Profil osobnosti

Foto: Peter Katina

Peter Katina

25. 4. 1975 Topoľčany

www.peterkatina.sk

vážna hudba
akordeón

Bio

Bio

1989 - 1993
Gymnázium v Topoľčanoch, súčasne ZUŠ v Topoľčanoch (akordeón – Marián Baga)
1993 – 1998
VŠMU (akordeón – Ľubomír Žovic), akademická pochvala rektora za vynikajúce výsledky v štúdiu a za umeleckú činnosť
1999 – 2001
Carl Nielsen Academy of Music v Odense, Dánsko (akordeón – Owen Murray)
1996 – 1999
pedagóg akordeónu na súkromnom Konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch
1997 – 1999
pedagóg akordeónu na Konzervatóriu v Bratislave
2011
umelecký riaditeľ projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013

Peter Katina realizoval množstvo koncertov doma i v zahraničí. V súčasnosti pôsobí na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. Patrí k odborníkom na slovenskú, zahraničnú a špeciálne škandinávsku hudbu pre akordeón, ktorú uvádza na koncertoch a propaguje aj na početných prednáškach. V roku 2017 viedol majstrovský kurz na Royal Academy of Music v Londýne, prednášal na Hudobnej akadémii Franza Liszta v Budapešti, ako aj na Konzervatóriu v Bratislave v rámci projektu Kompozičné laboratórium.

 

„Peter Katina je ambiciózny, technicky výborne pripravený, temperamentný hudobník s výrazným zdôrazňovaním rytmického pulzovania i pri meniacom sa metre. Jeho vývoj smeruje k čoraz zomknutejšiemu prepojeniu techniky a prehĺbeného výrazu. „Motivujúca a individuálna interpretácia. Príťažlivá hra s podmaňujúcim dojmom.“ (Z hodnotenia poroty súťaže v Reinach Ag.)“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 67-68.)

