Profil osobnosti

Foto: Rajmund Kákoni Zdroj: Archív HC

Rajmund Kákoni

12. 1. 1950 Bratislava

vážna hudba
akordeón
pedagóg – akordeón

Pôsobenie v: Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni

Bio

Bio

1965 – 1971
Konzervatórium v Bratislave (akordeón – Marta Szőkeová)
1971 – 1975
VŠMU (prvý poslucháč v odbore hra na akordeóne – Marta Szőkeová)
1976 – 1987
hráč na bicích nástrojoch orchestra Novej scény v Bratislave a externý pedagóg VŠMU
od 1987
interný pedagóg VŠMU (1993 docent, 2013 profesor, významní žiaci: Jaromír Zámečník – víťaz Svetového pohára akordeonistov vo Venezuele, Róbert Jurčo, Valerián Tokár, Jarmila Luptovská a ď.)
1985 – 1989
člen dua s pozaunistom Tiborom Winklerom
od 1992
člen dua s akordeonistom Borisom Lenkom
od 2002
člen komorného dua s Eugenom Prochácom (vc)

„Kritiky vyzdvihujú Kákoniho iskrivý temperament a obdivuhodný technický fond. Tieto vlastnosti mu umožňujú vychutnávať farebné detaily, pohrávať si s formovaním tónu a v konečnom dôsledku získavať poslucháčov účinným budovaním celkovej výstavby diel. Najmä v začiatkoch svojej kariéry presviedčal interpretáciou barokových skladieb, že akordeón má veľké možnosti aj v oblasti klasickej literatúry. Od roku 1990 hráva na gombíkovom akordeóne, na čo sa adaptoval formou samoštúdia.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 62-64.)

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Čížik, Vladimír: Rajmund Kákoni
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 62 – 64
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Rajmund Kákoni
  1982 Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , Slovkoncert, Bratislava 1982, s. 77 – 79
 • Čížik, Vladimír: Rajmund Kákoni
  1974 Slovenskí koncertní umelci I, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1974, s. 139 – 141
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Graus, Ján: V Štiavnici opäť znela pekná hudba
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 9, s. 14
 • Fulka, Vladimír: Galéria hudby v Nitre : Sólo pre akordeón a violončelo
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 36
 • Teml, Jiří: Revue hudebních nosičů
  2017 Hudební rozhledy roč. 70, 2017, č. 6, s. 62
  (Recenzia CD Accelerande)
 • Chalupka, Ľubomír: Úcta k tvorivosti
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 5
 • maš: Predsudky ničia vážnu hudbu
  2015 In: www.kultura.pravda.sk/hudba/clanok/377422-predsudky-nicia-vaznou-hudbou/
  Pravda 2015
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7-8, s. 13
 • Dohnalová, Lýdia: Festival peknej hudby
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 10
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 6, s. 7
 • Alexander, Juraj: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 4, s. 3
 • Urbančíková, Lýdia: Hudobné rezonancie I
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 5, s. 6
 • Dohnalová, Lýdia: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3-4, s. 5
 • Dohnalová, Lýdia: Recenzie : Klasika : Visions, Slovak Music for Cello and Accordion
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 6, s. 31 – 32
 • Zvara, Vladimír: Sokolské tance
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 4, s. 23
 • Hašková, Katarína: (new) music at home
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 12 – 13
 • Čížik, Vladimír: Mirbachovské matiné
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 5, s. 11 – 12
 • Ursínyová, Terézia: Pri čiernej káve s akordeonistkou Monikou Alaxinovou : Lieči hlavou i harmonikou
  2003 Večerník 18.7. 2003
 • Vajnerová, Barbora: Z mirbachovských matiné
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 6, s. 27
 • In memoriam (Marta Szökeová)
  2002 Bulletin HTF VŠMU 2002, s. 1
 • Berger, Igor: Májový Mirbach
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 6, s. 21–22
 • Smetanová, Oľga: Akordeónové "De profundis"
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 3, s. 7
 • Berger, Igor: Štyri premiéry (Juraj Hatrík: Partita giocosa)
  1993 Hudobný život roč. 25, 1993, č. 22, s. 5
 • Berger, Igor: VIII. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby. Komorné koncerty
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 5, s. 2
 • –eč– /Čárska, Etela/: Rajmund Kákoni [recenzia diplomového recitálu]
  1975 Hudobný život roč. 7, 1975, č. 13, s. 2
 • Čížik, Vladimír: VII. Prehliadka mladých interpretov. Na vysokej úrovni
  1973 Hudobný život roč. 5, 1973, č. 16, s. 4
 • Čížik, Vladimír: Recitál Rajmunda Kákoniho
  1971 Hudobný život roč. 3, 1971, č. 11, s. 7
 • Dohnalová, Lýdia: Accelerande R. Kákoni, E. Prochác /recenzia CD/
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 38
 • Personálna bibliografia
 • Jozef Podprocký : Works for Accordion : Peter Katina [recenzia CD]
  2011 Hudobný život 2011, č. 7-8, s. 56
 • Malé (významné) výročie
  2002 Bulletin HTF VŠMU 2002, s. 6–8
 • "Druhé husle" (O medzinárodnom hudobnom festivale v réžii študentov HF AMU v Prahe 27.–29. 11. 1998)
  1999 Hudobný život 1999, č. 1–2, s. 44
 • Medzinárodný akordeónový seminár v Košiciach
  1994 Hudobný život 1994, č. 19, s. 4
 • Postavenie akordeónu v súčasnosti a prognóza jeho ďalšieho rozvoja
  1994 Zborník habilitačných a inauguračných prednášok pedagógov HTF, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1994, s. 20–23
 • V službách akordeónu (Marta Szökeová)
  1990 Hudobný život 1990, č. 24, s. 7
 • Do tridsiatky veľa nechýba. (Profil pedagóga Marty Szökeovej)
  1979 Hudobný život 1979, č. 24, s. 7

