Profil osobnosti

Foto: Alfréd Zemanovský Autor: Archív

Alfréd Zemanovský

2. 9. 1919 Linz – 4. 3. 1994 Banská Bystrica

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1937 – 1939
Gymnázium v Prievidzi
1944 – 1952
Konzervatórium v Bratislave (dirigovanie – Karel Schimpl, kompozícia – Alexander Moyzes)
1954 – 1969
dirigent Súboru ĽUT bratislavského rozhlasu
1972 – 1981
tajomník Tvorivej komisie Zväzu slovenských skladateľov
1962 – 1972
redaktor hudobných vydavateľstiev Supraphon a OPUS

"Láska k slovenskej ľudovej piesni viedla Zemanovského postupne k vytvoreniu významných zborových skladieb a kompozícií: Trávnice a lúčne spevy z Čičmian a Terchovej; Štyri zošity mužských zborov a iné. Svadobné spevy z Horných Bziniec pre miešaný dvojzbor získali roku 1977 na medzinárodnej rozhlasovej súťaži európskeho hudobného folklóru Prix Bratislava 3. cenu. Zemanovský si s plnou zodpovednosťou a citlivosťou vyberal texty na zhudobnenie. Prednosť dával básnikom Š. Žárymu, A. Plávkovi, J. Smrekovi, J. Kostrovi a iným. Najmä tvorba pre deti a mládež je bohatá. Za zmienku stoja Tri odpovede; Zázračný vozík; Sen partizána; Ozvena atď. Z oblasti 5-hlasných miešaných zborov sú významné Nové ráno; Verše hrdinom; Spev o matke; Knižočka miešaných zborov a iné. V posledných rokoch vznikli invenčne silné a zaujímavé zborové kompozície ako Cupido na poéziu J. Smreka a V. Beniaka, Otčina drahá; Počúvanie splavov a iné. V Zemanovského diele dominuje predovšetkým rozsiahla umelá i ľudová zborová tvorba. Skladateľove diela radi spievali a spievajú popredné slovenské i české spevácke zbory: SFZ, SĽUK, Lúčnica, Technik, Bratislavský detský zbor, Severáček, Kantiléna a iné.
Zemanovský si ako skladateľ i organizátor hudobného života na Slovensku uvedomoval, že treba vyvinúť maximálne úsilie, aby sa oboznámil so súčasným stavom v oblasti interpretácie speváckych zborov, a že treba vyzdvihnúť a rozšíriť základňu – slovenskú hudobnú kultúru. Okrem toho mal možnosť porovnávať interpretačné skladateľské majstrovstvo na domácich i zahraničných súťažiach, často ako člen súťažnej poroty. Pravidelne publikoval a písal hodnotiace články o dramaturgickej a interpretačnej úrovni speváckych zborov, vystupujúcich na Slávnostiach zborového spevu alebo na súťaži o Zlatý veniec mesta Bratislavy, najmä v časopise Hudba, spev a tanec, ktorý vydával Osvetový ústav v Bratislave. Zemanovský má veľkú zásluhu na rozvoji zborového hnutia na Slovensku."

(SLUJKA, Vladimír: Alfréd Zemanovský. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 296 – 297.)

Diela

 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Pri lesnom pramienku, op. 7

  1955 7'
  OBSADENIE: t, orch
 • Štyri piesne z Nitry (Diviackej Novej Vsi) IV., op. 19

  1959 19'
  OBSADENIE: v, orch
 • Videli ste mého?, op. 14c

  Pieseň pre soprán, barytón a orchester
  1959 10'
  OBSADENIE: s, br, orch
 • Usniže mi, usni

  1965 1' 45''
  OBSADENIE: v, archi
 • Povedzže mi, povedz

  1969 2'
  OBSADENIE: v, archi
 • Ráno, ráno

  Pieseň zo Záhoria
  1969 1' 20''
  OBSADENIE: ms, orch
 • Vybírala som si

  Pieseň zo Záhoria
  1969 1' 30''
  OBSADENIE: a, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Husári jedú

