5
  ((sólo v Koncerte C dur Giuseppe Tartiniho))
 • -IB-: Z koncertov MDKO
  1981 Hudobný život 1981, č. 1, s. 4
  ((s Helenou Gáfforovou na recitáli 18. 11. 1980 o. i. uviedol sólovú Sonátu Ivana Paríka))
 • Adamčiak, Milan: IV. TNSHT
  1979 Hudobný život 1979, č. 6, s. 3
  ((23. 2. 1979 premiéroval sólové Pastorále, 4 mikroštruktúry Pavla Bagina))
 • Podracký, Igor: BHS. Prezentácia slovenskej tvorby
  1976 Hudobný život 1976, č. 22, s. 3
  ((premiérové uvedenie Moyzesovej Sonatíny pre flautu a gitaru 12. 10. 1976))
 • Čížik, Vladimír: Miloš Jurkovič, flauta
  1976 Slovenskí koncertní umelci II, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1976, s. 211 – 217
  ( (profil))
 • --: Slovenskí umelci v zahraničí
  1975 Hudobný život 1975, č. 23, s. 7
  ((o zájazde s Jozefom Zsapkom po Švédsku))
 • -eč-: BHS. Komorné podujatia
  1975 Hudobný život 1975, č. 21, s. 7
  ((So Zuzanou Růžičkovou uviedli Bachove sonáty))
 • -b-: Flautový recitál
  1974 Hudobný život 1974, č. 6, s. 4
  ((s Helenou Gáfforovou uviedli sonáty Francesca Mariu Veraciniho, Georga Philippa Telemanna, Antonia Vivaldiho a Johanna Nepomuka Hummela))
 • Čárska, Etela: Letné komorné koncerty
  1974 Hudobný život 1974, č. 17, s. 4
  ((vystúpenie s gitaristom Jozefom Zsapkom – premiéra Bokesovej skladby))
 • Ursínyová, Terézia: Vyzretá osobnosť
  1972 Hudobný život 1972, č. 8, s. 4
  ((10. 4. 1972 na recitáli premiéroval Sonátu Michaela Blaveta, od Georgea Enescu Cantabile a Presto, Sonátu Edisona Denisova, uviedol aj skladby Michala Vileca a Bohuslava Martinů))
 • Ursínyová, Terézia: S našou vizitkou
  1972 Hudobný život 1972, č. 24, s. 3, 8
  ((o zájazde v Španielsku s Helenou Gáfforovou – citáty kritík))
 • -ZH-: Oslavy Bélu Bartóka
  1971 Hudobný život 1971, č. 8, s. 2
  ((26. 3. 1971 predniesol transkripciu 3 ľudových piesní z Csíkskej župy od Bélu Bartóka))
 • -m-: Profesia hudobník
  1970 Hudobný život 1970, č. 7, s. 3
  ( (rozhovor))
 • -uy-: Španielske zastavenia
  1970 Hudobný život 1970, č. 5, s. 8
  ((o turné s Helenou Gáfforovou – 14. 1. – 1. 2. + nahrávanie pre rozhlas v Murcii))
 • Čížik, Vladimír: Koncerty SF
  1968 Slovenská hudba roč. XII, 1968, č. 1, s. 36
  ((dir. Ľudovít Rajter, sólo v Koncerte pre flautu a orchester od Alexandra Moyzesa 28. – 29. 1967))
 • Jurík, Marián: II. prehliadka slovenského koncertného umenia. Nitra, október–december 1965
  1966 Slovenská hudba roč. X, 1966, č. 2, s. 83 – 84
  ((hodnotenie výkonu s Helenou Gáfforovou))
 • Puškášová, Melánia: Miloš Jurkovič: S flautou okolo zemegule