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Čížik, Vladimír: Peter Katina
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 67 – 68
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Tóth, Miroslav: Peter Katina: Vyťažiť maximum z reality, ktorá ma obklopuje [rozhovor]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 1 - 2, s. 8 – 9
 • Kačurová, Michaela: Sólo - duo - trio
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7 - 8, s. 19
 • Kačurová, Michaela: Túžba tvoriť v Prešove
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7 - 8, s. 19
 • Marenčinová, Dita: Návraty domov
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 31
 • Kiliç, Lenka: Peter Katina : Flashing [recenzia CD]
  2015 Harmonie roč. 47, 2015, č. 11, s. 61
 • Puškášová, Meška: Konvergencie : Bratislavské koncerty
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 4 – 5
 • (jem): Peter Katina: Solo
  2012 (7. 3.) Sme 2012 (7. 3.), č. 56, s. 17
 • Steinecker, Anton: Peter Katina - Solo [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 6, s. 37 – 38
 • Kákoni, Rajmund: Jozef Podprocký : Works for Accordion : Peter Katina [recenzia CD]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7-8, s. 56
 • Puškášová, Melánia: Melos - Étos 2011
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 14
 • Kubandová, Janka: Peter Katina: Koncertný akordeón je svojím spôsobom bezkonkurenčný nástroj [rozhovor]
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 6, s. 20 – 23
 • Lejava, Marián: SOOZVUK 2009
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1 - 2, s. 9.
 • Katina, Peter; Hollenbeck, John: Milujem, keď kapela niečo vytvára spoločne!
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 70 – 71
 • Urbančíková, Lýdia: Nový letný hudobný festival Hevhetia 2008
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 9, s. 5
 • Kiliç, Lenka: Peter Katina : Flashing [recenzia CD]
  2008 Harmonie 2008, č. 11, s. 61
 • Radulová, Soňa: Flashing : Peter Katina [recenzia CD]
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 1– 2, s. 55 – 56
 • Urbančíková, Lýdia: Miniprofil HŽ. Peter Katina
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 7 – 8, s. 14
 • Smetanová, Oľga: In modo toccata
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 11, s. 7
 • Personálna bibliografia
 • Zabudnutá hudba
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 6, s. 20 – 22
 • Židovské inšpirácie
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 5, s. 14 – 17
 • Hudba a počasie
  2018 Hudobný život 2018, č. 4, s. 20 – 22
 • Zakázaná hudba
  2018 Hudobný život 2018, č. 1 - 2, s. 22 – 24
 • Hudba v čase Vianoc
  2017 Hudobný život 2017, č. 12, s. 26 – 28
 • Recenzie : Perpetual Delirium. Andreas Schaerer meets Arte Quartett & Wolfgang Zwiauer
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 36
 • Recenzie : 1865 Anonymous 4
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 38
 • Recenzie : In maggiore
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 38 – 39
 • Recenzie : Erkki-Sven Tüür : Symphony No. 5, Prophecy
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 38
 • Enigma Richter
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 22 – 25
 • Zázračné husle Itzhaka Perlmana
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 22 – 24
 • Recenzie : Lonely House : C. Henderson
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 53 – 54
 • Recenzie : Trio Kontraszt
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 53
 • Recenzie : Michael Schiefel : Platypus Trio
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 52 – 53
 • Katina, Peter; Podprocký, Jozef: Jozef Podprocký: Dobrá hudba by mala byť súčasťou našej životosprávy [rozhovor]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 18 – 20
 • Recenzie : Old Man´s Kitchen
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 57 – 58
 • Recenzie : Babylon-Suite. V. Kappeler, P. Conradin Zumthor
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 56 – 57
 • Recenzie : Inventio. J.-L. Martiner, M. Ambrosini
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 56
 • Hviezdny večer Jozefa Podprockého
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 20
 • Jarrell, Michael; Katina, Peter: Michael Jarrell: Fascinuje ma nemožnosť všetko pochopiť
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 4, s. 18 – 19
 • Hudba z čias Košickej moderny
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 4, s. 4
 • Hosokawa, Toshio; Katina, Peter: Toshio Hosokawa: Pracujem s tichom naplneným energiou
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 12 – 13
 • Recenzie : Rhapsody In Blue. Uri Caine Ensemble
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 39
 • Recenzie : Colin Vallon Trio: Le Vent
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 39
 • Recenzie : Anne Sofie von Otter: Douce France
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 37 – 38
 • Recenzie : Helena Tulve: Arboles lloran por lluvia
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 37
 • Recenzie : Bach – Debussy: Suites
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 37
 • Recenzie : Spezial Snack. Emile Parisien Quartet
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 38
