Profil osobnosti

Foto: Andrea Šestáková

Andrea Šestáková

20. 2. 1951 Michalovce

vážna hudba
husle

Bio

Bio

1957 – 1965
ĽŠU Michalovce (husle a klavír pod vedením matky)
1965 – 1970
Konzervatórium v Bratislave (husle – Viliam Kořínek)
1970
štipendium na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve (Leonid Kogan)
1975 – 1978
ašpirantúra na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve (Dmitrij Ciganov)
1975
Majstrovský kurz Weimar (Max Rosthal)
1979
Interpretačný kurz Lancút v Poľsku (Wolfgang Marschner)
1976 – 1980
primárius Bratislavského kvarteta
1978 – 1983
pedagogička na Konzervatóriu v Bratislave, potom do 1990 na VŠMU (docentka)
1980 – 1987
sólistka ŠKO Žilina
-
členka SKO pod vedením Bohdana Warchala
1989
sólistka Slovenskej filharmónie
1989 — 1990
sólistka tureckého orchestra State symfonick orchester Izmír, Smyrna
od 1991
koncertná majsterka španielskeho telesa Orquesta filarmonica Málaga

Nasmerovanie Šestákovej na perspektívnu umeleckú dráhu sa kryštalizovalo už v čase jej štúdií na konzervatóriu (koncertné vystúpenie v rámci Medzinárodného hudobného festivalu Tibora Vargu vo švajčiarskom Sione). Popri sólistickej činnosti sa intenzívne venuje komornej a orchestrálnej hre, pričom vo väčšine telies zastávala post koncertnej majsterky. Od roku 1991 je koncertnou majsterkou španielskeho telesa Orquesta filarmonica Málaga. Tu založila Klavírne trio mesta Málagy (1991), noneto Musica viva (1999) ako aj komorný orchester, ktorý tvoria členovia filharmónie (1992). V tomto orchestri popri sólistických vystúpeniach pôsobí aj vo funkcii umeleckej vedúcej a koncertnej majsterky.

Šestáková koncertovala vo väčšine európskych štátov ako aj v Japonsku, na Kube a i. Spolupracovala s mnohými dirigentmi doma (Oliver Dohnányi, Ondrej Lenárd Bystrík Režucha, Bohdan Warchal a i.) i v zahraničí (Odon Alonso, Sergiu Comissione, Leopold Hager, Cristobal Halffter, Enrique Mazzola, Juan Mena, Juan Krszysztof Penderecki, Vasilij Simonov, Maxim Šostakovič a ď.). Medzi jej komorných partnerov počas pôsobenia na Slovensku patrili: Daniela Kardošová, pf, Valéria Kelly, pf, Rudolf Macudzinski, pf, Miloš Starosta, pf, Stanislav Zamborský, pf, Alois Menšík, gui, Richard Vandra, vc. Realizovala viaceré nahrávky pre rozhlas a televíziu (Slovensko, Maďarsko, Nemecko, Juhoslávia, Rusko, Turecko) a pre hudobné vydavateľstvá na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti nahráva najmä pre španielske rozhlasové stanice a hudobné vydavateľstvá.

Ešte v čase pôsobenia na Slovensku Šestáková dokázala spojiť koncertnú aktivitu s pedagogickou prácou. V rokoch 1978 – 1983 pôsobila na Konzervatóriu v Bratislave, potom ako docentka na VŠMU do roku 1990. Ani odchodom do Španielska jej pedagogické aktivity neustali. V tamojších podmienkach taktiež vyučuje hru na husliach, pričom viackrát viedla interpretačné kurzy (Santander, 1992, Málaga, 1994, 1995).

„Interpretačný štýl Andrey Šestákovej charakterizuje ušľachtilo kultivovaný, intonačne čistý tón, vyzretá virtuozita prameniaca z vynikajúco zvládnutej techniky prstov a sláčika, zmysel pre rytmus, ktorý je podriadený prirodzenému temperamentu. Jej spontánnosť sa riadi obsahom diela, citlivo dávkuje dynamické nuansy, ktoré slúžia celkovej výstavbe skladby. Vie presne vystihnúť štýlotvorné odlišnosti v husľovej literatúre. Jej interpretácia je formovaná zdravou muzikalitou vyvierajúcou z bezchybného ovládania nástroja. Sólistické výkony svedčia o prirodzenej pódiovej suverenite a zdravom umeleckom sebavedomí.“ (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 150-153.)