Diskografia

 • Foto: Rajmund Kákoni, Eugen Prochác : Accelerande RAJMUND KÁKONI, EUGEN PROCHÁC : ACCELERANDE
  2015 CD – Hevhetia HV 0094-2-331
  1. Ladislav Kupkovič: Hexagonum
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  2. Camille Saint-Saëns: Modlitba op. 158
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  3. Tiago de Sousa Derriça: Duas canções sem palavras
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  4. Ilja Zeljenka: Largo
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  5. Constantin Dimitrescu: Sedliacky tanec
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  6. Juraj Hatrík: Dva smutné tance
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  7. Mstislav Rostropovič: Humoreska op. 5
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  8. Paul Hindemith: Smútočná hudba
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  9. Jevgenij Iršai: Ecinitna
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  10. Sulchan Cincadze: Sačidao
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Remo Kákoni (ac)
  11. Astor Piazzolla: Butcher's Death
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  12. Astor Piazzolla: Michelangelo '70
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Foto: Accordion Monologue – Rajmund Kákoni ACCORDION MONOLOGUE – RAJMUND KÁKONI
  2008 CD – Diskant DK 0114-2131
  1. Svetozár Stračina: Svet a deti
   Rajmund Kákoni (ac)
  2. Juraj Hatrík: Nonetto di studi facili
   Rajmund Kákoni (ac)
  3. Milan Novák: Dekamerón
   Rajmund Kákoni (ac)
  4. Ilja Zeljenka: Giocomobil
   Rajmund Kákoni (ac)
  5. Jozef Podprocký: Capriccio rustico, op. 49
   Rajmund Kákoni (ac)
  6. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Melancholický monológ
   Rajmund Kákoni (ac)
 • Foto: Visions – Slovak Music for Cello and Accordion VISIONS – SLOVAK MUSIC FOR CELLO AND ACCORDION
  2006 CD – Diskant DK 0094-2 131
  1. Marek Piaček: El efecto föhn
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  2. Milan Novák: Tri tatranské bukoliky
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  3. Ilja Zeljenka: Štefánka
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  4. Jozef Gahér: Legenda podľa epištoly sv. Júdu
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  5. Juraj Hatrík: Vízia
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  6. Ľubica Čekovská: In Conversation
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  7. Daniel Matej: Nice
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  8. Marián Lejava: scarce resemblance (notturno no. 6)
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Foto: Nálady Igora Bázlika NÁLADY IGORA BÁZLIKA
  1997 CD – Igor Bázlik Sound IB 0001 2 331
  1. Igor Bázlik: V zabudnutom hoteli
   Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  2. Igor Bázlik: Perinbaba
   Rajmund Kákoni (ac), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  3. Igor Bázlik: Princezná čaká princa
   Michal Šintál (ob), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  4. Igor Bázlik: Nocturno
   Štúdiový orchester, Vlastimil Horák (dir.)
  5. Igor Bázlik: Večerná pieseň
   Miloš Jurkovič (fl), Štúdiový orchester, Miro Bázlik (dir.)
  6. Igor Bázlik: Keď spíš
   Miloslav Vildner (ar), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  7. Igor Bázlik: Obraz z výstavy
   Miroslav Hanák (pf), Orchestr Studio Brno, Miloš Machek (dir.)
  8. Igor Bázlik: Pieseň pre teba
   Josef Čejka (ob), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  9. Igor Bázlik: Tajná láska
   Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  10. Igor Bázlik: Balada
   Miloslav Vildner (ar), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  11. Igor Bázlik: Spomienka na máj
   Orchestr Studio Brno, Erik Knirsch (dir.)
  12. Igor Bázlik: V nedeľu na korze
   Michal Šintál (ob), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  13. Igor Bázlik: Snáď len čírou náhodou
   Ján Hajnal (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  14. Igor Bázlik: Ty
   Miloslav Vildner (ar), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  15. Igor Bázlik: Bossa nova naboso
   Miloš Jurkovič (fl), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  16. Igor Bázlik: Túžba
   Orchester Vieroslava Matušíka, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Choral Fantasia : Contemporary Slovak Accordion CHORAL FANTASIA : CONTEMPORARY SLOVAK ACCORDION
  1994 CD – Hudobný fond SF 00162131
  1. Juraj Hatrík: Chorálová fantázia