 • Recenzie : Johann Sebastian Bach: Missa 1733
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 4, s. 36
 • Recenzie : Pacora Trio: Fugit Hora
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 4, s. 37 – 38
 • Recenzie : XAFOO. M. Chadima, J. Fujak
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 52 – 53
 • Recenzie : Nino Rota. R. Galliano, J. Surman, D. Douglas, B. Kozlov, C. Penn
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 52 – 53
 • Recenzie : John Abercrombie Quartet 39 Steps
  2013 Hudobný život 2013, č. 11, s. 38
 • Recenzie : Carmina Latina
  2013 Hudobný život 2013, č. 11, s. 37
 • Klavírny čarodejník z krajiny Oz : Vladimir Horowitz
  2013 Hudobný život 2013, č. 11, s. 21 – 24
 • Vajó, Juraj; Katina, Peter: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu
  2013 Hudobný život 2013, č. 11, s. 14
 • Konvergencie v Košiciach : Hommage a John Cage
  2012 Hudobný život 2012, č. 7-8, s. 21
 • Recenzie : Caroline Henderson - Jazz, Love & Henderson
  2012 Hudobný život 2012, č. 11, s. 38 – 39
 • Recenzie : Sinne Eeg - Don‘t Be So Blue
  2012 Hudobný život 2012, č. 11, s. 37
 • Recenzie : Milan Osadský – Nice
  2012 Hudobný život 2012, č. 11, s. 37
 • Recenzie : Gabriel Fauré – 2. Quators avec piano op. 15 & 45
  2012 Hudobný život 2012, č. 10, s. 36
 • Recenzie : Francois Couturier. Tarkovsky Quartet
  2011 Hudobný život 2011, č. 9, s. 35 – 36
 • Recenzie : J. S. Bach: Clavier Übung II : Benjamin Alard
  2011 Hudobný život 2011, č. 7-8, s. 54
 • Terje Gewelt : Enrico Pieranunzi : Anders Kjellberg : Oslo [recenzia CD]
  2011 Hudobný život 2011, č. 6, s. 37
 • Recenzie : Beat Furrer : Streichquartett Nr. 3
  2011 Hudobný život 2011, č. 3, s. 34 – 35
 • Recenzie : Brian Ferneyhough : Terrain
  2011 Hudobný život 2011, č. 3, s. 35
 • Recenzie : W. A. Mozart: Requiem K 626, Maurerische Trauermusik K 477
  2011 Hudobný život 2011, č. 1036
 • Recenzie : Gilles Binchois L´Argument De Beauté
  2011 Hudobný život 2011, č. 1-2, s. 50
 • Recenzie : Muzio Clementi Didone abbandonata, Scene tragiche
  2011 Hudobný život 2011, č. 1-2, s. 49 – 50
 • Recenzie: Milan Paľa : Czech Virtuosi
  2010 Hudobný život 2010, č. 12, s. 36
 • Filmová hudba
  2009 Hudba roč. 4, 2009, č. I. – II. Q, s. 9 – 21
 • Recenzie : Nicola Fiorenza : Concerti & Sonate
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 88
 • Recenzie : Marino Formenti : Kurtag´s Ghosts
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 90
 • Recenzie : LOTZ TRIO : Slovak Period & Contemporary Basset Horn Treasures
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 99
 • Recenzie : Nicola Matteis : Ayrs for the Violin
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 88
 • Recenzie : Mauricio Kagel : Kantrimiusik
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 90
 • Recenzie : LOTZ TRIO : Juraj Družecký
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 99
 • Recenzie : Jean-Philippe Rameau : Que les mortels servent de modèle aux dieux..
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 88
 • Recenzie : Ernst Reijseger : Tell Me Everything
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 89 – 90
 • Recenzie : Heinrich Schütz, Johann Sebastiani : Historia der Auferstehung Jesu Christi
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 88
 • Recenzie : ZAKARYA : The True Story Concerning Martin Behaim
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 93
 • Recenzie : Šeban, Godár, Breiner, Kolkovič
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 89
 • Recenzie : JOHN ZORN : The Last Supper: Film Works XXII
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 93
 • Recenzie : Rajmund Kákoni : Accordion Monologue
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 89
 • Recenzie : Claudio Monteverdi : Veľký kombinátor
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 50 – 53
 • Recenzie : JOHN ZORN : Film Works XXI: Belle de Nature/The New Rijksmuseum
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 93
 • Recenzie : Eugen Suchoň : Piano & Violin Works
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 89
 • Recenzie : Kairos : sampler vydavateľstva ako príloha čísla
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 42
 • Recenzie : Philippe Manoury : Fragments pour un portrait
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 90
 • Bobby Mc Ferrin : Hudba musí dýchať
  2008 Hudba roč. 3, 2008, č. 1, s. 50 – 51
 • Brad Mehldau : Umenie tria
  2008 Hudba roč. 3, 2008, č. 1, s. 34
 • Recenzie : Teodoro Anzellotti: Chanson Discrète
  2007 Hudba roč. 2, 2007, č. 2, s. 81
 • Recenzie : Guy Klucevsek / Alan Bern: Notefalls
  2007 Hudba roč. 2, 2007, č. 2, s. 81 – 82
 • Recenzie : Mauricio Kagel: The Mauricio Kagel Edition
  2007 Hudba roč. 2, 2007, č. 1, s. 107
 • Recenzie : Koby Israelite Orobas: Book of Angels Vol. 4
  2006 Hudba roč. 1, 2006, č. 4, s. 97 – 98
 • Hudba a šport
  2017 Hudobný život 2017, č. 9, s. 20 – 22
 • Hudobné delikatesy
  2017 Hudobný život 2017, č. 7 - 8, s. 40 – 42
 • Jean-Louis Matinier: „Akordeón patrí všade tam, kde znie dobre.“ /rozhovor/
  2016 Hudobný život 2016, č. 11, s. 6 – 7
 • Nezvyčajní hudobní autori
  2017 Hudobný život 2017, č. 10, s. 20 – 22