  1952 OBSADENIE: t, CM, orch
 • Dve slovenské ľudové piesne op. 12a

  1956 10'
  OBSADENIE: v, CF, orch
 • Tri slovenské ľudové piesne z Diviackej Novej Vsi

  1957 OBSADENIE: v, CF, CM, orch
 • Štyri slovenské ľudové uspávanky op. 17

  1958 21'
  OBSADENIE: ms, CF, orch
 • Kytička pre Janíčka

  1965 2'
  OBSADENIE: 2vb, CB, orch
 • Mačky a myši

  Žartovná hra pre detský zbor, 2 recitátorov a orchester (klavír)
  1965 2' 30''
  TEXT: V. Janusová
  OBSADENIE: CB, spk, orch (pf)
 • Svadobné spevy

  1965 4'
  OBSADENIE: v, CM, archi
 • Snehové vločky a metelica

  1966 TEXT: V. Janusová
  OBSADENIE: CB, 2spk, orch (pf)
 • zbor a orchester
 • Dve slovenské ľudové piesne op. 12b

  1957 7'
  OBSADENIE: CF, orch
 • O Jaňe, Jaňe

  1965 OBSADENIE: CF, orch
 • Trhalo dzifča

  1965 2' 30''
  OBSADENIE: CM, orch
 • Zeťali brezu

  Tanečná z Ranšpurku
  1965 OBSADENIE: CMa, orch
 • Pochod handlovských baníkov

  1977 2' 30''
  TEXT: Z. Kriebel
  OBSADENIE: CMa, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Concertino (tema con variationi) pre hoboj a orchester op. 22

  1964 15'
  OBSADENIE: ob, orch
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Dvojhlasná invencia pre klavír op. 1

  1955 2'
  OBSADENIE: pf
 • Jesenné impresie

  Klavírny cyklus op. 20
  1963 11'
  OBSADENIE: pf
 • Kytica slovenských ľudových piesní

  16 skladbičiek pre klavír sólo pre 2.-4. ročník ľudových škôl umenia
  1971 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf
 • štyri nástroje
 • Smútočný chorál

  pre štyri horny
  1975 3' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 4cr
 • Hudba pre kvarteto zobcových fláut

  1983 OBSADENIE: 4fld
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto e mol op. 16

  1958 32'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • šesť nástrojov
 • Tema con variazioni

  Dychové sexteto op. 6
  1955 9' 50''
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Jenom ty mně má panenko.

  Moravská ľudová pieseň pre spev a dychové kvinteto
  1969 1' 30''
  OBSADENIE: v, ob, cl, fg, fl, cr
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Štyri ľudové piesne z Hornej Nitry I. op. 9a

  1955 12'
  OBSADENIE: v, pf (orch)
 • Štyri ľudové piesne z Hornej Nitry II. op. 10a

  1956 12'
  OBSADENIE: v, pf
 • Sobotenka

  Slovenská ľudová pieseň z Kostolného pre alt a klavír op. 14a
  1957 5'
  OBSADENIE: a, pf
 • Detské hry

  Piesne pre spev a klavír op. 21
  1964 8'
  VYDAVATEĽ: Supraphon, ŠHV
  OBSADENIE: v, pf
 • Mladým básnikom

  1986 TEXT: J. Smrek
  OBSADENIE: br, pf
 • Zdvihnite život, op. 48

  Cyklus piesní pre soprán a klavír na básne M. Rázusa
  1988 TEXT: Martin Rázus
  OBSADENIE: s, pf
 • inštrumentálne úpravy folklóru
 • Keď som išiel z vojny domov

  1968 3'
 • vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru
 • Ľúbostné z Hontu op. 84

  1965 OBSADENIE: v, orch
 • Ej, javor, javor

  1968 2'
  OBSADENIE: v, instr
 • Keby moje nôžky

  1969 1'
 • úpravy folklóru pre zbor a cappella
 • Piesne z Gemera

  1984 OBSADENIE: CM
 • Trávnice od Trenčína

  1986 OBSADENIE: CF
 • zborové
 • Predjarie

  Cyklus 4 zborov
  1985 TEXT: J. Lenko
  OBSADENIE: CM
 • miešaný zbor
 • Spevy zo starého Tekova