  2017 Hudobný život 2017, č. 10, s. 8 – 12
  (rozhovor pri príležitosti 80-tych narodenín umelca)
 • Personálna bibliografia
 • „Potrebujeme Hudobný život?“
  2005 Hudobný život 2005, č. 9-10, s. 15
  (Príspevok do ankety)
 • Za profesorom Paríkom
  2005 Hudobný život 2005, č. 4, s. 3
  ((nekrológ))
 • Úspech v Berlíne
  2004 Hudobný život 2004, č. 9, s. 22
  ((o vystúpení Mládežníckeho orchestra SHS 12. 8. 2004 na festivale „Young-euro-classic“))
 • Na Námestí Herberta von Karajana v Tokiu viala slovenská zástava
  2003 Hudobný život 2003, č. 5, s. 3
  ((o zájazde SOSRo pod taktovkou Kirka Trevora v Japonsku))
 • Fotoobjektívom Miloša Jurkoviča
  2003 Hudobný život 2003, č. 2, s. 32
  ((Po koncerte s uvedením diela Ouvertura festiva Ilju Zeljenku, dir. Charles Olivier Munroe, 3 zábery))
 • Sústredenie a koncerty Orchestra hudobnej mládeže SHS
  2002 Hudobný život 2002, č. 10, s. 9
 • Rozhlasoví symfonici so svetovou premiérou v Taliansku
  2001 Hudobný život 2001, č. 3, s. 7
  ((25. 2. 2001 SOSRo, dir. Niels Musua uviedol Sinfoniu per la Memoria Riza Ortolaniho v Pesare – informácie o výkone a diele))
 • Franco Bonisolli so SOSRo
  1999 Hudobný život 1999, č. 4, s. 6
  ((s dir. Kurtom Sollakom vo viedenskom Konzerthause pri návrate F. Bonisolliho))
 • Rozhlasoví speváčikovia na EXPO ’98 v Lisabone
  1998 Hudobný život 1998, č. 18, s. 11
  ( (informácie o vystúpení telesa s dir. Jankou Rychlou))
 • Pár slov o vydavateľstve Opus
  1997 Slovenské listy 1997, č. 6, s. 28 – 29
 • Ochráňme si systém
  1995 Hudobný život 1995, č. 1, s. 1
  ((úvodník k problematike slovenského hudobného školstva))
 • Hommage à Helena Gáfforová
  1994 Hudobný život 1994, č. 18, s. 2
  ( (profil k jubileu))
 • Jurkovič, Miloš; (sb): Rok Moyzesovcov : Miloš Jurkovič
  1994 Národná obroda 30.5. 1994, s. 7
 • Konzervatoristi vysokoškolákom – adresát neznámy
  1992 Hudobný život 1992, č. 3, s. 4
 • Združenie pre starú hudbu
  1989 Hudobný život 1989, č. 1, s. 1
  ((pozdravný list pri založení Združenia))
 • Hľadanie adresáta (k problematike domácej hudobnej kultúry)
  1987 Nové slovo roč. XXIX, 1987, č. 30
 • Anketa Hudobného života: Pred VII. zjazdom ZSSKU
  1987 Hudobný život 1987, č. 3, s. 1
 • I. celoslovenská konferencia Slovenskej hudobnej spoločnosti
  1987 Hudobný život 1987, č. 22, s. 1
  ((hlavný referát ustanovujúcej konferencie))
 • -mm-: (Mészárošová, Marcela): Na čom pracujete?
  1973 Hudobný život 1973, č. 22, s. 2
 • Príhovory v centrálnych bulletinoch BHS počínajúc rokom 2003
  ((z titulu funkcie predsedu Festivalového výboru BHS))