Diskografia

 • Foto: Evgeny Irshai – Odnikiaľ s láskou EVGENY IRSHAI – ODNIKIAĽ S LÁSKOU
  2013 CD – Pavlík Records PA 0119-2-131
  1. Jevgenij Iršai: Odnikiaľ s láskou
   Peter Katina (ac), Jevgenij Iršai (pf)
  2. Jevgenij Iršai: Pimpampunči
   Milan Paľa (vn)
  3. Jevgenij Iršai: Soundquake
   Peter Katina (ac), Jevgenij Iršai (pf)
  4. Jevgenij Iršai: Exodus
   Jevgenij Iršai (pf)
  5. Jevgenij Iršai: Summer garden – snow is falling
   Jevgenij Iršai (pf)
  6. Jevgenij Iršai: Bahagobu
   Peter Katina (ac)
  7. Jevgenij Iršai: Sonáta č. 3
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)
 • Foto: Compro.sk11 COMPRO.SK11
  2012 CD – Vlna R 144 0013 2 331
  1. Martin Burlas: Napravo od stredu
   Martin Burlas (lap)
  2. Ján Boleslav Kladivo: Deň dokorán nám svieti obrazmi
   Ján Boleslav Kladivo (lap, pf)
  3. Július Fujak: Intro of Wrestling
   The California EAR UNIT, Július Fujak (pf)
  4. Juraj Vajó: Meditácia
   Monika Štreitová (fl), Andrea Bálešová (pf)
  5. Peter Katina: Aufschwung
   Peter Katina (ac)
  6. Attila Tverďák: Urban's Song
   Attila Tverďák (elgui, v), Vladislav Šarišský (keyb)
  7. Shibuya Motors: Onsoku
   Miroslav Tóth (sxa, v), Slavomír Krekovič (C*), ddkern (bat, v)
 • Foto: Jozef Podprocký: Works for Accordion JOZEF PODPROCKÝ: WORKS FOR ACCORDION
  2011 CD – Hevhetia HV 0042-2-331
  1. Jozef Podprocký: Partita regenschorica, op. 14 č. 2a
   Peter Katina (ac)
  2. Jozef Podprocký: Suita choreica, op. 14 č. 4
   Peter Katina (ac)
  3. Jozef Podprocký: Suita rediviva, op. 14 č. 5
   Peter Katina (ac)
  4. Jozef Podprocký: Nežný súboj, op. 48
   Peter Katina (ac)
  5. Jozef Podprocký: Rébusy I., op. 20
   Peter Katina (ac)
  6. Jozef Podprocký: Reverzie "Hommage à Arnold Schönberg", op. 12
   Peter Katina (ac)
  7. Jozef Podprocký: Capriccio rustico, op. 49
   Peter Katina (ac)
 • Foto: konvergencie do vrecka KONVERGENCIE DO VRECKA
  2010 CD – Hevhetia EH 00-23-2-331
  1. Július Fujak: Z obskúrne virtuálneho muzikálu Wolandia
   Jon Rose (vn), Mikoláš Chadima (sx), Branislav Jobus (v), Peter "Šteko" Štekláč (v, tr), Dominik Fujak (v), Július Fujak (v, pf, ppf, org)
  2. Július Fujak: Komprovizácie v sieti
   Veryan Weston (pf), Mikoláš Chadima (sx), Peter Katina (ac), Július Fujak (ppf)
  3. Július Fujak: Nepopulárne piesne
   Vladimír Merta (bat, fl, v), Zuzana Homolová (v), Peter "Šteko" Štekláč (v, tr), Ján Boleslav Kladivo (C*), Robo Roth (v), Dominik Fujak (v), Július Fujak (v, pf, ppf, gui)
  4. Július Fujak: Pentrofónia
   Ján Fuják (ac), Július Fujak (chodníkový cimbal, rádio, org, pf, semi-ppf)
 • Foto: dmitri shostakovich: preludes and fugues op. 87 DMITRI SHOSTAKOVICH: PRELUDES AND FUGUES OP. 87
  2009 CD – Hevhetia HV 0039-2-331
  1. Dmitrij Šostakovič:
   Peter Katina (ac)
 • Foto: Hevhetia - classic & contemporary compilation HEVHETIA - CLASSIC & CONTEMPORARY COMPILATION
  2008 CD – Hevhetia HV 0025-2-331