  OBSADENIE: CM, folkb
 • Tri listy z knihy milosti op. 42

  11'
  TEXT: Z. Kriebel
 • Ej, padá listopad op. 8

  1954 4'
  OBSADENIE: CM
 • Husári, husári op. 5

  1955 4'
  OBSADENIE: CM
 • Jarná zem

  1967–1971 TEXT: M. Haľamová
  OBSADENIE: CM
 • Svadobné spevy a tance zo Starého Tekova

  1970 16' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Na život zmenený sen

  1972 11'
  OBSADENIE: CM
 • Štyri slovenské ľudové piesne

  1972 7'
  OBSADENIE: CM
 • Nové ráno

  Dva miešané zbory a cappella
  1973 9' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Slavín

  Miešaný zbor a cappella
  1973 TEXT: Štefan Žáry
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Verše hrdinom

  1974 15'
  TEXT: H. Križanová-Brindzová, M. Kraus, J. Turan
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Otčina drahá

  5-hlasný miešaný zbor
  1975 5'
  TEXT: G. Hupka
  OBSADENIE: CM
 • Spev o matke

  1975 5'
  TEXT: Ján Smrek
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Tri obrazy z domoviny

  Cyklus 5-hlasných miešaných zborov a cappella
  1975 9'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Három zoborvidéki népdal

  1976 4' 30''
  OBSADENIE: CM
 • Vienok zelený

  Dve piesne z Hrochote
  1976 2' 40''
  OBSADENIE: CM
 • Knižočka miešaných zborov II.

  10 slov. ľudových piesní
  1977 OBSADENIE: CM
 • Svadobné spevy a tance z Horných bziniec

  1977 5'
  OBSADENIE: CM
 • Cupido

  Štyri piesne o láske a víne pre 3-hlasný miešaný zbor
  1978 8' 30''
  TEXT: J. Smrek, V. Beniak
  OBSADENIE: CM
 • Balada hrdinov

  Cyklus 5-hlasných miešaných zborov
  1980 TEXT: Ján Brocko, Fraňo Kráľ, Mikuláš Kováč
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Dva dialógy o láske

  1984 TEXT: J. Smrek
  OBSADENIE: CM
 • Dve ľúbostné, neláskavé

  1985 OBSADENIE: CM
 • Múza hovorí mi...

  1987 TEXT: J. Smrek
  OBSADENIE: CM
 • Ty, domovina moja

  1987 OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Jedenásť slovenských ľudových piesní

  pre 3-hlasný mužský zbor a cappella
  1971 16' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • Nad neznámym hrobom

  3-hlasný mužský zbor
  1975 3'
  TEXT: A. Plávka
  VYDAVATEĽ: Český hudební fond
  OBSADENIE: CMa
 • Pozdrav do Moskvy

  3-hlasný mužský zbor
  1978 3' 45''
  TEXT: A. Plávka
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • Orloj

  pre 3-hlasný mužský zbor a cappella
  1980 2' 30''
  TEXT: J. Kostra
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • Pime, chlapci, pime

  1982 OBSADENIE: CMa
 • Tri zo Slovenských spevov

  1982 OBSADENIE: CMa
 • Jar pod Tatrami

  1984 OBSADENIE: CMa
 • Dobrú noc, má milá

  1986 OBSADENIE: CMa
 • Odi et amo

  4-hlasný mužský zbor
  1987 TEXT: C. V. Catull
  OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Štyri ľudové piesne z Hornej Nitry (III. diel) op. 11

  1956 10'
  OBSADENIE: CF
 • Trávnice z Liptovských Sliačov op.18

  1958 20' 45''
  OBSADENIE: CF
 • Svadobné spevy z Terchovej

  1967 OBSADENIE: CF
 • Svadobné spevy z Važca

  1967 OBSADENIE: CF
 • Trávnice a lúčne spevy z Čičmian a Terchovej

  pre 3-hlasný ženský (detský) zbor a cappella
  1967 6'
  VYDAVATEĽ: Supraphon, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CF/CB
 • Spievanky, spievanky