Diskografia

 • Foto: Pavol Bagin: Chamber Music PAVOL BAGIN: CHAMBER MUSIC
  2011 CD – Hudobný fond SF00652131
  1. Pavol Bagin: Prelúdiá
   Košické kvarteto
  2. Pavol Bagin: Scherzo
   Alexander Cattarino (pf)
  3. Pavol Bagin: Pastorále
   Miloš Jurkovič (fl)
  4. Pavol Bagin: Akvarely
   Bratislavské dychové kvinteto
  5. Pavol Bagin: Trio pre husle, violu a violončelo
   Katarína Kleinová (vc), Ludmila Hošková (vl), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn)
  6. Pavol Bagin: Romantické miniatúry
   Daniela Kardošová (pf)
  7. Pavol Bagin: Poetické nálady
   Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg)
 • Foto: Ivan Parík : Musica da camera IVAN PARÍK : MUSICA DA CAMERA
  2002 CD – Hudobný fond SF 00342131
  1. Ivan Parík: Kyrie na pamäť Konštantína filozofa
   Ivan Sokol (org)
  2. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Ján Slávik (vc)
  3. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl)
  5. Ivan Parík: Hudba k vernisáži
   Miloš Jurkovič (fl)
  6. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  7. Ivan Parík: Čas odchodov
   Viktória Stracenská (s), Miloslav Starosta (pf)
  8. Ivan Parík: Listy
   Ida Černecká (pf)
  9. Ivan Parík: Pastorale
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: Flauta v komornej tvorbe L. Kupkoviča & I. Paríka FLAUTA V KOMORNEJ TVORBE L. KUPKOVIČA & I. PARÍKA
  2001 CD – Radio Bratislava RB 0265-2131
  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Ivan Parík: Epitaf II
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
  3. Ivan Parík: Pospevovanie
   Miloš Jurkovič (fl)
  4. Ivan Parík: Meditácia
   Miloš Jurkovič (fl), Ivan Sokol (org)
  5. Ladislav Kupkovič: Sonáta G dur
   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
 • Foto: Ivan Hrušovský - Chamber Music IVAN HRUŠOVSKÝ - CHAMBER MUSIC
  2000 CD – Hudobný fond SF 00292131
  1. Ivan Hrušovský: Musica rustica per flauto solo
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Ivan Hrušovský: Tri kánony
   Marica Dobiášová (cmb), Viktor Šimčisko (vn)
  3. Ivan Hrušovský: Canti
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 3
   Moyzesovo kvarteto
  5. Ivan Hrušovský: Osem variácií na Beethovenovu tému
   Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: Nálady Igora Bázlika NÁLADY IGORA BÁZLIKA
  1997 CD – Igor Bázlik Sound IB 0001 2 331
  1. Igor Bázlik: V zabudnutom hoteli
   Jozef Zsapka (gui), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  2. Igor Bázlik: Perinbaba
   Rajmund Kákoni (ac), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  3. Igor Bázlik: Princezná čaká princa
   Michal Šintál (ob), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  4. Igor Bázlik: Nocturno
   Štúdiový orchester, Vlastimil Horák (dir.)
  5. Igor Bázlik: Večerná pieseň
   Miloš Jurkovič (fl), Štúdiový orchester, Miro Bázlik (dir.)
  6. Igor Bázlik: Keď spíš
   Miloslav Vildner (ar), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  7. Igor Bázlik: Obraz z výstavy
   Miroslav Hanák (pf), Orchestr Studio Brno, Miloš Machek (dir.)
  8. Igor Bázlik: Pieseň pre teba
   Josef Čejka (ob), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  9. Igor Bázlik: Tajná láska
   Jozef Zsapka (gui), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  10. Igor Bázlik: Balada
   Miloslav Vildner (ar), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  11. Igor Bázlik: Spomienka na máj
   Orchestr Studio Brno, Erik Knirsch (dir.)
  12. Igor Bázlik: V nedeľu na korze
   Michal Šintál (ob), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  13. Igor Bázlik: Snáď len čírou náhodou
   Ján Hajnal (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  14. Igor Bázlik: Ty
   Miloslav Vildner (ar), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  15. Igor Bázlik: Bossa nova naboso
   Miloš Jurkovič (fl), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  16. Igor Bázlik: Túžba
   Orchester Vieroslava Matušíka, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: A. Moyzes: Partita in Honour of Master Paul from Levoča A. MOYZES: PARTITA IN HONOUR OF MASTER PAUL FROM LEVOČA
  1996 CD – Opus 9125556-2931
  1. Alexander Moyzes: Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče op. 67
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Hudba žene op. 74
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Ivan Parík, Alexander Moyzes IVAN PARÍK, ALEXANDER MOYZES
  1996 CD – Hudobný fond SF 00202131
  1. Ivan Parík: Hudba pre flautu, violu a orchester
