Profil osobnosti

Foto: Peter Katina

Peter Katina

25. 4. 1975 Topoľčany

www.peterkatina.sk

vážna hudba
akordeón

Bio

Bio

1989 - 1993
Gymnázium v Topoľčanoch, súčasne ZUŠ v Topoľčanoch (akordeón – Marián Baga)
1993 – 1998
VŠMU (akordeón – Ľubomír Žovic), akademická pochvala rektora za vynikajúce výsledky v štúdiu a za umeleckú činnosť
1999 – 2001
Carl Nielsen Academy of Music v Odense, Dánsko (akordeón – Owen Murray)
1996 – 1999
pedagóg akordeónu na súkromnom Konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch
1997 – 1999
pedagóg akordeónu na Konzervatóriu v Bratislave
2011
umelecký riaditeľ projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013

Peter Katina realizoval množstvo koncertov doma i v zahraničí. V súčasnosti pôsobí na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. Patrí k odborníkom na slovenskú, zahraničnú a špeciálne škandinávsku hudbu pre akordeón, ktorú uvádza na koncertoch a propaguje aj na početných prednáškach. V roku 2017 viedol majstrovský kurz na Royal Academy of Music v Londýne, prednášal na Hudobnej akadémii Franza Liszta v Budapešti, ako aj na Konzervatóriu v Bratislave v rámci projektu Kompozičné laboratórium.

 

„Peter Katina je ambiciózny, technicky výborne pripravený, temperamentný hudobník s výrazným zdôrazňovaním rytmického pulzovania i pri meniacom sa metre. Jeho vývoj smeruje k čoraz zomknutejšiemu prepojeniu techniky a prehĺbeného výrazu. „Motivujúca a individuálna interpretácia. Príťažlivá hra s podmaňujúcim dojmom.“ (Z hodnotenia poroty súťaže v Reinach Ag.)“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 67-68.)