  3-hlasný ženský zbor
  1968 1'
  OBSADENIE: CF
 • Ej, zabelej sa, zabelej

  Ľudová pieseň z Prievidze pre 3-hlasný ženský zbor
  1969 OBSADENIE: CF
 • Sadila stromčeky

  Päť slovenských ľudových piesní
  1972 9'
  OBSADENIE: CF
 • Spevy z Horných Orešian

  3-hlasné ženské zbory
  1975 4' 15''
  OBSADENIE: CF
 • Svadobné z Horných Orešian

  3-hlasné ženské zbory
  1975 2' 45''
  OBSADENIE: CF
 • Dve ľúbostné

  1976 4'
  OBSADENIE: CF
 • Párta, párta

  Svadobná maďarská ľudová pieseň z Jelenca
  1976 1'
  OBSADENIE: CF
 • Prindite, mamenka

  Svadobná odobierka siroty
  1976 2'
  OBSADENIE: CF
 • Tri ľúbostné

  pre 3-hlasný ženský zbor a cappella
  1976 3' 35''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CF
 • Knižočka ženských zborov I.

  12 slovenských ľudových piesní pre 3-hlasný ženský zbor
  1977 18'
  OBSADENIE: CF
 • Prší dážď

  1979 3'
  OBSADENIE: CF
 • Letné impresie

  1984 OBSADENIE: CF
 • Kohútik jarabý

  1986 TEXT: V. Mihálik
  OBSADENIE: CF
 • Na jarnom slnku

  1987 TEXT: J. Smrek
  OBSADENIE: CF
 • Slovenské svadobné spevy

  1987 OBSADENIE: CF
 • Spevy pri hrabaní

  1987 OBSADENIE: CF
 • Jar ľudstva op. 51

  1988 OBSADENIE: CF
 • Posledný deň

  1988 TEXT: J. Smrek
  OBSADENIE: CF
 • Sonatina

  3-hlasný ženský zbor
  1989 OBSADENIE: CF
 • detský zbor
 • Ďatelina

  1965 1' 20''
  TEXT: Š. Žáry
  OBSADENIE: CB
 • Chorľavá (Doktor Ďateľ)

  3-hlasný detský zbor
  1965 TEXT: Z. Kriebel
  OBSADENIE: CB
 • Prečo chýba z mesiačika

  3-hlasný detský zbor
  1965 TEXT: Z. Kriebel
  OBSADENIE: CB
 • Vlasť predrahá

  1965 2' 30''
  TEXT: E. Králiková
  OBSADENIE: CB
 • Mlyn

  4-hlasný detský zbor
  1966 1'
  TEXT: Z. Kriebel
  VYDAVATEĽ: Panton
 • Šíre svetadiely

  4-hlasný detský zbor
  1966 TEXT: Š. Žáry
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: CB
 • Riekanky pre mladšieho brata

  1967 2'
  OBSADENIE: CB
 • Tri detské zbory

  1967 TEXT: Z. Kriebel, prel. A. Chudoba
  VYDAVATEĽ: Panton, Musica Budapest
  OBSADENIE: CB
 • Keď som včera prala šaty

  1968 1' 15''
  OBSADENIE: CB
 • Krasobruslař

  3-hlasný detský zbor
  1968 2' 30''
  TEXT: M. Florian
  OBSADENIE: CB
 • Antipóly troch

  Cyklus trojhlasných ženských (detských) zborov; Dcérka a mať
  1969 9'
  TEXT: Andrej Sládkovič
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: CF (CB)
 • Cyklus štvorfarebný

  2- a 3-hlasné detské zbory; Svadba
  1969 10'
  TEXT: Ľ. Podjavorinská
  OBSADENIE: CB
 • Tanečné trojlístie

  3-hlasné detské zbory a cappella
  1969 4' 35''
  TEXT: S. Sakalová
  OBSADENIE: CB
 • Tri odpovede