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: French Chamber Music – Debussy, Ravel, Roussel FRENCH CHAMBER MUSIC – DEBUSSY, RAVEL, ROUSSEL
  1995 CD – Opus 9351 1894
  1. Claude Debussy: Sonáta pre flautu, violu a harfu
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Kristína Obžerová (ar)
  2. Maurice Ravel: Introdukcia a allegro pre harfu, sláčikové kvarteto, flautu a klarinet
   Kristína Obžerová (ar), Filharmonické kvarteto, Miloš Jurkovič (fl), Jozef Luptáčik (cl)
  3. Albert Roussel: Serenáda pre flautu, husle, violu, violončelo a harfu, op. 30
   Miloš Jurkovič (fl), Josef Skořepa (vn), Anton Lehotský (vl), Peter Šochman (vc), Kristína Obžerová (ar)
 • Foto: Elektroakustická hudba ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA
  1992 CD – Radio Bratislava CECM EM CD 001, 002
  1. Jozef Malovec: Orthogenesis
  2. Peter Kolman: E 15
  3. Miro Bázlik: Simple Electronic Symphony
  4. Ivan Parík: Hudba k vernisáži II
   Miloš Jurkovič (fl)
  5. Roman Berger: Epitaf pre Mikuláša Kopernika
  6. Magdalena Długosz: U źródła
  7. Jozef Malovec: Theorema
  8. Juraj Ďuriš: Sny
  9. Lothar Voigtlaender: Meditations sur le temps
  10. Víťazoslav Kubička: "...a plakal by aj kameň" op. 25
  11. Martin Burlas: Kríž a kruh
   Kamil Paprčka (tr), Anton Popovič (tr)
  12. Tadeáš Salva: Alikvoty op. 19
 • Foto: Musica Slovaca MUSICA SLOVACA
  1992 CD – Hudobný fond SF 0005 2131
  1. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Ladislav Burlas: Planctus
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  4. Pavol Šimai: Concertino rustico
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  5. Víťazoslav Kubička: Jesenná hudba op. 73
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: J. M. Sperger: Six Trios J. M. SPERGER: SIX TRIOS
  1991 CD – Trevak TREC 4-0002
  1. Johann Matthias Sperger : Trio No. 1 in C major
   Vlastimil Dufka (ob), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  2. Johann Matthias Sperger: Trio No. 2 in G major
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  3. Johann Matthias Sperger: Trio No. 3 in D major
   Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  4. Johann Matthias Sperger: Trio No. 4 in F major
   Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  5. Johann Matthias Sperger: Trio No. 5 in B flat major
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  6. Johann Matthias Sperger: Trio No. 6 in F major
   Vlastimil Dufka (ob), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: French Chamber Music – Debussy, Ravel, Roussel FRENCH CHAMBER MUSIC – DEBUSSY, RAVEL, ROUSSEL
  1988 LP – Opus 9311 1894
  1. Claude Debussy: Sonáta pre flautu, violu a harfu
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Kristína Obžerová (ar)
  2. Maurice Ravel: Introdukcia a allegro pre harfu, sláčikové kvarteto, flautu a klarinet
   Kristína Obžerová (ar), Filharmonické kvarteto, Miloš Jurkovič (fl), Jozef Luptáčik (cl)
  3. Albert Roussel: Serenáda pre flautu, husle, violu, violončelo a harfu, op. 30
   Miloš Jurkovič (fl), Josef Skořepa (vn), Juraj Petrovič (vl), Peter Šochman (vc), Kristína Obžerová (ar)
 • Foto: Slovak Chamber Music – Zdenko Mikula, Milan Novák SLOVAK CHAMBER MUSIC – ZDENKO MIKULA, MILAN NOVÁK
  1986 LP – Opus 9111 1771
  1. Zdenko Mikula: Cigánske piesne
   Peter Mikuláš (b), Miloslav Starosta (pf)
  2. Milan Novák: Divertimento
   Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg)
  3. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto
   Miloš Jurkovič (fl), Moyzesovo kvarteto
 • Foto: J. S. Bach: Flute Sonatas [BWV 1030 – 35 for Flute and Harpsichord/Continuo] J. S. BACH: FLUTE SONATAS [BWV 1030 – 35 FOR FLUTE AND HARPSICHORD/CONTINUO]
  1985 CD – Opus 9351 1758
  1. Johann Sebastian Bach:
   Miloš Jurkovič (fl), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Slovak Chamber Orchestra, Miloš Jurkovič ‎– Tartini, Telemann, Pergolesi SLOVAK CHAMBER ORCHESTRA, MILOŠ JURKOVIČ ‎– TARTINI, TELEMANN, PERGOLESI
  1984 LP – Opus 9110 1487
  1. Georg Philipp Telemann: Suita a mol pre flautu a sláčikový orchester
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Giuseppe Tartini: Koncert G dur pre flautu a sláčikový orchester
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  3. Giovanni Battista Pergolesi: Koncert G dur pre flautu a sláčikový orchester
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Music for Flute & Guitar MUSIC FOR FLUTE & GUITAR
  1983 CD – Opus 9151 1294
  1. Pietro Antonio Locatelli: Sonáta G dur