Bibliografia

 • Puškášová, Melánia: Španielsko-slovenské impresie
  1993 1993, č. 8, s. 4
 • Ursínyová, Terézia: Moje srdce husle sú
  1992 Slovenka roč. 44, 1992, č. 49, s. 7
 • Jurík, Marián: Ján Křtitel Vaňhal: Koncert pre husle a orchester C dur
  1992 1992, č. 3, s. 5
 • Jurík, Marián: Jiří Antonín Benda: Koncert pre husle a orchester B dur
  1992 1992, č. 3, s. 5
 • Bernátová, Zdenka: Arcangelo Corelli: La Folia
  1991 1991, č. 11, s. 3
 • Ursínyová, Terézia: Cesta k majstrovstvu: Sólistka SF
  1989 1989, č. 19, s. 4
 • Litschauerová, Nina: Hovoríme s huslistkou Andreou Šestákovou, sólistkou SKO
  1988 Televízia roč. 23, 1988, č. 48, s. 8
 • Groš, M.: Košická filharmónia v Bratislave
  1985 Život 1985, č. 3. 1.
 • Földešová, Marta: Husľový recitál Andrey Šestákovej
  1982 1982, č. 8, s. 2
 • Andrea Šestáková
  1982 Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , Slovkoncert, Bratislava 1982, s. 93 – 95
 • -EgK-: Nevyťažili maximum
  1980 Večerník 1980, č. 3. 3.
 • Kyseľová, Eleonóra: Husľový recitál Andrey Šestákovej-Rozinovej
  1979 1979, č. 11, s. 4
 • (ip): Mladosť zažiarila
  1974 Práca 1974, č. 28. 3.
 • Palovčík, Michal: Imponujúca muzikálnosť
  1974 Pravda 1974, č. 21. 3.
 • (ava): Hrala Koganova žiačka
  1974 Večerník 1974, č. 21. 3.
 • Szanthó, Dénes: Nök lapja
  1973 Budapest 1973, č. 25 (23. 6.)
 • Vela, Boris: O koncerte
  1973 Košický Večerník 1973, č. 12. 4.
 • Čížik, Vladimír: Pozornosť mladým
  1972 1972, č. 16, s. 1, 4 – 5

Diskografia

 • Foto: Miloslav Kořínek MILOSLAV KOŘÍNEK
  1980 LP – Opus 9110 0859
  1. Miloslav Kořínek: Slávnostná predohra
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Miloslav Kořínek: Koncert
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Miloslav Kořínek: Klavírne kvinteto
   Marian Lapšanský (pf), Bratislavské kvarteto, Andrea Šestáková (vn), Ján Eckhardt (vn), Karol Kopernický (vl), Karol Filipovič (vc)
  4. Miloslav Kořínek: Koncertná fantázia
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Foto: A. Corelli: La Folia, G. Tartini: Sonata in G minor, F. Schubert: Duo Sonata in A major, op. 162 A. CORELLI: LA FOLIA, G. TARTINI: SONATA IN G MINOR, F. SCHUBERT: DUO SONATA IN A MAJOR, OP. 162
  1979 LP – Opus 9111 0629
  1. Corelli Arcangelo:
   Andrea Šestáková (vn), Rudolf Macudziński (pf)

Ocenenia

 • Medzinárodná husľová súťaž Louisa Spohra, Freiburg (DE)
  1979 - Beethovenova cena
 • Mladé pódium, Karlove Vary (CZ)
  1974
 • Interpódium BHS v Bratislave
  1974
 • Držitelia medailí v rámci cyklu Interfórum (HU)
  1973 - finále
 • Prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach
  1970, 1972, 1975
 • Mimoriadna cena Za Vynikajúcu úroveň v hre na husliach
  1969
 • Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)
  1968 - 1. cena
 • Medzinárodná husľová súťaž Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí (CZ)
  1960 - 1. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Juraj Hatrík: Zátišia s husľami
  10 skladieb pre husle a sláčikový komorný orchester
  16. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Šestáková (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Július Kowalski: Koncert
  pre husle a komorný orchester
  20. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Šestáková (vn), Štátny komorný orchester Žilina, Július Kowalski (dir.)

Audio

 • Hatrík, Juraj: Zátišia s husľami  Andrea Šestáková (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

  Zdroj: Archív Hudobného centra


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 04. 2015