  Cyklus 2- a 3-hlasných detských zborov a cappella
  1969 4'
  TEXT: M. Braxatoris-Sládkovičov
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: CB
 • Čo povedali straky a sova a myšia svadba

  2-hlasé detské zbory; Straka rapoce; Povedala straka; Povedala sova
  1971 6'
  TEXT: ľud. poézia
  OBSADENIE: CB
 • Veselé zvieratká

  1971 4'
  TEXT: J. Pavlovič
  OBSADENIE: vb, orf
 • Zájdi, slnko, za horu

  Cyklus 6 spevov a hier na ľudovú poéziu pre detský 2-hlasný zbor
  1971 6'
  OBSADENIE: CB
 • Žabky, slimák a vietor

  1971 3'
  OBSADENIE: CB, orf
 • Zázračný vozík

  Veliké žbluňk (s bicími nástrojmi)
  1972 6'
  TEXT: P. Šrut
  OBSADENIE: CB
 • Öt magyar néptal

  5 maďarských ľudových piesní pre detský zbor
  1973 7' 15''
  OBSADENIE: CB
 • Vrabčiak čin

  1973 4' 25''
  TEXT: Ľ. Podjavorinská
  OBSADENIE: vb, pf
 • Sen partizána

  Tri nálady pre detský zbor a cappella
  1975 7'
  TEXT: Jarmila Vrchotová-Pátová, preklad Krista Bendová
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB
 • Dialogy

  2- a 3-hlasné detské zbory; Prečo chýba z mesiačika
  1977 4'
  TEXT: Z. Kriebel
  OBSADENIE: CB
 • Aby deti žili v mieri

  Cyklus 3-hlasných detských zbor a cappella
  1978 4'
  TEXT: C. Janczarski, E. Čepčeková
  OBSADENIE: CB
 • Domov

  3-hlasý detský zbor
  1978 1' 50''
  TEXT: R. Dobiáš
  OBSADENIE: CB
 • Ozvena, op. 37

  Dva 3-hlasné detské zbory a capella
  1982 7' 30''
  TEXT: M. Válek
  OBSADENIE: CB
 • Pieseň o družbe

  1982 OBSADENIE: CB
 • Detské zbory I., II.

  1985 OBSADENIE: CB
 • Päť kumpánov

  1985 OBSADENIE: CB
 • Štyri drobnokresby

  1985 OBSADENIE: CB
 • Tri úsmevy

  1985 OBSADENIE: CB
 • zbor a nástroje
 • Pastier

  1967 2' 30''
  TEXT: Š. Žáry
  OBSADENIE: CF, fl
 • Javor v zářijovém světlu

  3-hlasný detský zbor a husle
  1968 2'
  OBSADENIE: CB, vn
 • Vločky za oknem

  3-hlasný detský zbor a husle (alebo husle a violončelo)
  1968 2'
  TEXT: M. Florian
  OBSADENIE: CB, vn (vn, vc)
 • Lúčim sa

  1975 6' 30''
  TEXT: J. Zborovian
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CF (CM), org
 • Tri pionierske

  1978 6'
  TEXT: E. Fedorová
  OBSADENIE: CB, pf/orch
 • zbor a klavír
 • Možné nemožnosti

  1965 1' 30''
  TEXT: Š. Žáry
  OBSADENIE: CB, pf
 • Hra na tichou poštu

  Detský 2-hlasný zbor a klavír
  1968 1' 30''
  TEXT: M. Florian
  OBSADENIE: CB, pf
 • Lenochod

  1968 3'
  TEXT: M. Florian
  OBSADENIE: CB, pf
 • Pastelky

  Detský 2-hlasný zbor a klavír
  1968 2'
  TEXT: M. Florian
  OBSADENIE: CB, pf
 • Rak sa žení

  1973 1' 30''
  TEXT: Ľ. Podjavorinská
  OBSADENIE: CB, pf
 • Moskva

  1975 3'
  TEXT: M. Lajčiak
  OBSADENIE: CB, pf
 • Leninské deti

  1976 TEXT: Pavol Koyš
  VYDAVATEĽ: Český hudební fond
  OBSADENIE: CB, pf
 • sóla, zbor a nástroje
 • Lúčiaca sa

  1975 6' 30''
  TEXT: J. Zborovjan
  OBSADENIE: a) ms, CF, harm; b) v, CM, harm (org)
 • Setkání