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
  2. Mauro Giuliani: Veľká sonáta, op. 85
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
  3. Mario Castelnuovo Tedesco: Sonatína, Op. 205
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
  4. Heitor Villa-Lobos: Distribution de Fleurs
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
  5. Maurice Ravel: Piece en forme de habanera
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
  6. Jacques Ibert: Entr'acte
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Foto: IVAN PARÍK IVAN PARÍK
  1980 LP – Opus 9110 0706
  1. Ivan Parík: Epitaf II
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
  2. Ivan Parík: Hudba k baletu
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  3. Ivan Parík: Medzi horami
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Stanislav Zamborský (pf)
  5. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  6. Ivan Parík: Čas odchodov
   Alžbeta Bukoveczka (s), Zlatica Poulová (pf)
 • Foto: Miloslav Kořínek MILOSLAV KOŘÍNEK
  1980 LP – Opus 9110 0859
  1. Miloslav Kořínek: Slávnostná predohra
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Miloslav Kořínek: Koncert
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Miloslav Kořínek: Klavírne kvinteto
   Marian Lapšanský (pf), Bratislavské kvarteto, Andrea Šestáková (vn), Ján Eckhardt (vn), Karol Kopernický (vl), Karol Filipovič (vc)
  4. Miloslav Kořínek: Koncertná fantázia
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Foto: Alexander Moyzes ALEXANDER MOYZES
  1979 LP – Opus 9111 0785
  1. Alexander Moyzes: Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče op. 67
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Hudba žene op. 74
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: G. F. Händel : Sonatas for Flute and Guitar G. F. HÄNDEL : SONATAS FOR FLUTE AND GUITAR
  1978 LP – Opus 9111 0723
  1. Georg Friedrich Händel: Sonáta G dur, op. 1 č. 5
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
  2. Georg Friedrich Händel: Sonáta F dur, op. 1 č. 11
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
  3. Georg Friedrich Händel: Sonáta h mol, op. 1 č. 7
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Foto: Andrej Očenáš ANDREJ OČENÁŠ
  1977 LP – Opus 9111 0540
  1. Andrej Očenáš: Concertino op. 27
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Andrej Očenáš: Ako padajú hviezdy op. 31
   Magdaléna Hajóssyová (s), Miloslav Starosta (pf)
  3. Andrej Očenáš: Portréty op. 39
   Katarína Lelovičová (org)
 • Foto: G. F. Händel : Sonatas for Flute and Guitar G. F. HÄNDEL : SONATAS FOR FLUTE AND GUITAR
  1977 LP – Opus 9111 0479
  1. Georg Friedrich Händel: Sonáta C Dur, op. 1 č. 7
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
  2. Georg Friedrich Händel: Sonáta e mol, op. 1 č. 7
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
  3. Georg Friedrich Händel: Sonáta a mol, op. 1 č. 4
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
  4. Georg Friedrich Händel: Sonáta g mol, op. 1 č. 2
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Foto: Živý odkaz našej hudby : Komorná tvorba ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA
  1975 LP – Opus 9111 0421-26
  1. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  3. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  5. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  6. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  7. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  8. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Flautový recitál Miloša Jurkoviča FLAUTOVÝ RECITÁL MILOŠA JURKOVIČA
  1970 LP – Supraphon 111 0836
  1. Carl Philipp Emanuel Bach: Sonáta G dur pre flautu a číslovaný bas
   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
  2. Ivan Parík: Hudba k vernisáži
   Miloš Jurkovič (fl)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Sonáta D dur, op. 50
   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
  4. Jacques Ibert: Entr'acte pre flautu a gitaru
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Zelenka (gui)
  5. Jacques Ibert: Piece pre sólovú flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  6. Francis Poulenc: Sonáta pre flautu a klavír
   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
 • Foto: New Slovak Compositions NEW SLOVAK COMPOSITIONS
  1965 LP – Supraphon SUA 18655
  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu
   Ľuba Baricová (a), Miro Bázlik (pf), František Tannenberger (vc), Miroslav Král (fl)