   Vladimír Miklovič (cr), Boris Lenko (ac), Vojtech Samec (fl), Pavel Bubeníček (tr), Miloslav Pongrác (tn), Vladimír Kubovčák (vc), Peter Krchlík (tp), František Rek (tam), Marián Vach (dir.)
  2. Juraj Hatrík: Partita giocosa
   Rajmund Kákoni (ac)
  3. Juraj Hatrík: Pulzácie I.
   Vladimír Čuchran (ac)
  4. Juraj Hatrík: Sentencie
   Ľubomír Žovic (ac)
  5. Juraj Hatrík: Štyri monológy
   Jarmila Luptovská (ac), Valerián Tokár (ac)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Peter Zagar: Dominantný akord
  pre violončelo a akordeón
  29. 7.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Iris Szeghy: Folclorico
  27. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  Premiéra verzie pre violončelo a akordeón.
 • Jevgenij Iršai: Ecinitna
  pre violončelo a akordeón
  27. 7.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Rytierska sála Starého zámku, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Juraj Hatrík: Dva smutné tance
  pre violončelo a akordeón
  10. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Ladislav Kupkovič: Hexagonum
  pre violončelo a akordeón
  5. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Cíferská hudobná jar, Cífer, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Juraj Hatrík: Vízia
  Mizanscéna III. pre violončelo, akordeón a dva gitarové vstupy
  10. 2.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac), Martin Krajčo (gui)
 • Rudolf Pepucha: Luigi Luigi
  Elektroakustická kompozícia pre akordeón a PC v 5.1 systéme zvuku
  18. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  epoché, Slovenský rozhlas, Štúdio 5, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac)
 • Jozef Podprocký: Capriccio rustico, op. 49
  13. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia Košice, Malá sála Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac)
 • Ľubica Čekovská: In Conversation
  pre violončelo a bajan
  12. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  epoché, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Marián Lejava: scarce resemblance (notturno no. 6)
  pre akordeón, violončelo a CD Wop. 13
  14. 10.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre violončelo a akordeón
  19. 3.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Jozef Gahér: Legenda podľa epištoly sv. Júdu
  pre violončelo a klavír
  19. 3.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Ilja Zeljenka: Štefánka
  Slovenské tango pre violončelo a akordeón
  19. 3.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Víťazoslav Kubička: Martin Luther op. 173
  22. 5.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Neshyba (bbr), Eva Hornyáková (s), Mária Koledová (ms), Martin Mikuš (br), Július Žatko (br), Miriam Garajová (s), Anima Cantanda, Milan Vonderka (vn), Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac), Anna Predmerská-Zúriková (org), Adrian Kokoš (dir.)
 • Milan Novák: Tri dialógy
  pre akordeón a klavír
  12. 10.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac), Ivan Gajan (pf)
 • Jozef Gahér: Monodráma bez slov
  pre soprán, akordeón a bicie
  12. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Tarajová Valášková (s), Rajmund Kákoni (ac), Richard Mrázik (bat)
 • Milan Novák: Dekamerón
  Desať variácií na dórskú tému pre akordeón
  21. 4.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac)
 • Milan Novák: P. F. 2002
  pre dva akordeóny
  21. 4.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac), Vladimír Čuchran (ac)
 • Marek Piaček: Cesta lemovaná dcérami noci
  28. 5.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Rajmund Kákoni (ac)
 • Jozef Gahér: Dva fragmenty
  pre flautu, husle, violončelo a akordeón
  28. 5.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Piaček (fl), Jozef Podhoranský (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Jozef Gahér: Fantasia ricercata
  28. 5.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Piaček (fl), Jozef Podhoranský (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Jozef Gahér: Immaginazione rapsodico
  28. 5.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac)
 • Juraj Hatrík: Partita giocosa
  (in ordinario alfabetico) per fisarmonica
  12. 9.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Juraj Hatrík: Tri intermezzá pre akordeónové duo
  19. 6.
  1995
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Bruckner-Konservatorium, Linz, AT
  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac), Boris Lenko (ac)

Audio

 • Novák, Milan: Tri tatranské bukoliky  Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 10. 2019