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Čížik, Vladimír: Peter Katina
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 67 – 68
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Tóth, Miroslav: Peter Katina: Vyťažiť maximum z reality, ktorá ma obklopuje [rozhovor]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 1 - 2, s. 8 – 9
 • Kačurová, Michaela: Sólo - duo - trio
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7 - 8, s. 19
 • Kačurová, Michaela: Túžba tvoriť v Prešove
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7 - 8, s. 19
 • Marenčinová, Dita: Návraty domov
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 31
 • Kiliç, Lenka: Peter Katina : Flashing [recenzia CD]
  2015 Harmonie roč. 47, 2015, č. 11, s. 61
 • Puškášová, Meška: Konvergencie : Bratislavské koncerty
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 4 – 5
 • (jem): Peter Katina: Solo
  2012 (7. 3.) Sme 2012 (7. 3.), č. 56, s. 17
 • Steinecker, Anton: Peter Katina - Solo [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 6, s. 37 – 38
 • Kákoni, Rajmund: Jozef Podprocký : Works for Accordion : Peter Katina [recenzia CD]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7-8, s. 56
 • Puškášová, Melánia: Melos - Étos 2011
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 14
 • Kubandová, Janka; Katina, Peter: Peter Katina: Koncertný akordeón je svojím spôsobom bezkonkurenčný nástroj [rozhovor]
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 6, s. 20 – 23
 • Lejava, Marián: SOOZVUK 2009
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1 - 2, s. 9.
 • Katina, Peter; Hollenbeck, John: Milujem, keď kapela niečo vytvára spoločne!
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 70 – 71
 • Urbančíková, Lýdia: Nový letný hudobný festival Hevhetia 2008
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 9, s. 5
 • Kiliç, Lenka: Peter Katina : Flashing [recenzia CD]
  2008 Harmonie 2008, č. 11, s. 61
 • Radulová, Soňa: Flashing : Peter Katina [recenzia CD]
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 1– 2, s. 55 – 56
 • Urbančíková, Lýdia: Miniprofil HŽ. Peter Katina
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 7 – 8, s. 14
 • Smetanová, Oľga: In modo toccata
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 11, s. 7
 • Recenzie
 • Fujak, Július: David Kollar: Filmtracks and Ideas
  2010 roč. 42, 2010, č. 6, s. 36-37
 • Personálna bibliografia
 • Iris Szeghy : Music for Voice, Clarinet and Piano [recenzia CD]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 5, s. 37 - 38
 • Vienna: Fin de Siècle / Barbara Hannigan [recenzia CD]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 5, s. 39
 • Lars Graugaard: Hudbou oslavujeme svoju existenciu
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 28 – 30
  (rozhovor)
 • Brad Mehldau Trio Seymour Reads The Constitution!
  2LP Nonesuch 2018
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 39 – 40
 • Kristjan Randalu : Absence [recenzia CD]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 1-2, s. 54
 • Tord Gustavsen Trio : The Other Side [recenzia CD]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 1-2, s. 54
 • Hudba súrodencov
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 9, s. 20-22
 • Hudba mora
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7 - 8, s. 30 – 32
 • Zabudnutá hudba
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 6, s. 20 – 22
 • Židovské inšpirácie
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 5, s. 14 – 17
 • Zvuky vojny
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 11, s. 27 - 29
 • Nedokončená hudba
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 24 – 26
 • Multiplikovaná hudba
  2018 Hudobný život roč. 20, 2018, č. 12, s. 24 - 26
 • Hudba a počasie
  2018 Hudobný život 2018, č. 4, s. 20 – 22
 • Zakázaná hudba
  2018 Hudobný život 2018, č. 1 - 2, s. 22 – 24
 • Hudba v čase Vianoc
  2017 Hudobný život 2017, č. 12, s. 26 – 28
 • Recenzie : Perpetual Delirium. Andreas Schaerer meets Arte Quartett & Wolfgang Zwiauer
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 36
 • Recenzie : 1865 Anonymous 4
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 38
 • Recenzie : In maggiore
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 38 – 39
 • Recenzie : Erkki-Sven Tüür : Symphony No. 5, Prophecy
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 38
 • Enigma Richter
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 22 – 25
 • Zázračné husle Itzhaka Perlmana
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 22 – 24
 • Recenzie : Trio Kontraszt
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 53
 • Recenzie : Michael Schiefel : Platypus Trio
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 52 – 53
 • Recenzie : Lonely House : C. Henderson
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 53 – 54
 • Recenzie : Inventio. J.-L. Martiner, M. Ambrosini
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 56
 • Hviezdny večer Jozefa Podprockého
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 20
 • Katina, Peter; Podprocký, Jozef: Jozef Podprocký: Dobrá hudba by mala byť súčasťou našej životosprávy [rozhovor]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 18 – 20
 • Recenzie : Old Man´s Kitchen
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 57 – 58
 • Recenzie : Babylon-Suite. V. Kappeler, P. Conradin Zumthor
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 56 – 57
 • Jarrell, Michael; Katina, Peter: Michael Jarrell: Fascinuje ma nemožnosť všetko pochopiť
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 4, s. 18 – 19
 • Hudba z čias Košickej moderny
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 4, s. 4
 • Recenzie : Colin Vallon Trio: Le Vent
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 39
 • Recenzie : Anne Sofie von Otter: Douce France