  3. Jozef Malovec: Dve časti
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Partecipazioni per 12 strumenti
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 2
   Jaroslav Chovanec (vc), Milan Kostohryz (cl), Antonín Novák (vn), Josef Podjukl (vl), Rudolf Macudziński (pf)
  6. Pavol Šimai: Hovorí matka
   Viera Strnisková (spk), Vladislav Brunner (fl), Rudolf Červenka (cl), Vieroslav Matušík (fg), Ján Mocák (gui), Vladimír Bittner (bat), Stanislav Chuchmal (bat), Pavol Šimai (dir.)
 • Foto: Slovenská komorná hudba SLOVENSKÁ KOMORNÁ HUDBA
  1964 LP – Supraphon SV 8234
  1. Andrej Očenáš: Concertino op. 27
   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
  2. Oto Ferenczy: Sláčikové kvarteto č. 1
   Janáčkovo kvarteto
 • Foto: A. Rejcha: Quartet for Flute, Violin, Viola and Violoncello A. REJCHA: QUARTET FOR FLUTE, VIOLIN, VIOLA AND VIOLONCELLO
  LP – Schwann VMS 4014
  1. Antonín Rejcha:
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl)
 • Foto: A. Vivaldi: Concerto in C minor for Flute and Strings P. 440 A. VIVALDI: CONCERTO IN C MINOR FOR FLUTE AND STRINGS P. 440
  LP – Opus 91 2513-2 931
  1. Antonio Vivaldi:
   Miloš Jurkovič (fl)
 • Foto: Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach: Flute Concertos CARL PHILIPP EMANUEL BACH, JOHANN CHRISTIAN BACH: FLUTE CONCERTOS
  CD – Opus 9350 1893
  1. Carl Philipp Emanuel Bach:
   Alexander Cattarino (cmb), Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach: Flute Concertos CARL PHILIPP EMANUEL BACH, JOHANN CHRISTIAN BACH: FLUTE CONCERTOS
  LP – Opus 9310 1926
  1. Carl Philipp Emanuel Bach:
   Miloš Jurkovič (fl), Alexander Cattarino (cmb), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Flute Concertos/Flautové koncerty : Telemann, Tartini, Pergolesi, Vivaldi FLUTE CONCERTOS/FLAUTOVÉ KONCERTY : TELEMANN, TARTINI, PERGOLESI, VIVALDI
  CD – Opus 912621-2131
  1. Georg Philipp Telemann:
   Miloš Jurkovič (fl), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: J. Haydn: Sinfonia Concertante in B flat major, Hob. I/105; I. J. Pleyel: Sinfonia Concertante No. 5 in F major J. HAYDN: SINFONIA CONCERTANTE IN B FLAT MAJOR, HOB. I/105; I. J. PLEYEL: SINFONIA CONCERTANTE NO. 5 IN F MAJOR
  CD – Opus 9151 1906
  1. Ignace Joseph Pleyel : Sinfonia Concertante No. 5 for Flute, Oboe, Bassoon, French Horn and Orchestra
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Haydn Joseph:
   Juraj Alexander (vc), Jozef Kopelman (vn)
 • Foto: J. Haydn: Sinfonia Concertante in B flat major, Hob. I/105; I. J. Pleyel: Sinfonia Concertante No. 5 in F major J. HAYDN: SINFONIA CONCERTANTE IN B FLAT MAJOR, HOB. I/105; I. J. PLEYEL: SINFONIA CONCERTANTE NO. 5 IN F MAJOR
  LP – Opus 9111 1096
  1. Ignace Joseph Pleyel : Sinfonia Concertante No. 5 for Flute, Oboe, Bassoon, French Horn and Orchestra
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Joseph Haydn:
   Juraj Alexander (vc), Jozef Kopelman (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: J. S. Bach: Flute Sonatas [BWV 1030 – 35 for Flute and Harpsichord/Continuo] J. S. BACH: FLUTE SONATAS [BWV 1030 – 35 FOR FLUTE AND HARPSICHORD/CONTINUO]
  LP – 9311 1641-42
  1. Johann Sebastian Bach:
   Miloš Jurkovič (fl)
 • Foto: W. A. Mozart: Andante K. V. 315 and Rondo K. V. 373 for Flute and Orchestra W. A. MOZART: ANDANTE K. V. 315 AND RONDO K. V. 373 FOR FLUTE AND ORCHESTRA
  LP – Opus 9110 1007
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Miloš Jurkovič (fl)
 • Foto: W. A. Mozart: Concerto in C major for Flute, Harp and Orchestra K.V. 299; Concerto in A major for Clarinet and Orchestra K. 622 W. A. MOZART: CONCERTO IN C MAJOR FOR FLUTE, HARP AND ORCHESTRA K.V. 299; CONCERTO IN A MAJOR FOR CLARINET AND ORCHESTRA K. 622
  CD – Opus 9150 1313
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Luptáčik (cl), Slovenská filharmónia
 • Foto: W. A. Mozart: Concerto in C major for Flute, Harp and Orchestra K.V. 299; Concerto in A major for Clarinet and Orchestra K. 622 W. A. MOZART: CONCERTO IN C MAJOR FOR FLUTE, HARP AND ORCHESTRA K.V. 299; CONCERTO IN A MAJOR FOR CLARINET AND ORCHESTRA K. 622
  LP – Opus 9111 1313
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Luptáčik (cl), Slovenská filharmónia
 • Foto: W. A. Mozart: Six Sonatas for Harpsichord, Flute and Cello K. 10-15 W. A. MOZART: SIX SONATAS FOR HARPSICHORD, FLUTE AND CELLO K. 10-15
  CD – Opus 91 2360-2
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Miloš Jurkovič (fl), Daniela Varínska (cmb), Juraj Alexander (vc)