  1. Ľubica Čekovská: Passing Impressions (Dai Fujikura, David McQueen, Miki Skuta, Štátny komorný orchester Žilina / Slovak Sinfonietta Žilina) 2. Peter Katina: Flashing (Peter Katina, Janette Katinová Šingerová) 3. Ivan Buffa and Diana Cibuľová: New Slovak Music For Piano (Ivan Buffa, Diana Cibuľová) 4. Joseph Kolkovich: Nine Preludes / Silent Tears of Fathers (Magdaléna Bajuszová, Philharmonic Double-bass Quintet / Filharmonické kontrabasové kvinteto – Rastislav Sokol, Robert Vizváry, Anton Jaro, Richard Gašpar, Peter Jurčenko)
  1. :
   Miki Skuta (pf), Peter Katina (ac), Ivan Buffa (pf), Magdaléna Bajuszová (pf), Rastislav Sokol (cb), Robert Vizvári (cb), Anton Jaro (cb), Richard Gašpar (cb), Peter Jurčenko (cb), Diana Buffa (pf)
 • Foto: Flashing. Peter Katina / accordion FLASHING. PETER KATINA / ACCORDION
  2006 CD – Hevhetia HV 0017-2-331
  1. Peter Norgard:
   Peter Katina (ac)
 • Foto: Peter Katina. Solo PETER KATINA. SOLO
  CD – Hevhetia HV 0058-2-331
  1. Luciano Berio:
   Peter Katina (ac)

Ocenenia

 • Cena ministra školstva SR
  1998
 • Cena GRAND PRIX ĽUDOVEJ BANKY za vzdelanosť
  1998
 • Svetová súťaž C. I. A. Coupe Mondiale v Dunajskej Strede
  1996 - 1. cena
 • Dyremose Prizen v Birkerode (DK)
  1994 - 3. cena
 • Grand Prix de l’ Accordéon, Andrezieux-Boutheon (FR)
  1994 - laureát
 • 1. čs. beatový festival Praha
  1994 - 3. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jevgenij Iršai: Level of Stagnation
  pre akordeón
  3. 5.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Jevgenij Iršai: A riekol Izaiáš
  pre akordeón
  22. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  PostmutArt Fest, Nitrianska galéria, Nitra, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Jevgenij Iršai: Boston March
  pre akordeón
  20. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Akademické komorné koncerty, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Jevgenij Iršai: Thendoff
  pre akordeón
  20. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Akademické komorné koncerty, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Jevgenij Iršai: Mneminaret
  Koncert pre akordeón a sláčikový orchester
  17. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konvergencie, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac), Bratislava Convergence Players, Marián Lejava (dir.)
 • Jozef Podprocký: Fantázia I. na sekvenciu "Stabat mater", op. 61
  pre barytónový akordeón
  19. 10.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Jozef Podprocký: Toccatina interrupta, op. 59
  pre akordeón a klavír
  12. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac), Janette Katinová - Šingerová (pf)
 • Jana Kmiťová: Geschichte der Demut (Dejiny pokory)
  pre akordeón
  30. 10.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Juraj Vajó: Chorál in memoriam Ivan Parík a ...premenenie Pána...
  pre violončelo a klavesový alebo gombíkový nástroj
  14. 10.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Quasars Ensemble & Košice, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Andrej Gál (vc), Peter Katina (ac)
 • Jevgenij Iršai: Bahagobu
  pre akordeón
  6. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Jozef Kolkovič: Koncert pre akordeón a orchester
  11. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
 • Peter Machajdík: Koncert pre dva bajany a orchester
  7. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miran Vaupotić (ac), Peter Katina (ac), Štátny komorný orchester Žilina, Marián Lejava (dir.)
 • Jozef Podprocký: Nežný súboj, op. 48
  Sentimentálne capriccio pre flautu (klarinet) a akordeón (in memoriam I. Hrušovský)
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia, Malá sála Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Martin Švec (cl), Peter Katina (ac)
 • Jana Kmiťová: Z mŕtveho domu
  pre akordeón a klavír
  23. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac), Janette Katinová - Šingerová (pf)
 • Igor Dibák: Koncert pre akordeón a orchester, op. 62
  27. 5.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac), Štátny komorný orchester Žilina, Mirko Krajči (dir.)
 • Jana Kmiťová: Tri fragmenty
  pre akordeón
  1996 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)


« späť na zoznam Aktualizované: 07. 06. 2018