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 37 – 38
 • Recenzie : Helena Tulve: Arboles lloran por lluvia
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 37
 • Hosokawa, Toshio; Katina, Peter: Toshio Hosokawa: Pracujem s tichom naplneným energiou
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 12 – 13
 • Recenzie : Rhapsody In Blue. Uri Caine Ensemble
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 39
 • Recenzie : Spezial Snack. Emile Parisien Quartet
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 38
 • Recenzie : Bach – Debussy: Suites
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 37
 • Recenzie : Pacora Trio: Fugit Hora
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 4, s. 37 – 38
 • Recenzie : Johann Sebastian Bach: Missa 1733
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 4, s. 36
 • Recenzie : XAFOO. M. Chadima, J. Fujak
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 52 – 53
 • Recenzie : Nino Rota. R. Galliano, J. Surman, D. Douglas, B. Kozlov, C. Penn
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 52 – 53
 • Vajó, Juraj; Katina, Peter: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu
  2013 Hudobný život 2013, č. 11, s. 14
 • Recenzie : John Abercrombie Quartet 39 Steps
  2013 Hudobný život 2013, č. 11, s. 38
 • Recenzie : Carmina Latina
  2013 Hudobný život 2013, č. 11, s. 37
 • Klavírny čarodejník z krajiny Oz : Vladimir Horowitz
  2013 Hudobný život 2013, č. 11, s. 21 – 24
 • Konvergencie v Košiciach : Hommage a John Cage
  2012 Hudobný život 2012, č. 7-8, s. 21
 • Recenzie : Sinne Eeg - Don‘t Be So Blue
  2012 Hudobný život 2012, č. 11, s. 37
 • Recenzie : Milan Osadský – Nice
  2012 Hudobný život 2012, č. 11, s. 37
 • Recenzie : Caroline Henderson - Jazz, Love & Henderson
  2012 Hudobný život 2012, č. 11, s. 38 – 39
 • Recenzie : Gabriel Fauré – 2. Quators avec piano op. 15 & 45
  2012 Hudobný život 2012, č. 10, s. 36
 • Recenzie : Francois Couturier. Tarkovsky Quartet
  2011 Hudobný život 2011, č. 9, s. 35 – 36
 • Recenzie : J. S. Bach: Clavier Übung II : Benjamin Alard
  2011 Hudobný život 2011, č. 7-8, s. 54
 • Terje Gewelt : Enrico Pieranunzi : Anders Kjellberg : Oslo [recenzia CD]
  2011 Hudobný život 2011, č. 6, s. 37
 • Recenzie : Beat Furrer : Streichquartett Nr. 3
  2011 Hudobný život 2011, č. 3, s. 34 – 35
 • Recenzie : Brian Ferneyhough : Terrain
  2011 Hudobný život 2011, č. 3, s. 35
 • Recenzie : W. A. Mozart: Requiem K 626, Maurerische Trauermusik K 477
  2011 Hudobný život 2011, č. 1036
 • Recenzie : Gilles Binchois L´Argument De Beauté
  2011 Hudobný život 2011, č. 1-2, s. 50
 • Recenzie : Muzio Clementi Didone abbandonata, Scene tragiche
  2011 Hudobný život 2011, č. 1-2, s. 49 – 50
 • Recenzie: Milan Paľa : Czech Virtuosi
  2010 Hudobný život 2010, č. 12, s. 36
 • Filmová hudba
  2009 Hudba roč. 4, 2009, č. I. – II. Q, s. 9 – 21
 • Recenzie : Marino Formenti : Kurtag´s Ghosts
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 90
 • Recenzie : Nicola Matteis : Ayrs for the Violin
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 88
 • Recenzie : LOTZ TRIO : Slovak Period & Contemporary Basset Horn Treasures
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 99
 • Recenzie : Mauricio Kagel : Kantrimiusik
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 90
 • Recenzie : Jean-Philippe Rameau : Que les mortels servent de modèle aux dieux..
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 88
 • Recenzie : LOTZ TRIO : Juraj Družecký
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 99
 • Recenzie : Ernst Reijseger : Tell Me Everything
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 89 – 90
 • Recenzie : Heinrich Schütz, Johann Sebastiani : Historia der Auferstehung Jesu Christi
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 88
 • Recenzie : Šeban, Godár, Breiner, Kolkovič
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 89
 • Recenzie : ZAKARYA : The True Story Concerning Martin Behaim
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 93
 • Recenzie : Rajmund Kákoni : Accordion Monologue
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 89
 • Recenzie : JOHN ZORN : The Last Supper: Film Works XXII
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 93
 • Recenzie : Claudio Monteverdi : Veľký kombinátor
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 50 – 53
 • Recenzie : JOHN ZORN : Film Works XXI: Belle de Nature/The New Rijksmuseum
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 93
 • Recenzie : Eugen Suchoň : Piano & Violin Works
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 89
 • Recenzie : Kairos : sampler vydavateľstva ako príloha čísla
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 42
 • Recenzie : Philippe Manoury : Fragments pour un portrait
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 90
 • Recenzie : Nicola Fiorenza : Concerti & Sonate
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 88
 • Bobby Mc Ferrin : Hudba musí dýchať
  2008 Hudba roč. 3, 2008, č. 1, s. 50 – 51
 • Brad Mehldau : Umenie tria
  2008 Hudba roč. 3, 2008, č. 1, s. 34
 • Recenzie : Guy Klucevsek / Alan Bern: Notefalls
  2007 Hudba roč. 2, 2007, č. 2, s. 81 – 82
 • Recenzie : Teodoro Anzellotti: Chanson Discrète
  2007 Hudba roč. 2, 2007, č. 2, s. 81
 • Recenzie : Mauricio Kagel: The Mauricio Kagel Edition
  2007 Hudba roč. 2, 2007, č. 1, s. 107
 • Recenzie : Koby Israelite Orobas: Book of Angels Vol. 4
  2006 Hudba roč. 1, 2006, č. 4, s. 97 – 98
 • Hudba a šport
  2017 Hudobný život 2017, č. 9, s. 20 – 22
 • Hudobné delikatesy
  2017 Hudobný život 2017, č. 7 - 8, s. 40 – 42
 • Jean-Louis Matinier: „Akordeón patrí všade tam, kde znie dobre.“ /rozhovor/
  2016 Hudobný život 2016, č. 11, s. 6 – 7
 • Nezvyčajní hudobní autori
  2017 Hudobný život 2017, č. 10, s. 20 – 22