Ocenenia

 • Štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu
  1987
 • Ocenenie umeleckej agentúry Slovkoncert
  1987 za významný prínos k prezentácii slovenského koncertného umenia
 • titul zaslúžilý umelec
  1985
 • Cena Frica Kafendu
  1970 za vynikajúcu interpretáciu slovenských diel pre flautu - A. Moyzes: Koncert pre flautu a orchester, A. Očenáš: Concertino pre flautu a klavír, I. Parík: Sonáta pre flautu
 • Jazzová súťaž na Svetovom festivale demokratickej mládeže v Helsinkách
  1962 - zlatá medaila

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Milan Novák: Five o'clock
  pre flautu a komorný orchester
  12. 9.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Capriccio
  pre flautu a kontrabas
  13. 12.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Radoslav Šašina (cb)
 • Pavol Šimai: Concertino rustico
  pre flautu a sláčikový orchester
  6. 2.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Ivan Parík: Pospevovanie
  pre flautu
  1992 Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)
 • Ivan Parík: Hudba pre flautu, violu a orchester
  16. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.), Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl)
 • Ivan Hrušovský: Musica rustica per flauto solo
  15. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)
 • Dušan Martinček: Concertino
  pre flautu a klavír
  17. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
 • Pavol Bagin: Pastorále
  pre sólovú flautu
  23. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)
 • Milan Novák: Sonatína č. 1
  pre flautu a klavír
  21. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
 • Jozef Malovec: Canzona
  10. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Ivan Parík: Epitaf II
  pre flautu a gitaru
  10. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Alexander Moyzes: Sonatína op. 75
  pre flautu a gitaru
  12. 10.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Vladimír Bokes: Nokturno, op. 20
  pre flautu a gitaru
  27. 2.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň slovenskej hudobnej tvorby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Juraj Beneš: Šesť tancov
  pre sólovú flautu
  27. 2.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň slovenskej hudobnej tvorby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)
 • Vladimír Bokes: Kadencia na pamiatku Pabla Picassa, op. 16b
  pre flautu a gitaru
  6. 8.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nádvorie Starej radnice, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61
  28. 9.
  1967
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ivan Parík: Sonáta pre flautu
  1964 Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)
 • Ivan Parík: Hudba k vernisáži
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)
 • Ivan Parík: Hudba k vernisáži II
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)
 • Ivan Parík: Jar
  pre flautu a harfu
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)
 • Ivan Parík: Meditácia nad textami Jacopone da Todiho
  pre flautu a organ
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Ivan Sokol (org)
 • Ivan Parík: Variácie na obrazy Miloša Urbáska
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61
  29. 5.
  1967
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Obecní dům, Smetanova síň, Praha, CZ
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.

Fotogaléria

 • Foto: Koncert v Piešťanoch 1987 1987 Koncert v Piešťanoch 1987
  Zľava: Milan Telecký, Miloš Jurkovič, Kristína Nováková

  Zdroj: Archív Kristíny Novákovej-Obžerovej

Audio

 • Beneš, Juraj: Šesť tancov (1. časť)

  1979

  Miloš Jurkovič (fl)
  test

  Zdroj: Archív HC
 • Martinček, Dušan: Concertino  Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Hrušovský, Ivan: Musica rustica per flauto solo  Miloš Jurkovič (fl)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 24. 10. 2017