  1989 TEXT: japonská poézia z 10. storočia
  OBSADENIE: ms, vn, CMa
 • Latinská omša op. 59

  pre soprán, detský zbor a organ
  1993 OBSADENIE: v, CB, org

Bibliografia

 • SCHINDLER, A.: Tajomný člen prvej podsekcie hudobnej komory
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 4, s. 24 – 26

Diskografia

 • Foto: Pieseň vďaky PIESEŇ VĎAKY
  1981 LP – Opus 9114 0951
  1. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske – Pieseň zeme
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  2. Milan Novák: Keby všetky deti sveta
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  3. Jaroslav Meier: Pionierom
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  4. Milan Novák: Biele rána
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  5. Arkadij Ostrovskij: Nech stále svieti slnko
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  6. Jan F. Fischer: Nás je viac
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  7. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske – Pionierska pieseň
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  8. Michal Galovec: Pieseň vďaky
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  9. Pavol Zelenay: Pod zástavou mieru
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  10. Milan Novák: Táto zem je stokrát tvoja
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  11. Serafim Tulikov: Lenin žije v nás
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  12. Adam Hudec: Všade tam
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  13. Karol Elbert: Na stráži našich dní
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  14. Miroslav Brož: Stráž našich dní
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  15. Dezider Kardoš: Mierová kantáta op. 21b
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
 • Foto: Prix de musique folklorique de radio Bratislava 1977 PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA 1977
  1977 LP – Opus 9117 0527
  1. Stefan Mutavčijev: Dve piesne z dediny Nedelino
   Stefan Mutavčijev (dir.), Zbor Trákia z Plodivu
  2. Jan Rokyta: Balada o králi uherském
   Jaroslav Štika (dir.), Dievčenský zbor Polajka
  3. Alfréd Zemanovský: Svadobné spevy a tance z Horných bziniec
   Valentin Iljin (dir.), Slovenská filharmónia
  4. Jaroslav Krček: U Kolářu tam je louže
   Jozef Krček (tgt)
  5. Mijat Božovic: Čigra - kolo
   Ľudový orchester v Sarajeve, Bora Dugic
  6. Jozef Krček: Tanec pre zobcovú flautu
   Jozef Krček (fld), Chorea bohemica, Jaroslav Krček (dir.)
  7. Prjadzmeže len, prjadzme
   Ženská spev. skupina zo Štrby, Anna Milanová-Kičinová (vf)
  8. Trávnice z Terchovej
   Spevácka skupina z Terchovej
  9. Raz sem, raz tam ženiem svoje kravy
   Trio Grosschwaiger Dreigesang

Ocenenia

 • Skladateľská súťaž speváckych zborov
  1984 - 2. cena v kategórii miešané zbory za dielo Predjarie
 • Skladateľská súťaž speváckych zborov
  1984 - 2. cena v kategórii mužské zbory za dielo Jar pod Tatrami
 • Cena Antonína Zápotockého
  1979
 • titul zaslúžilý pracovník Ministerstva kultúry
  1977

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Alfréd Zemanovský: Piesne z Gemera
  21. 10.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Celoslovenská súťaž speváckych zborov dospelých, Dom kultúry ROH, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Veterinár pri VŠV v Košiciach, Marián Sangret (dir.)
 • Alfréd Zemanovský: Ozvena, op. 37
  Dva 3-hlasné detské zbory a capella
  16. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Alfréd Zemanovský: Aby deti žili v mieri
  Cyklus 3-hlasných detských zbor a cappella
  18. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Alfréd Zemanovský: Balada hrdinov
  Cyklus 5-hlasných miešaných zborov
  18. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Lubomír Mátl (dir.)
 • Alfréd Zemanovský: Verše hrdinom
  21. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Alfréd Zemanovský: Otčina drahá
  5-hlasný miešaný zbor
  18. 10.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 13. 09. 2016