Diskografia

 • Foto: Secrets SECRETS
  2017 CD – Hevhetia HV 0145-2-331
  1. Arvo Pärt: Annum per annum
   Peter Katina (ac)
  2. Salvatore Sciarrino: Vagabonde Blu
   Peter Katina (ac)
  3. Giacinto Scelsi: In Nomine Lucis
   Peter Katina (ac)
  4. Edison Denisov: Des Tenebres a la Lumiere
   Peter Katina (ac)
  5. Iris Szeghy: Canticum
   Peter Katina (ac)
  6. John Cage: Souvenir
   Peter Katina (ac)
 • Foto: Evgeny Irshai – Odnikiaľ s láskou EVGENY IRSHAI – ODNIKIAĽ S LÁSKOU
  2013 CD – Pavlík Records PA 0119-2-131
  1. Jevgenij Iršai: Odnikiaľ s láskou
   Peter Katina (ac), Jevgenij Iršai (pf)
  2. Jevgenij Iršai: Pimpampunči
   Milan Paľa (vn)
  3. Jevgenij Iršai: Soundquake
   Peter Katina (ac), Jevgenij Iršai (pf)
  4. Jevgenij Iršai: Exodus
   Jevgenij Iršai (pf)
  5. Jevgenij Iršai: Summer garden – snow is falling
   Jevgenij Iršai (pf)
  6. Jevgenij Iršai: Bahagobu
   Peter Katina (ac)
  7. Jevgenij Iršai: Sonáta č. 3
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)
 • Foto: Compro.sk11 COMPRO.SK11
  2012 CD – Vlna R 144 0013 2 331
  1. Martin Burlas: Napravo od stredu
   Martin Burlas (lap)
  2. Ján Boleslav Kladivo: Deň dokorán nám svieti obrazmi
   Ján Boleslav Kladivo (lap, pf)
  3. Július Fujak: Intro of Wrestling
   The California EAR UNIT, Július Fujak (pf)
  4. Juraj Vajó: Meditácia
   Monika Štreitová (fl), Andrea Bálešová (pf)
  5. Peter Katina: Aufschwung
   Peter Katina (ac)
  6. Attila Tverďák: Urban's Song
   Attila Tverďák (elgui, v), Vladislav Šarišský (keyb)
  7. Shibuya Motors: Onsoku
   Miroslav Tóth (sxa, v), Slavomír Krekovič (C*), ddkern (bat, v)
 • Foto: Jozef Podprocký: Works for Accordion JOZEF PODPROCKÝ: WORKS FOR ACCORDION
  2011 CD – Hevhetia HV 0042-2-331
  1. Jozef Podprocký: Partita regenschorica, op. 14 č. 2a
   Peter Katina (ac)
  2. Jozef Podprocký: Suita choreica, op. 14 č. 4
   Peter Katina (ac)
  3. Jozef Podprocký: Suita rediviva, op. 14 č. 5
   Peter Katina (ac)
  4. Jozef Podprocký: Nežný súboj, op. 48
   Peter Katina (ac)
  5. Jozef Podprocký: Rébusy I., op. 20
   Peter Katina (ac)
  6. Jozef Podprocký: Reverzie "Hommage à Arnold Schönberg", op. 12
   Peter Katina (ac)
  7. Jozef Podprocký: Capriccio rustico, op. 49
   Peter Katina (ac)
 • Foto: Peter Katina : Solo PETER KATINA : SOLO
  2011 CD – Hevhetia HV 0058-2-331
  1. Mauricio Kagel: Episoden, Figuren
   Peter Katina (ac)
  2. Sofia Gubaidulina: De profundis
   Peter Katina (ac)
  3. Luciano Berio: Sequenza XIII
   Peter Katina (ac)
  4. Toshio Hosokawa: Slow Motion
   Peter Katina (ac)
  5. Magnus Lindberg: Jeux d´anches
   Peter Katina (ac)
 • Foto: Dávid Kollár: Film Soundtracks DÁVID KOLLÁR: FILM SOUNDTRACKS
  2010 CD – Hev-Het Tune
  1. Dávid Kollár: Bullshits On TV
   Dávid Kollár
  2. Dávid Kollár: The Town Without People
  3. Dávid Kollár: Meeting With A Dead Mother
  4. Dávid Kollár: Memories Of The War
  5. Dávid Kollár: Writing A Diary
  6. Dávid Kollár: Rock
  7. Dávid Kollár: Bad News
  8. Dávid Kollár: Dreaming...
  9. Dávid Kollár: Coup De Grace
  10. Dávid Kollár: Introduction To Herostratos
  11. Dávid Kollár: Writting The Letters
  12. Dávid Kollár: Herostratos Theme 1
  13. Dávid Kollár: Herostratos Theme 2
  14. Dávid Kollár: Blood On The Hands
  15. Dávid Kollár: The Dying Soldier With The Accordion
  16. Dávid Kollár: Feeling Blue
 • Foto: konvergencie do vrecka KONVERGENCIE DO VRECKA
  2010 CD – Hevhetia EH 00-23-2-331
  1. Július Fujak: Z obskúrne virtuálneho muzikálu Wolandia
   Jon Rose (vn), Mikoláš Chadima (sx), Branislav Jobus (v), Peter "Šteko" Štekláč (v, tr), Dominik Fujak (v), Július Fujak (v, pf, ppf, org)
  2. Július Fujak: Komprovizácie v sieti
   Veryan Weston (pf), Mikoláš Chadima (sx), Peter Katina (ac), Július Fujak (ppf)
  3. Július Fujak: Nepopulárne piesne
   Vladimír Merta (bat, fl, v), Zuzana Homolová (v), Peter "Šteko" Štekláč (v, tr), Ján Boleslav Kladivo (C*), Robo Roth (v), Dominik Fujak (v), Július Fujak (v, pf, ppf, gui)
  4. Július Fujak: Pentrofónia
   Ján Fuják (ac), Július Fujak (chodníkový cimbal, rádio, org, pf, semi-ppf)
 • Foto: dmitri shostakovich: preludes and fugues op. 87 DMITRI SHOSTAKOVICH: PRELUDES AND FUGUES OP. 87
  2009 CD – Hevhetia HV 0039-2-331
  1. Dmitrij Šostakovič:
   Peter Katina (ac)
 • Foto: Hevhetia - classic & contemporary compilation HEVHETIA - CLASSIC & CONTEMPORARY COMPILATION
  2008 CD – Hevhetia HV 0025-2-331

  1. Ľubica Čekovská: Passing Impressions (Dai Fujikura, David McQueen, Miki Skuta, Štátny komorný orchester Žilina / Slovak Sinfonietta Žilina) 2. Peter Katina: Flashing (Peter Katina, Janette Katinová Šingerová) 3. Ivan Buffa and Diana Cibuľová: New Slovak Music For Piano (Ivan Buffa, Diana Cibuľová) 4. Joseph Kolkovich: Nine Preludes / Silent Tears of Fathers (Magdaléna Bajuszová, Philharmonic Double-bass Quintet / Filharmonické kontrabasové kvinteto – Rastislav Sokol, Robert Vizváry, Anton Jaro, Richard Gašpar, Peter Jurčenko)
  1. Miki Skuta (pf), Peter Katina (ac), Ivan Buffa (pf), Magdaléna Bajuszová (pf), Rastislav Sokol (cb), Robert Vizvári (cb), Anton Jaro (cb), Richard Gašpar (cb), Peter Jurčenko (cb), Diana Buffa (pf)
 • Foto: Flashing. Peter Katina / accordion FLASHING. PETER KATINA / ACCORDION
  2006 CD – Hevhetia HV 0017-2-331
  1. Peter Norgard: Nine Friends
   Peter Katina (ac)
  2. Lars Graugaard: Spheres to Spikes
   Peter Katina (ac)
  3. Leif Kayser: Arabesques
   Peter Katina (ac)
  4. Erkki Jokinen: Alone
   Peter Katina (ac)
  5. Noriko Motomatsu: Ibuki for accordion and piano
   Peter Katina (ac), Janette Katinová - Šingerová (pf)
 • Foto: MNEMIRANET - 6 BRATISLAVSKÝCH KONCERTOV MNEMIRANET - 6 BRATISLAVSKÝCH KONCERTOV
  CD – Pavlík Records
  1. Jevgenij Iršai: Penetration
   Jozef Lupták (vc), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  2. Jevgenij Iršai: Shinui tsura (Transformácie)
   Milan Paľa (vn), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  3. Jevgenij Iršai: Concerto mosso
   Jevgenij Iršai (pf), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  4. Jevgenij Iršai: Mneminaret
   Peter Katina (ac), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  5. Jevgenij Iršai: Concerto in P(ale) Mino(r)
   Milan Paľa (vl), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  6. Jevgenij Iršai: Slovensko, láska moja
   Milan Paľa (vn), Jozef Lupták (vc), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)

Ocenenia

 • Cena ministra školstva SR
  1998
 • Cena GRAND PRIX ĽUDOVEJ BANKY za vzdelanosť
  1998
 • Svetová súťaž C. I. A. Coupe Mondiale v Dunajskej Strede
  1996 - 1. cena
 • Dyremose Prizen v Birkerode (DK)
  1994 - 3. cena
 • Grand Prix de l’ Accordéon, Andrezieux-Boutheon (FR)
  1994 - laureát
 • 1. čs. beatový festival Praha
  1994 - 3. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Viera Janárčeková: Prielom
  trio pre gitaru, akordeón a klavír
  18. 6.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  VIOLA - centrum pre umenie, Prešov, SK
  INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui), Peter Katina (ac), Kamil Mihalov (pf)
 • Jevgenij Iršai: Level of Stagnation
  pre akordeón
  3. 5.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Miroslav Tóth: Magma
  pre sólo akordeón
  3. 5.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Jevgenij Iršai: A riekol Izaiáš
  pre akordeón
  22. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  PostmutArt Fest, Nitrianska galéria, Nitra, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Jevgenij Iršai: Boston March
  pre akordeón
  20. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Akademické komorné koncerty, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Jevgenij Iršai: Thendoff
  pre akordeón
  20. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Akademické komorné koncerty, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Jevgenij Iršai: Mneminaret
  Koncert pre akordeón a sláčikový orchester
  17. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konvergencie, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac), Bratislava Convergence Players, Marián Lejava (dir.)
 • Jozef Podprocký: Fantázia I. na sekvenciu "Stabat mater", op. 61
  pre barytónový akordeón
  19. 10.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Jozef Podprocký: Toccatina interrupta, op. 59
  pre akordeón a klavír
  12. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac), Janette Katinová - Šingerová (pf)
 • Jana Kmiťová: Geschichte der Demut (Dejiny pokory)
  pre akordeón
  30. 10.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Juraj Vajó: Chorál in memoriam Ivan Parík a ...premenenie Pána...
  pre violončelo a klavesový alebo gombíkový nástroj
  14. 10.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Quasars Ensemble & Košice, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Andrej Gál (vc), Peter Katina (ac)
 • Jevgenij Iršai: Bahagobu
  pre akordeón
  6. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Jozef Kolkovič: Koncert pre akordeón a orchester
  11. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
 • Peter Machajdík: Koncert pre dva bajany a orchester
  7. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miran Vaupotić (ac), Peter Katina (ac), Štátny komorný orchester Žilina, Marián Lejava (dir.)
 • Jozef Podprocký: Nežný súboj, op. 48
  Sentimentálne capriccio pre flautu (klarinet) a akordeón (in memoriam I. Hrušovský)
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia, Malá sála Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Martin Švec (cl), Peter Katina (ac)
 • Jana Kmiťová: Z mŕtveho domu
  pre akordeón a klavír
  23. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac), Janette Katinová - Šingerová (pf)
 • Igor Dibák: Koncert pre akordeón a orchester, op. 62
  27. 5.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac), Štátny komorný orchester Žilina, Mirko Krajči (dir.)
 • Jana Kmiťová: Tri fragmenty
  pre akordeón
  1996 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Peter Machajdík: Green
  pre akordeón
  14. 11.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival of Contemporary Art, Janáčkove konzervatórium, Ostrava, CZ
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)

Fotogaléria

 • Foto: Premiéra skladby Prielom pre gitaru, klavír a akordeón od Viery Janárčekovej (VIOLA centrum pre umenie, Prešov) 2019-06-18 Premiéra skladby Prielom pre gitaru, klavír a akordeón od Viery Janárčekovej (VIOLA centrum pre umenie, Prešov)
  Ondrej Veselý (gitara), Kamil Mihalov (klavír) a Peter Katina (akordeón)

  Autor: Dorota Prištiaková


« späť na zoznam Aktualizované: 16. 03. 2020